Gebruiksaanwijzing SMEG CS19ID-5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CS19ID-5. Wij hopen dat dit SMEG CS19ID-5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CS19ID-5 te teleladen.


SMEG CS19ID-5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1450 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CS19ID-5 (1572 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CS19ID-5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID EN HET GEBRUIK _ 68 INSTALLATIE VAN HET APPARAAT ________________________ 70 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSORGANEN _____________ 72 KOOKPLAAT ___________________________________________ 79 GEBRUIK VAN DE OVEN _________________________________ 84 BESCHIKBARE ACCESSOIRES ____________________________ 85 AANBEVELINGEN VOOR HET KOKEN ______________________ 86 REINIGING EN ONDERHOUD _____________________________ 94 BUITENGEWOON ONDERHOUD ___________________________ 98 INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: zijn bestemd voor de gekwalificeerde technicus die moet zorgen voor de installatie, de inwerkingstelling en het uittesten van het apparaat. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: hier vindt u de aanwijzingen voor het gebruik, de beschrijving van de bedieningsorganen en de correcte wijze van reiniging en onderhoud van het apparaat. 67 Presentatie 1. WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID EN HET GEBRUIK DEZE HANDLEIDING IS EEN INTEGREREND ONDERDEEL VAN HET APPARAAT. U MOET HEM GEDURENDE DE VOLLEDIGE LEVENSDUUR VAN HET FORNIUS INTACT EN OP EEN GEMAKKELIJK BEREIKBARE PLAATS BEWAREN. [. . . ] Om deze functie in te schakelen hoeft u alleen maar de toetsen , en 3/4 seconden lang ingedrukt te houden. Een biep ter bevestiging zal de gebruiker informeren dat de functie is ingeschakeld. Om hem uit te schakelen moet u dezelfde procedure volgen. 78 Instructies voor de gebruiker 4. KOOKPLAAT Leg geen metalen voorwerpen, zoals bestek of deksels, die heet zouden kunnen worden, op het oppervlak van de kookplaat. 4. 1 Kookzones Het apparaat heeft 5 kookzones met verschillende diameters en vermogens. Hun positie wordt duidelijk door cirkels aangegeven terwijl het vrijgegeven warmtevermogen op het glaskeramische oppervlak staat aangegeven. De 5 kookzones zijn van het HIGH LIGHT type en gaan een paar seconden nadat ze zijn geactiveerd branden. De verwarmingsintensiteit van iedere kookzone kan met de knoppen op het bedieningspaneel aan de voorkant geregeld worden, vanaf het minimum tot aan het maximum. Onder iedere kookzone bevindt zich een spoel, inductor genoemd, gevoed door een elektronisch systeem dat een variabel magnetisch veld opwekt. Wanneer een pan binnen zo'n magnetisch veld wordt geplaatst zullen de hoogfrequentiestromen zich rechtstreeks op de bodem van de pan concentreren en wordt de voor het koken van het voedsel noodzakelijke warmte opgewekt. De 5 controlelampjes tussen de kookzones gaan branden wanneer één of meer kookzones warmer worden dan 60°C. De controlelampjes gaan uit wanneer de temperatuur is gedaald tot onder de 60°C circa. 4. 1. 1 Werkingsvermogens Onderstaand volgt een tabel met het verbruik van de gebruikte kookzones. Nummer zone: 1 2 3 4 5 Diameter zone 210 mm 145 mm 180 mm 145 mm 210 mm Opgenomen vermogen Normale werking: Met power functie: Normale werking: Met power functie: Normale werking: Met power functie: Normale werking: Met power functie: Normale werking: Met power functie: 2300 W 3200 W 1400 W 1800 W 1850 W 2500 W 1400 W 1800 W 2300 W 3200 W 9250 W Totaal opgenomen vermogen Bij de eerste ingebruikneming van de kookplaat verdient het aanbeveling hem net zolang op de maximumtemperatuur te verhitten tot de eventuele olieachtige resten van het fabricageproces, die kwalijke luchten op het voedsel zouden kunnen overbrengen, zullen zijn verbrand. 79 Instructies voor de gebruiker 4. 1. 2 Soorten pannen Apparaten van dit type hebben speciale pannen nodig om te kunnen functioneren. De bodem van de pan moet namelijk van ijzer of staal/ijzer zijn om het voor de verwarming noodzakelijke magnetische veld te kunnen opwekken. Niet geschikt zijn recipiënten van: - glas; - keramiek; - terracotta; - staal, aluminium of koper zonder magnetische bodem. Om er zeker van te zijn dat de pan geschikt is, volstaat het om een magneet bij de bodem te houden: wanneer die door de pan wordt aangetrokken, is de pan geschikt voor het inductiekoken. Indien u geen magneet heeft kunt u het recipiënt met een kleine hoeveelheid water vullen, op een kookzone zetten en die activeren. Wanneer op de display, in plaats van het vermogen, het symbool verschijnt, betekent dit dat de pan niet geschikt is. De voor het koken gebruikte pannen moeten minimale diameters hebben om een correcte werking te kunnen garanderen. Onderstaand vindt u een tabel met de minimumdiameters van de pannen afhankelijk van de kookzone. Nummer zone: 1 2 3 4 5 Minimumdiameter van de pan 140 mm 90 mm 110 mm 90 mm 140 mm U kunt ook pannen gebruiken met een grotere diameter dan die van de kookzones, waarbij u ervoor op moet letten dat de pan niet in aanraking komt met de andere kookzones en dat hij altijd in het midden van de omtrek van de kookzone wordt gezet. 80 Instructies voor de gebruiker Gebruik uitsluitend speciaal voor het inductiekoken ontworpen pannen, met een dikke en volledig platte bodem, of, indien u die niet heeft, pannen met een niet-ronde bodem (hol of bol). JA NEE NEE 4. 1. 3 Signaal aanwezigheid pannen Iedere kookzone is uitgerust met een "aanwezigheid pannen" inrichting die het koken slechts zal doen starten wanneer er zich een goed gepositioneerd recipiënt met de juiste eigenschappen op de kookzone bevindt. Indien de pan niet goed geplaatst of niet van het juiste materiaal gemaakt is en u de kookplaat toch inschakelt, zal enkele seconden na de inschakeling van de kookzone op de display het symbool dat de fout aangeeft. verschijnen 4. 1. 4 Restwarmte Iedere zone is uitgerust met een inrichting die er de restwarmte van aangeeft. [. . . ] poederproducten, ovensprays, ontvlekkingsmiddelen en metalen sponsjes). 8. 2 Het reinigen van roestvrij staal 8. 2. 1 Gewone dagelijkse reiniging Om de roestvrijstalen oppervlakken schoon te maken en intact te houden moet u altijd en uitsluitend de speciaal hiervoor bestemde producten gebruiken die geen schuurmiddelen of zuren op chloorbasis mogen bevatten. Gebruikswijze: giet het product op een vochtige doek en wrijf het uit op het oppervlak, spoel het zorgvuldig af en droog het met een zachte doek of een zeem. 8. 2. 2 Voedselvlekken of -resten Het gebruik van metalen schuursponsjes en scherpe spatels moet worden vermeden om de oppervlakken niet te beschadigen. Gebruik de normale, niet schurende producten voor staal en eventueel houten of plastic gerei. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CS19ID-5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CS19ID-5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag