Gebruiksaanwijzing SMEG CS122-6

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CS122-6. Wij hopen dat dit SMEG CS122-6 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CS122-6 te teleladen.


SMEG CS122-6 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2927 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CS122-6 (2950 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CS122-6

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID EN HET GEBRUIK _______ 90 INSTALLATIE VAN HET APPARAAT _______________________________ 92 REGELING VAN HET GAS_______________________________________ 97 AFSLUITENDE HANDELINGEN___________________________________ 99 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSORGANEN____________________ 101 GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT _________________________________ 109 GEBRUIK VAN DE OVENS _____________________________________ 111 GEBRUIK VAN DE "PIZZA" FUNCTIE _____________________________ 113 BESCHIKBARE ACCESSOIRES _________________________________ 115 AANBEVELINGEN VOOR HET KOKEN____________________________ 117 REINIGING EN ONDERHOUD ___________________________________ 123 BUITENGEWOON ONDERHOUD ________________________________ 129 DEZE INSTRUCTIES ZIJN UITSLUITEND VAN TOEPASSING VOOR DE LANDEN VAN BESTEMMING WAARVAN DE IDENTIFICATIESYMBOLEN OP DE OMSLAG VAN DEZE HANDLEIDING STAAN AFGEBEELD. INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: bestemd voor de gekwalificeerde technicus die moet zorgen voor een goede controle van de gasleiding, de installatie, de inwerkingstelling en het uittesten van het apparaat INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: hier vindt u de aanwijzingen voor het gebruik, de beschrijving van de bedieningsorganen en de correcte handelingen voor het reinigen en onderhouden van het apparaat. 89 Presentatie 1. WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID EN HET GEBRUIK DEZE HANDLEIDING IS EEN INTEGREREND ONDERDEEL VAN HET APPARAAT. HIJ MOET GEDURENDE DE VOLLEDIGE LEVENSDUUR VAN HET FORNUIS INTACT EN BINNEN BEREIK WORDEN BEWAARD. WIJ BEVELEN AAN OM DEZE HANDLEIDING EN ALLE ERIN OPGENOMEN AANWIJZINGEN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN ALVORENS HET FORNUIS IN GEBRUIK TE NEMEN. [. . . ] Zolang de juiste tijd niet overeenstemt met het begintijdstip van het koken zullen de segmenten op de display continu branden; zodra de juiste tijd overeenstemt met het ingestelde begintijdstip zullen alle interne segmenten gaan knipperen en aangeven dat de oven met het koken is begonnen. Op het eind van de kooktijd zal de timer de verwarmingselementen van de oven uitschakelen, zal het alarmsignaal afgaan en zullen de cijfers op het scherm gaan knipperen. Om het hele ingestelde programma te resetten moet u de centrale toets 1 of 2 seconden lang ingedrukt houden: wanneer het koken al is begonnen zult u de oven met de hand moeten uitschakelen. In de afbeelding hiernaast ziet u een programmeringsvoorbeeld: De juiste tijd is 7:06, het begintijdstip is geprogrammeerd op 8 uur en het eind op 9 uur. Om 8 uur zullen de interne segmenten tussen 8 en 9 gaan knipperen en zal de urenwijzer stil blijven staan. Let op: na de bovenstaand beschreven programmering zal de oven echter alleen beginnen met koken wanneer de thermostaatknop en de functiekeuzeschakelaar zoals voorzien zijn geplaatst op de gewenste temperatuur en functie. 107 Instructies voor de gebruiker 5. 3 "DEMO" functie De modellen die uitgerust zijn met een analoge/digitale programmeereenheid is een "DEMO" functie voorzien, die de weerstanden uitschakelt en de andere functies ongewijzigd laat. Om deze functie in te schakelen, moet u achtereenvolgens op de toetsen , , en drukken voor 3/4 seconde. Een bevestigend geluidssignaal informeert de gebruiker dat de functie ingeschakeld is. Wanneer de "DEMO" functie actief is, knippert het nummer 6 op de klok met regelmatige intervals Om de functie uit te schakelen, moet u dezelfde procedure volgen. 108 Instructies voor de gebruiker 6. 6. 1 GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT Inschakelen van de branders van de kookplaat Voordat u de branders van de kookplaat ontsteekt moet u controleren of de vlamverdelers in hun zetels liggen met de bijbehorende deksels, waarbij u ervoor moet opletten dat de gaten A van de vlamverdelers overeenstemmen met de vonkontstekers en thermokoppels. De op verzoek beschikbare pandrager B moet worden gebruikt voor "woks" (chinese koekenpan). Naast iedere knop wordt de bijbehorende brander aangegeven. U hoeft slechts de knop in te drukken en linksom te draaien op het symbool van de maximumvlam , tot de brander zal zijn ontstoken. Houd de knop nog circa 2 seconden lang ingedrukt om het thermokoppel warm te laten worden. Het kan gebeuren dat de brander uitgaat op het moment dat u de knop loslaat: dit betekent dat het thermokoppel nog niet voldoende was verwarmd. Indien de branders per ongeluk uit zouden gaan dan zal, na ongeveer 20 seconden, een veiligheidsinrichting ingrijpen en de gastoevoer blokkeren, ook bij een open kraantje. 109 Instructies voor de gebruiker 6. 2 Praktische wenken voor het gebruik van de branders van de kookplaat Voor een beter rendement van de branders en een minimaal verbruik van het gas moet u: recipiënten gebruiken met een deksel en qua grootte aangepast aan die van de branders om te voorkomen dat de vlam langs de zijkanten lekt (zie paragraaf "6. 3 Diameter van de recipiënten"). Op het moment dat de vloeistof aan de kook raakt moet u de vlam zover verminderen dat hij niet overkookt. Om tijdens het koken brandwonden en schade aan de kookplaat te voorkomen moeten alle recipiënten of bakijzers binnen de buitenomtrek van de kookplaat blijven. Wanneer u olie of vet gebruikt moet u ervoor opletten dat ze bij het heet worden niet gaan branden. Bij het onverwachte doven van de vlam moet u de bedieningsknop sluiten en tenminste 1 minuut wachten alvorens opnieuw te proberen om hem te ontsteken. 6. 3 Diameter van de recipiënten BRANDERS Ø min. (in cm) 12-14 16-24 18-26 20-26 Speciale ovale recipiënten 1 2 3 4 5 Hulpbrander Halfsnelle brander Snelle brander Ultrasnelle brander Visbrander 6. 4 Schoonmaken van de barbecueplaat Deze plaat is bekleed met een anti-aanbaklaag (Teflon). Deze laag is uiterst delicaat en kan bij gebruik van metalen keukengerei beschadigd worden. Gebruik uitsluitend houten of plastic keukengerei dat bestendig moet zijn tegen hoge temperaturen. 110 Instructies voor de gebruiker 7. 1 7. Waarschuwingen en algemene aanbevelingen GEBRUIK VAN DE OVENS Bij de eerste ingebruikneming van de oven moet u hem net zolang op de maximumtemperatuur (250-220°C) verhitten tot de eventuele olieachtige resten van het fabricageproces, die kwalijke luchten op het voedsel zouden kunnen overbrengen, zullen zijn verbrand. Tijdens het koken moet u de bodem van de oven niet bedekken met folie of aluminiumfolie en er geen pannen of ovenschalen op plaatsen om de laag email niet te beschadigen. [. . . ] Verwijder de geleiderails aan de zijkant (fig. 1); Trek de zijpanelen "F" e "G" naar buiten (fig. 2); Verwijder het paneel aan de achterkant "A" na de ringmoer "C" met schroefdraad te hebben losgedraaid (fig. 2); Plaats de panelen weer in de oorspronkelijke stand terug. · 126 Instructies voor de gebruiker 1) 2) 11. 4 Ruiten van de deur Wij raden aan om ze altijd goed schoon te houden. Gebruik absorberend keukenpapier; bij hardnekkig vuil reinigen met een vochtige spons en een gewoon schoonmaakmiddel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CS122-6

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CS122-6 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag