Gebruiksaanwijzing SMEG CS20NLK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CS20NLK. Wij hopen dat dit SMEG CS20NLK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CS20NLK te teleladen.


SMEG CS20NLK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1074 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CS20NLK (1074 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CS20NLK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoudsopgave 1 Waarschuwingen 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 Algemene veiligheidswaarschuwingen Identificatieplaatje Aansprakelijkheid van de fabrikant Beoogd gebruik Deze gebruiksaanwijzing Verwerking Wegwijs in de gebruiksaanwijzing Algemene beschrijving Kookplaat Bedieningspaneel Andere onderdelen Beschikbare accessoires Waarschuwingen Eerste gebruik Gebruik van de accessoires Het gebruik van de kookplaat Gebruik van de bergruimte Het gebruik van de oven Advies voor bereidingen Klok programmeereenheid 4 4 5 5 5 5 6 6 2 Beschrijving 7 7 8 8 10 10 3 Gebruik 13 13 14 14 16 17 17 21 22 4 Reiniging en onderhoud Waarschuwingen Reiniging van het apparaat Demontage van de deuren Reiniging van de ruiten van de deur De reiniging van de binnenkant van de ovens Pyrolyse: automatische reiniging van de hoofdoven (enkel op sommige modellen) 4. 7 Buitengewoon onderhoud 28 28 28 29 30 30 32 33 5 Installatie 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 Gasaansluiting Aanpassing aan de verschillende gastypes Elektrische aansluiting Plaatsing 35 35 38 41 42 We raden aan deze handleiding aandachtig door te lezen, omdat ze alle aanwijzingen bevat om de esthetische en functionele kwaliteiten van het apparaat te behouden. Raadpleeg de website voor verdere informatie over dit product: www. smeg. com 3 NL Waarschuwingen 1 Waarschuwingen 1. 1 Algemene veiligheidswaarschuwingen Persoonlijk letsel • Het apparaat en de bereikbare delen ervan worden heel warm tijdens het gebruik. • Raak geen warmte-elementen delen aan tijdens gebruik van het apparaat. • Houd kinderen jonger dan 8 jaar die niet onder toezicht staan verwijderd van het apparaat. [. . . ] • Open de deur van de oven zo weinig mogelijk, zodat de warmte niet verloren gaat. • Houd de binnenkant van het apparaat constant rein. 3. 8 Klok programmeereenheid 1 Toets timer kookwekker 2 Toets einde bereiding 3 Toets uurregeling en reset 4 Toets afname waarde 5 Toets toename waarde De klok van de programmeereenheid controleert enkel de hoofdoven links, en heeft geen enkele controle over de hulpoven. Instelling van het uur Bij het eerste gebruik, of na een stroomonderbrekening, knippert de display met regelmatige tussenpozen. Druk nogmaals twee seconden lang op de toets om de regeling van het huidige uur te beginnen. Gebruik de toetsen of om de waarde te verhogen of te verlagen (een minuut per druk), tot de gewenste tijd is ingesteld. De klok begint 5 seconden na de laatste druk te werken. 22 Gebruik Met bereiding met tijdinstelling wordt de functie bedoeld waarmee u met de bereiding kunt beginnen, en deze na een ingestelde tijd kan doen eindigen. Druk binnen 5 seconden op de toetsen of om de bereidingsduur in te stellen: elke druk op de toets stemt overeen met 1 minuut bereidingstijd, elke 12 minuten licht er een nieuw intern segment op (in het onderstaande voorbeeld bedraagt de bereidingstijd 1 uur). 4. Wanneer de bereiding eenmaal is begonnen, zal op het display de juiste tijd worden weergegeven met vaste segmenten en de resterende minuten met knipperende segmenten (ieder knipperend segment verwijst naar 12 resterende minuten). Op het einde van de bereiding zal de timer de verwarmingselementen van de oven uitschakelen, zal het geluidssignaal afgaan en zullen de cijfers op het display gaan knipperen. Het ingestelde programma kan worden geannuleerd: Druk 2 seconden op de toets zodat de ingestelde duur wordt geannuleerd. De oven moet manueel uitgeschakeld worden indien een bereiding bezig is. Het is niet mogelijk om een bereidingsduur van langer dan 12 uren in te stellen. 23 NL Bereiding met tijdinstelling 3. Wanneer de gewenste duur is bereikt, zal de bereiding ongeveer 5 seconden na de laatste druk op de toetsen of gestart worden. Gebruik Geprogrammeerde bereiding Met geprogrammeerde bereiding wordt de functie bedoeld waarmee u op een vooraf bepaalde tijd met de bereiding kan beginnen, om ze na een vooraf ingestelde periode te doen eindigen. Stel de bereidingsduur in zoals beschreven werd in de vorige paragraaf “Bereiding met tijdinstelling”. Binnen 5 seconden na de laatste druk op de toetsen of moet u nogmaals op de toets drukken om het uur van het einde van de bereiding te bepalen. Op de display zal het symbool knipperen en zal de huidige tijd worden weergegeven, en zullen de interne segmenten oplichten die het einde van de bereiding aangeven. Met de toetsen of stelt u het tijdstip voor het einde van de bereiding in. 5 seconden na de laatste druk op een toets zal de display de juiste tijd en het begin- en eindtijdstip van de bereiding aanduiden, die weergegeven worden door de verlichte interne segmenten. Wanneer het huidige uur de ingestelde starttijd voor de bereiding bereikt, knipperen de interne segmenten en begint de oven de bereiding. Op het einde van de bereiding zal de timer de verwarmingselementen van de oven uitschakelen, zal het geluidssignaal afgaan en zullen de cijfers op het display gaan knipperen. Het ingestelde programma kan worden geannuleerd: Druk 2 seconden op de toets zodat de ingestelde duur wordt geannuleerd. De oven moet manueel uitgeschakeld worden indien een bereiding bezig is. [. . . ] Algemene informatie Controleer of de kenmerken van het stroomnet overeenstemmen met de gegevens op het identificatieplaatje. Het identificatieplaatje bevat de technische gegevens, het serienummer en de merknaam van het apparaat. Voorzie de aarding met een kabel van minimaal 20 mm langer dan de andere. Pyrolytisch model • 220-240 V 1N~ Driepolige kabel 3 x 2, 5 mm². • 380-415 V 3N~ Vijfpolige kabel 5 x 1, 5 mm². Multifunctioneel model • 220-240 V 1N~ Driepolige kabel 3 x 2, 5 mm². 41 NL 5. 3 Elektrische aansluiting Het apparaat kan op de volgende manieren functioneren: Installatie 5. 4 Plaatsing De waarden verwijzen naar de diameter van de interne geleider. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CS20NLK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CS20NLK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag