Gebruiksaanwijzing SMEG CV26PXNF4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CV26PXNF4. Wij hopen dat dit SMEG CV26PXNF4 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CV26PXNF4 te teleladen.


SMEG CV26PXNF4 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2437 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CV26PXNF4 (2087 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CV26PXNF4

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoud VOOR U HET TOESTEL GEBRUIKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Aanbevelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Installatie en inschakelen van het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Hoe te gebruiken; • Druk de modusmop in totdat de led van de Economy-modus gaat branden (3 keer). • Als de led van de Economy-modus knippert en geen knop wordt ingedrukt, hoort u een piepgeluid. • Tijdens deze modus werken het diepvries- en koelgedeelte tegen een speciale temperatuurwaarde die op het controlecircuit is ingesteld. • Als de Economy-modus actief is, ziet u de letters "Ec" op de indicator van het diepvriesen koelgedeelte. Als Economy-modus is geselecteerd: Als de modusknop 1 keer wordt geklikt, begint de led van de Economy-modus te knipperen. Het diepvries- en koelkastgedeelte beginnen te werekn volgens de vorige ingestelde waarden. NL - 31 - Als de modusknop tweemaal wordt ingedrukt en u vijf seconden wacht, wordt de Economymodus geannulleerd. W anneer de Economy-modus actief is kunnen geen handelingen worden uitgevoerd anders dan het annuleren van de Economy-modus en overgang naar Vakantiemodus. Om de ingestelde waarde van het diepvries- of koelgedeelte te wijzigen dient de Economymodus eerst te worden geannuleerd. Na dit punt kan de ingestelde waarde van elk compartiment worden gewijzigd zoals beschreven op de vorige pagina's. Waarschuwingen voor temperatuurinstellingen • Uw temperatuurinstellingen blijven van kracht tijdens een stroomstoring. • Schakel niet over naar een andere afstelling voordat u een instelling hebt afgerond. • De temperatuurinstelling dient met inachtneming van hoe vaak de deur van de koelkast en vriezer wordt geopend worden uitgevoerd, als ook de hoeveelheid levensmiddelen die worden opgeslagen en de omgevingstemperatuur van de ruimte waarin de koelkast zich bevindt. • Afhankdelijk van de omgevingstemperatuur, moet uw koelkast maximaal 24 uur nonstop werken om te zorgen dat deze volledig is afgekoeld nadat de stekker voor de eerste keer is ingestoken. • Tijdens deze periode dient u de deuren van uw koelkast niet frequent te openen en de koelkast niet overmatig te vullen. • Om beschadiging aan de compressor van uw koelkast te voorkomen wanneer u de koelkast opnieuw opstart nadat de stekker was uitgetrokken of na een stroomstoring, is de koelkast uitgerust met een functie die maakt dat de koelkast pas gaat werken na een vertraging van vijf minuten. Uw koelkast zal na vijf minuten normaal gaan werken. NL - 32 - DEEL 3. VOEDSEL IN EHT TOESTEL PLAATSEN • De diepvriezer wordt gebruikt voor het gedurende langere tijd bewaren van diepgevroren of ingevroren levensmiddelen en voor het maken van ijsblokjes. • Plaats verse en warme levensmiddelen niet tegen reeds ingevroren levensmiddelen. • Maximum hoeveelheid; als u grote hoeveelheden wenst in te vriezen en de maximum capaciteit wilt gebruiken, kunt u de laden verwijderen (behalve de onderste). • Voor het bewaren van ingevroren levensmiddelen; u dient altijd de instructies vermeld op de verpakking van diepvriesproducten zorgvuldig op te volgen. Indien geen informatie op de verpakking wordt vermeld, dient u de levensmiddelen niet langer dan 3 maanden vanaf de datum van aankoop te bewaren. • Wanneer u diepvriesproducten koopt controleer dan of deze bij de jusite temperatuur zijn ingevroren en of de verpakking intact is. • Ingevroren levensmiddelen dienen in juiste bakjes te worden verplaatst zodat de kwaliteit van de levensmiddelen gehandhaafd blijft. [. . . ] Dit geluid kan zich voordoen als gevolg van de luchtcirculatie in No Frost koelkasten. NL - 41 - Als de randen van de koelkast bij de deurnaad warm zijn; • Speciaal in de zomermaanden (tijdens warm weer) kan het zijn dat de oppervlakken die in aanraking komen met de afdichting van de koelkast warm worden wanneer de compressor werkt. Als zich condensvorming voordoet aan de binnenzijde van uw koelkast; • Zijn de levensmiddelen correct verpakt?Zijn de bakjes goed afgedroogd voordat deze in de koelkast werden geplaatst? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CV26PXNF4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CV26PXNF4 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag