Gebruiksaanwijzing SMEG CS71NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CS71NL. Wij hopen dat dit SMEG CS71NL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CS71NL te teleladen.


SMEG CS71NL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3284 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CS71NL (2057 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CS71NL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN_______________70 INSTALLATIE VAN HET APPARAAT _________________________72 REGELING VAN HET GAS _________________________________77 LAATSTE HANDELINGEN__________________________________79 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN______________________80 GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT ____________________________87 GEBRUIK VAN DE OVENS _________________________________88 VERKRIJGBARE ACCESSOIRES____________________________89 ADVIEZEN VOOR DE BEREIDING ___________________________90 REINIGING EN ONDERHOUD ______________________________96 BUITENGEWOON ONDERHOUD____________________________99 DEZE INSTRUCTIES ZIJN ALLEEN GELDIG VOOR DE LANDEN VAN BESTEMMING WAARVAN DE IDENTIFICATIESYMBOLEN OP DE VOORZIJDE VAN DEZE HANDLEIDING STAAN. INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: zijn bestemd voor de gekwalificeerde technicus die de gasinstallatie moet controleren en de installatie, de inbedrijfstelling en de keuring van het apparaat moet uitvoeren. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: geven gebruiksadviezen, beschrijving van de bedieningen en de juiste reinigings- en onderhoudswerkzaamheden voor het apparaat. 69 Presentatie 1. VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN DEZE HANDLEIDING MAAKT DEEL UIT VAN HET APPARAAT EN MOET DERHALVE IN ZIJN GEHEEL BINNEN HANDBEREIK ERVAN BEWAARD WORDEN GEDURENDE DE HELE LEVENSDUUR VAN HET FORNUIS. WIJ ADVISEREN DEZE HANDLEIDING EN ALLE AANWIJZINGEN ERIN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN ALVORENS DE FORNUIS TE GEBRUIKEN. [. . . ] een tegenstelling tussen het einde van de bereidingstijd en een langere duur wordt niet door de programmeur geaccepteerd). 5. 2. 4 Einde van het koken Op het einde van het koken zal de oven automatisch uitgaan en tegelijkertijd begint een intermitterend akoestisch signaal te werken. Na het uitschakelen van het akoestisch signaal, zal de display opnieuw het lopend uur tonen samen met het symbool , die de terugkeer aanduidt van de conditie van manuele bediening van de oven. 85 Instructies Voor de Gebruiker 5. 2. 5 Regeling van het volume van het akoestisch signaal Het volume van het akoestisch signaal kan geregeld worden te drukken. (3 trapsgewijze standen) terwijl het werkt door op de toets 5. 2. 6 Afzetten van het geluidssignaal Het geluidssignaal stopt automatische na zeven minuten. Het is mogelijk het signaal met de hand af te zetten door tegelijkertijd de toetsen en in te drukken. 5. 2. 7 Tijdschakelaar De programmakiezer kan ook als eenvoudige tijdschakelaar gebruikt worden. te drukken verschijnen op de display de cijfers ; Door op de toets ingedrukt houden en tegelijkertijd de toetsen verandering waarde of bedienen. Als de toets wordt losgelaten, begint de geprogrammeerde telling en verschijnt het huidige tijdstip op het display en het symbool . Druk op de toets om na de instelling de resterende tijd te laten weergeven. Het gebruik als minutenteller onderbreekt de werking van de oven niet aan het einde van de ingestelde tijd. 5. 2. 8 Annuleren van de ingestelde gegevens Terwijl het programma ingesteld is, de toets van de functie die men wenst te annuleren ingedrukt houden terwijl men tegelijkertijd de waarde bekomt met de toetsen verandering waarde of . De annulering van de kookduur zal door de programmakiezer geïnterpreteerd worden als einde van de kooktijd. 5. 2. 9 Wijziging van de ingestelde gegevens De gegevens die ingesteld zijn voor de bereiding kunnen op elk moment worden gewijzigd door de toets van de functie ingedrukt te houden en of voor verandering van de waarden te tegelijkertijd op de toetsen drukken. GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT 6. 1 Ontsteken van de branders op de plaat Controleer voordat u de branders van de kookplaat aansteekt of de vlamverdelerkransen goed op hun plaats zitten en de kapjes aanwezig zijn. Let erop of de gaten A van de vlamverdelers corresponderen met de bougies en de thermo-elementen. Het bijgeleverde rooster B moet worden gebruikt voor wokken (Chinese pan). Ter hoogte van elke knop is de bijbehorende brander aangegeven. Het is voldoende de knop in te drukken en op het symbool van de grootste te draaien, totdat de brander aangestoken is. Houd de knop vlam ongeveer 2 seconden ingedrukt om de vlam brandend te houden en om de veiligheidsvoorziening te activeren. Het kan gebeuren dat de brander uitgaat op het moment dat u de knop loslaat. In dat geval moet de handeling worden herhaald en de knop langer ingedrukt gehouden worden. Als de branders onopzettelijk uit zouden gaan, komt een veiligheidsvoorziening tussenbeide die het gas afsluit, ook als de kraan open staat. 87 Instructies Voor de Gebruiker 6. 2 Praktische wenken voor het gebruik van de branders van de plaat Voor een beter rendement van de branders en een minimaal gasverbruik: gebruik pannen met een deksel, met de juiste afmetingen in verhouding tot de brander, om te vermijden dat de vlam de zijkanten raakt (zie paragraaf "6. 3 Diameter van de pannen"). Verklein de vlam op het moment van koken zoveel als nodig is om te voorkomen dat de vloeistof overkookt. [. . . ] Plaats de vlamverdelerkransen terug, en vergewis u ervan dat ze goed op hun plaats zitten met de kapjes. Let erop dat de gaten A van de vlamverdelers corresponderen met de bougies en de thermo-elementen. 10. 2. 3 De bougies en de thermokoppels Voor een goede werking moeten de ontstekingsbougies en de thermokoppels altijd goed schoon zijn. Controleer hen regelmatig en maak hen indien nodig schoon met een vochtige doek. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CS71NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CS71NL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag