Gebruiksaanwijzing SMEG CR327AV7

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CR327AV7. Wij hopen dat dit SMEG CR327AV7 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CR327AV7 te teleladen.


SMEG CR327AV7 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (751 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CR327AV7 (942 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CR327AV7

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval. Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. [. . . ] Om de temperatuur in het koel/vriesvak te wijzigen, draai de regelknop van de thermostaat: ·op de laagste cijfers 1-2 (MIN) als u een hogere temperatuur in de vakken wenst; ·op de hoogste cijfers 5-7 (MAX) als u een lagere temperatuur in de vakken wenst. Opmerking: De luchttemperatuur van de omgeving, de frequentie waarmee de deur wordt geopend en de plaats van het apparaat kunnen van invloed zijn op de interne temperatuur van de twee vakken. De thermostaatstand dient op grond van deze factoren te worden gevarieerd . Bewaren van levensmiddelen in het koelvak Plaats de levensmiddelen zoals in de afbeelding. A Gekookte levensmiddelen B Vis, vlees C Groente en fruit D Flessen E Boter F Zuivelprodukten Opmerkingen: · de afstand tussen de schappen en de binnenwand achter van de koelkast staat een vrije luchtcirculatie toe. · Laat warme levensmiddelen altijd eerst afkoelen voordat u ze in de vakken zet. · Het bewaren van groenten met een hoog watergehalte kan condensvorming veroorzaken: dit beïnvloedt het correct functioneren van het apparaat niet. 36 GEBRUIK VAN HET VRIESVAK Het vriesvak heeft sterren. Er kunnen diepvriesprodukten in worden bewaard voor een periode die gelijk is aan de conserveringstijd die aangeven staat op de verpakking van het betreffende produkt. Bovendien kunt u vers voedsel invriezen; plaats het verse voedsel op de roosters en plaats de reeds ingevroren levensmiddelen in de onderste mand, zodat ze niet met het nog in te vriezen voedsel in aanraking kunnen komen. De hoeveelheid vers voedsel, die in 24 uur kan worden ingevroren, is op het typeplaatje aangegeven. Invriezen van vers voedsel Bij apparaten met een compressor: · Stel de thermostaatknop op de stand 2-3. · Als het apparaat een invriestoets heeft dient u, om de invriesfunctie in werking te stellen, op deze toets te drukken: het gele lampje gaat aan. Bij modellen met een bedieningspaneel gaat ook een rood lampje branden, dat vanzelf uit gaat wanneer de optimale temperatuur in het vriesvak is bereikt. Opmerking: De invriestoets maakt het mogelijk levensmiddelen in te vriezen terwijl tegelijkertijd de temperatuur in het koelvak optimaal wordt gehouden. Snelvriesfunctie Bij een apparaat met twee compressoren wordt bij het invriezen van vers voedsel geadviseerd, , 6 uur van tevoren al de snelvriesfunctie in te schakelen, om een maximale invriezing (zie het typeplaatje) te bereiken . Belangrijk · Wikkel of pak het in te vriezen verse voedsel in: aluminiumfolie, plastic folie, waterdichte plastic verpakkingen, polyethyleen bakjes met deksel, diepvriesbakken geschikt voor het soort in te vriezen voedsel. · Plaats het in te vriezen voedsel in het bovenste schap, laat rondom de pakjes voldoende ruimte vrij zodat de lucht vrij kan circuleren. · Druk, om de invriesfunctie uit te schakelen, opnieuw op de invriestoets (het gele lampje gaat uit). Functie temperatuuralarm (modellen met bedieningspaneel) Als het vriesvak ingeschakeld is of als er voedsel wordt ingevroren, kan plotseling het rode lampje gaan branden (bij sommige modellen klinkt tegelijkertijd ook een geluidssignaal), dit is een aanwijzing dat de bewaartemperatuur in het vriesvak niet optimaal is. Deze situatie kan zich voordoen: · tijdens de inwerkingstelling; · als het apparaat na het ontdooien en reinigen opnieuw ingeschakeld wordt; · als in het vriesvak een te grote hoeveelheid voedsel is geplaatst om in te vriezen; · als de deur van het vriesvak niet goed sluit; · als de "thermostaatknop van het vriesvak" op het bedieningspaneel op een stand wordt gezet die dichtbij het "MAX" ligt (zeer intensief diepvriezen). Druk op de "Snelvriestoets" om het geluidssignaal uit te zetten. Als de optimale temperatuur is bereikt, gaat het rode lampje automatisch uit. 37 GEBRUIK VAN HET VRIESVAK Opmerking: Het vriesvak behoudt ook bij een stroomuitval de juiste temperatuur voor het bewaren van het voedsel. Het is raadzaam de deur van het vriesvak gedurende die tijd niet te openen. De hoeveelheid en de snelheid waarmee zich het ijs vormt hangt af van de omgeving waarin het apparaat zich bevindt en van de frequentie waarmee de deur van het vriesvak wordt geopend. De ijsvorming is het grootst op de bovenste koelroosters van het vriesvak. [. . . ] Belangrijk: de accessoires van de koelkast mogen niet in de vaatwasmachine worden gewassen. D GB F NL E P I GR S N DK FIN CB18M/1c/FAN Deze koel-/vriescombinatie wordt in werking gesteld door de thermostaatgroep in het koelvak te bedienen. Ook de temperatuurregeling in zowel het koelvak als het vriesvak wordt bewerkstelligd via dezelfde thermostaat. Bedieningen voor de instelling van het koelvak A. Thermostaatknop Lichtknop Referentieteken thermostaatstand Lampje (max. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CR327AV7

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CR327AV7 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag