Gebruiksaanwijzing SMEG CS19ID-6

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CS19ID-6. Wij hopen dat dit SMEG CS19ID-6 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CS19ID-6 te teleladen.


SMEG CS19ID-6 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1636 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CS19ID-6 (1755 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CS19ID-6

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID EN HET GEBRUIK _ 68 INSTALLATIE VAN HET TOESTEL __________________________ 70 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN _____________________ 72 KOOKPLAAT ___________________________________________ 79 GEBRUIK VAN DE OVEN _________________________________ 84 BESCHIKBARE ACCESSOIRES ____________________________ 85 ADVIES VOOR DE BEREIDING ____________________________ 86 REINIGING EN ONDERHOUD _____________________________ 94 BUITENGEWOON ONDERHOUD ___________________________ 97 AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATEUR: deze zijn bedoeld voor de gekwalificeerde technicus die de installatie, de indienststelling en de keuring van het toestel moet uitvoeren. AANWIJZINGEN VOOR DE GEBRUIKER: hier vindt u advies betreffende het gebruik, de beschrijving van de bedieningen en de correcte handelingen voor de reiniging en het onderhoud van het toestel. @ Ga voor meer informatie over onze producten naar onze website: www. smeg. com 67 Presentatie 1. WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID EN HET GEBRUIK DE HANDLEIDING IS EEN INTEGREREND DEEL VAN HET TOESTEL. DE HANDLEIDING MOET GEDURENDE DE VOLLEDIGE LEVENSDUUR VAN HET FORNUIS INTACT EN BINNEN HANDBEREIK WORDEN BEWAARD. [. . . ] Hun positie wordt duidelijk aangeduid door cirkels, en de warmte wordt beperkt binnen de getekende diameters op het glas. De 5 kookzones zijn van het type HIGH-LIGHT, ze worden na enkele seconden aangeschakeld en de verwarming kan geregeld worden door middel van de bedieningen op het frontpaneel, van een minimum tot een maximum. Onder elke kookzone bevindt zich een inductiespoel die gevoed wordt door een elektronisch systeem, en die een variabel magnetisch veld creëert. Wanneer in een dergelijk magnetisch veld een pan wordt geplaatst, richten de hogefrequentiestromen zich rechtstreeks op de pan en wordt de warmte geproduceerd die nodig is voor de bereiding van het voedsel. De 5 controlelampen vooraan tussen de kookzones lichten op wanneer één of meerdere kookzones warmer zijn dan 60°C. De controlelampen zullen pas uitgaan wanneer de temperatuur tot onder ongeveer 60° gedaald is. 4. 1. 1 Werkingsvermogens Onderstaand volgt een tabel met het verbruik van de gebruikte kookzones. Nummer zone: 1 2 3 4 5 Diameter zone 210 mm 145 mm 180 mm 145 mm 210 mm Opgenomen vermogen Normale werking: Met power functie: Normale werking: Met power functie: Normale werking: Met power functie: Normale werking: Met power functie: Normale werking: Met power functie: 2300 W 3200 W 1400 W 1800 W 1850 W 2500 W 1400 W 1800 W 2300 W 3200 W 9250 W Totaal opgenomen vermogen 79 Aanwijzingen voor de gebruiker Wanneer de plaat voor het eerst wordt gebruikt, wordt aangeraden om op te warmen tot de maximum temperatuur, en dit lang genoeg zodat eventuele oliehoudende productieresten verbrand worden die aan het voedsel een onaangename geur zouden kunnen verlenen. 4. 1. 2 Type recipiënten Voor dit type van toestel zijn speciale pannen nodig. De bodem van de pan moet in ijzer of staal/ijzer zijn, zodat het magnetisch veld geproduceerd kan worden dat nodig is voor de verwarming. Niet geschikt zijn recipiënten van: - glas; - keramiek; - terracotta; - staal, aluminium of koper zonder magnetische bodem. Om te controleren of de pan geschikt is, kan u een magneet op de bodem plaatsen: wanneer deze aangetrokken wordt, is de pan geschikt voor de inductieplaat. Wanneer u niet over een magneet beschikt, giet u een beetje water in de pan, plaats u ze op een kookzone, en schakelt u de plaat aan. Wanneer op de display, in plaats van het vermogen, het symbool verschijnt, betekent dit dat de pan niet geschikt is. De voor het koken gebruikte pannen moeten minimale diameters hebben om een correcte werking te kunnen garanderen. Onderstaand vindt u een tabel met de minimumdiameters van de pannen afhankelijk van de kookzone. Nummer zone: 1 2 3 4 5 Minimumdiameter van de pan 140 mm 90 mm 110 mm 90 mm 140 mm U kan ook pannen gebruiken die groter zijn dan de kookzones, maar er moet dan wel opgelet worden dat de bodem van de pan niet in contact komt met andere kookzones en dat de pan altijd goed in het midden van de kookzone wordt geplaatst. 80 Aanwijzingen voor de gebruiker Gebruik uitsluitend recipiënten die ontworpen werden voor gebruik op inductieplaten, die een dikke en volledig platte bodem hebben. U kan ook recipiënten gebruiken met een bodem zonder welvingen (holle of bolle bodems). JA NEE NEE 4. 1. 3 Signaal aanwezigheid pannen Elke kookzone heeft een mechanisme dat de "aanwezigheid van de pannen" detecteert, dat de bereiding enkel toelaat wanneer een geschikt en correct geplaatst recipiënt aanwezig is op die plaat. Wanneer het recipiënt niet correct geplaatst is of wanneer het uit ongeschikt materiaal bestaat, en u wil de plaat toch inschakelen, zal op het display enkele seconden na de inschakeling het symbool verschijnen, dat de fout aanduidt. 4. 1. 4 Restwarmte Elke plaat is voorzien van een mechanisme dat de restwarmte aanduidt. Op de display kan, na het uitschakelen van iedere kookzone, een knipperende " " worden weergegeven. Ook als de " " nog knippert, kan u de bereiding van het voedsel hervatten: ga in dat geval te werk zoals beschreven wordt in paragraaf "3". [. . . ] 8. 2. 2 Voedselvlekken of -resten Het gebruik van metalen schuursponsjes en scherpe spatels moet worden vermeden om de oppervlakken niet te beschadigen. Gebruik de normale, niet schurende producten voor staal en eventueel houten of plastic gerei. Zorg ervoor dat in de oven geen suikerhoudende voedselresten opdrogen (bijv. Wanneer die te lang uitdrogen kunnen ze het email aan de binnenkant van de oven beschadigen. 94 Aanwijzingen voor de gebruiker 8. 3 Reiniging van de oven (zonder zelfreinigende panelen) Voor een goed behoud van de oven moet u hem regelmatig en nadat hij is afgekoeld, schoonmaken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CS19ID-6

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CS19ID-6 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag