Gebruiksaanwijzing SMEG CR328AZD7

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CR328AZD7. Wij hopen dat dit SMEG CR328AZD7 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CR328AZD7 te teleladen.


SMEG CR328AZD7 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (748 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CR328AZD7 (775 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CR328AZD7

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN INSTALLATIE ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE WERKING VAN DE KOELKAST EN DE VRIEZER GEBRUIK VAN HET KOELVAK GEBRUIK VAN HET VLEES- EN VISVAK GEBRUIK VAN HET VRIESVAK PERIODIEK ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT OPSPOREN VAN STORINGEN KLANTENSERVICE 42 ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN · Het door u aangeschafte apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik Voor een optimaal gebruik van uw apparaat is het raadzaam de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen, hierin vindt u een beschrijving van het apparaat en adviezen voor het conserveren van voedingsmiddelen. Controleer na het uitpakken van het apparaat of het niet beschadigd is en of de deur goed sluit. Uw leverancier dient binnen 24 uur vanaf de levering van het product van eventuele schade op de hoogte te worden gesteld. Het is raadzaam minstens twee uur te wachten alvorens het apparaat in werking te stellen, om het koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren. [. . . ] Als de deur nog eens een minuut open blijft, begint het binnenlampje te knipperen. Het lampje gaat 10 minuten na de opening van de deur volledig uit, terwijl het geluidsalarm actief blijft. Let op: de temperatuur van het vlees- en visvak is gerelateerd aan de temperatuur in het koelvak. Als de temperatuurwijzer van het vak dus in de sector staat met dient u op de knop (8) te drukken om de temperatuur van de koelkast te verhogen of verlaag de temperatuur met de knop (9) als de wijzer in de sector "°C" staat. Naar aanleiding van de nieuwe instelling wordt ook de temperatuur van het vlees- en visvak automatisch gecorrigeerd. Om normatieve redenen is het vermelde energieverbruik van het apparaat het verbruik met uitgeschakeld vlees- en visvak. Als deze functie uitgeschakeld is, moeten de componenten van het vak worden verwijderd (behalve het schapje boven de groenteladen). Uitschakelen en verwijderen van het vlees- en visvak Voor meer ruimte in de koelkast kan het vlees- en visvak worden verwijderd. Verwijder de afdekking van de lade van het vlees- en visvak met behulp van de koppelingen op de onderkant van de afdekking (Afb. Plaats de afdekking van de lade van het vlees- en visvak met behulp van de koppelingen op de onderkant van de afdekking 2. Druk op de knop (15); het gele lampje (14) gaat branden. °C Afb. Er kunnen diepvriesproducten in worden bewaard gedurende de periode die op de verpakking vermeld wordt. Bovendien kan vers voedsel worden ingevroren door het boven op de roosters te zetten, terwijl u al ingevroren producten in de onderste korf zet, zodanig dat ze niet in contact komen met het nog in te vriezen voedsel. De hoeveelheid verse levensmiddelen die in 24 uur kan worden ingevroren staat aangegeven op het typeplaatje. Regeling van de temperatuur De temperatuur is in de fabriek vooringesteld op -18°C (display 4). Om de temperatuurinstelling te wijzigen drukt u op de knoppen (2) of (3) op het bedieningspaneel totdat de gewenste waarde is bereikt. Instelbare temperatuurlimiet: · -17 °C minst koude temperatuur · -24 °C koudste temperatuur Snelvriesfunctie (13) (ook "Extra lading" of "Super" of "Fast Freezing" genoemd) Als u een grote hoeveelheid vers voedsel in de vriezer legt, is het raadzaam om 24 uur ervoor de snelvriesfunctie in te schakelen met de knop (13) op het bedieningspaneel; zodoende worden de levensmiddelen ingevroren volgens de gegevens op het serienummerplaatje. De functie kan ook handmatig worden uitgeschakeld door opnieuw op dezelfde toets te drukken (het gele lampje (12) gaat uit). Belangrijk · Wikkel en verzegel de in te vriezen verse levensmiddelen in: aluminiumfolie, plastic folie, waterdichte plastic verpakking, polyethyleen bakjes met deksel, diepvriesbakjes die geschikt zijn voor in te vriezen levensmiddelen. · Leg het in te vriezen voedsel in de bovenste lade en laat voldoende ruimte om de pakjes heen zodat de lucht goed kan circuleren. Onderbreken van de werking van het apparaat (koelkast en vriezer) Druk gedurende 3 seconden op de knop (1). Op deze manier blijft het apparaat gevoed, maar stopt met werken; de binnenverlichting en alle leds op het bedieningspaneel gaan uit, behalve het lampje (6) Vacation en de displays (4) en (7), die verlicht het volgende tonen: "- -" "- -". [. . . ] Alarm "defecte sensoren koelkast" (rode lampje brandt, geluidssignaal actief en op het display wordt de letter C of de letter E weergegeven) · Een temperatuursensor van het koelvak is defect, het apparaat blijft wel werken met een noodprocedure. Bel de klantenservice Opmerkingen: · Als de voorste rand van het apparaat bij de aanslag van de deurpakking warm is, is er geen sprake van een defect; dit is een normaal verschijnsel, het voorkomt condensvorming. · Als u de temperatuur niet kunt instellen, moet gecontroleerd worden of de "toetsenblokkering" is uitgeschakeld. KLANTENSERVICE Voordat u contact opneemt met de klantenservice: 1. ga na of u de storingen niet zelf kunt verhelpen (zie" Opsporen van storingen"). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CR328AZD7

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CR328AZD7 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag