Gebruiksaanwijzing SMEG CVB20RNE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CVB20RNE. Wij hopen dat dit SMEG CVB20RNE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CVB20RNE te teleladen.


SMEG CVB20RNE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (620 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CVB20RNE (627 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CVB20RNE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VOORZIEN GEBRUIK VAN DE DIEPVRIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INSTALLATIE EN AANSLUITING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De nominale spanning en de frequentie worden aangeduid op het etiket met de kenmerken, dat aangebracht is intern de diepvries. De aansluiting op het elektriciteitsnet en de aarding moeten conform de normen en de van kracht zijnde voorschriften uitgevoerd worden. Het toestel kan korte spanningsverschillen verdragen die niet kleiner zijn dan 15% en niet hoger zijn dan 10% tegenover de nominale spanning die aangeduid wordt op de plaat. Wanneer blijkt dat de stroomkabel moet vervangen worden, mag deze handeling uitsluitend uitgevoerd worden door een bevoegd technicus van de assistentiedienst van Smeg. De stekker moet bereikbaar blijven na de installatie van het toestel. 81 Aanwijzingen voor de gebruiker 4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 4. 1 CVB 20 1 Zone voor het invriezen van diepgevroren voedsel en voor het invriezen van vers voedsel met deurtjes. 5 Identificatieplaat (intern het toestel) 6 Zone voor de plaatsing van de eutectica (indien bijgeleverd) en/of het ijsblokbakje. 4. 2 Bedieningen 7 Thermostaatschakelaar 8 Groene controlelamp: Duidt aan dat het toestel aangesloten is op het elektriciteitsnet. 9 Alarmmelder: Geluidssignaal dat waarschuwt dat de temperatuur zich buiten de range bevindt. 10 Rode controlelamp: Duidt aan dat de functie van het snel invriezen in werking is. 11 Knop voor de start/uitschakeling van de functie "snel invriezen". 82 Aanwijzingen voor de gebruiker 4. 3 Laden / Deurtjes Elke diepvries heeft meerdere laden en deurtjes. Om de deurtjes te (2) openen, moet het frontpaneel lichtjes opgehoffen worden en uitgetrokken worden. Elke lade heeft een bescherming tegen de volledige en toevallige verwijdering. Om de laden (1) te verwijderen, is het voldoende ze helemaal uit te trekken, achteraan op te heffen, en daarna te verwijderen. Om de handelingen van de verwijdering van alle interne accessoires te vergemakkelijken, moet de deur helemaal geopend worden. 4. 4 Vlak voor ijs en eutectica Dit vak dient voor het plaatsen van de kuip voor de productie van ijsblokjes en de plaatsing van het eutecticum (indien aanwezig). 83 Aanwijzingen voor de gebruiker 5. PLAATSING VAN HET VOEDSEL IN DE DIEPVRIES Plaats het voedsel in de verschillende laden, maar verpak of bedek ze hermetisch. Op deze manier - worden het aroma, de vochtigheid en de versheid van het voedsel behouden; - wordt vermeden dat het voedsel andere geuren of smaken krijgt; Gebruik enkel producten die geschikt zijn om voedsel te bewaren. Laat het voedsel of de warme dranken steeds afkoelen voorlaeer ze in de diepvries te plaatsen. Bewaar geen explosieve stoffen in het toestel, en bewaar dranken met hoog alcoholgehalte die goed gesloten zijn, en dit uitsluitend verticaal. De eutectica (indien aanwezig) en de kuip voor het ijs moeten op de daarvoor voorziene plekken voorzien worden (boven het eerste bovenste vlak). 84 Aanwijzingen voor de gebruiker 6. HET GEBRUIK VAN DE DIEPVRIES 6. 1 Inschakeling van de diepvries Opmerking Reinig de binnenkant van de diepvries voordat hij in gebruik wordt genomen Plaats de stekker in het stopcontact Draai de keuzeschakelaar (4) in de positie 1-2. De alarmmelder (3) wordt in werking gesteld omdat in de temperatuur in de diepvries nog niet voldoende koud is om de voedingswaren te plaatsen. - Druk op de knop (1) om de functie "Snelle invriezing" te starten. [. . . ] Gebruik lauw water voor de reiniging van de rubbers, en droog ze vervolgens. Voor een correcte werking van de diepvries moet ook de condensator achteraan het toestel regelmatig gereinigd worden, door gebruik te maken van een kwast of een stofzuiger (1). Voor de reiniging van de handgreep moeten dezelfde producten gebruikt worden die aangeduid worden voor de reiniging van de buitenkant van uw toestel: gebruik geen reinigingsmiddelen in pasta of crème, specifiek voor staal en die zure stoffen en schurende deeltjes bevatten, omdat deze producten de afwerking van het toestel kunnen dof maken of doen verslijten. 8. 3 Uitschakeling van de diepvries Wanneer de diepvries voor lange tijd buiten gebruik wordt gesteld, moet de thermostaatschakelaar op het symbool · geplaatst worden. Maak vervolgens de laden leeg, trek de stekker uit het stopcontact, en droog na het ontdooien de overgebleven vochtigheid. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CVB20RNE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CVB20RNE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag