Gebruiksaanwijzing SMEG CR325APNF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CR325APNF. Wij hopen dat dit SMEG CR325APNF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CR325APNF te teleladen.


SMEG CR325APNF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (863 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CR325APNF (457 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CR325APNF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN INSTALLATIE ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE WERKING VAN DE KOELKAST EN DE VRIEZER GEBRUIK VAN HET KOELGEDEELTE GEBRUIK VAN HET VRIESGEDEELTE PERIODIEK ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT OPSPOREN VAN STORINGEN KLANTENSERVICE 46 ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN · Het door u aangeschafte apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Voor een optimaal gebruik van uw apparaat is het raadzaam de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen, hierin vindt u een beschrijving van het apparaat en adviezen voor het conserveren van voedingsmiddelen. Controleer na het uitpakken van het apparaat of het niet beschadigd is en of de deur goed sluit. Uw leverancier dient binnen 24 uur vanaf de levering van het product van eventuele schade op de hoogte te worden gesteld. [. . . ] Regeling van de temperatuur De temperatuur is in de fabriek vooringesteld op -18°C (display 4). Om de temperatuurinstelling te wijzigen drukt u op de knoppen (2) of (3) op het bedieningspaneel totdat de gewenste waarde is bereikt. Instelbare temperatuurlimiet: · -17°C minst koude temperatuur · -24°C koudste temperatuur Snelvriesfunctie (ook genoemd: "Extra Lading" of "Super" of "Snel vriezen") Als u een grote hoeveelheid vers voedsel in de vriezer legt, is het raadzaam om 24 uur ervoor de snelvriesfunctie in te schakelen met de knop (13) op het bedieningspaneel; zodoende worden de levensmiddelen ingevroren volgens de gegevens op het serienummerplaatje. De functie "Snel vriezen" wordt automatisch uitgeschakeld na 48 uur De functie kan ook handmatig worden uitgeschakeld door opnieuw op dezelfde toets te drukken (het gele lampje (12) gaat uit). Belangrijk · Wikkel en verzegel de in te vriezen verse levensmiddelen in: aluminiumfolie, plastic folie, waterdichte plastic verpakking, polyethyleen bakjes met deksel, diepvriesbakjes die geschikt zijn voor in te vriezen levensmiddelen. · Leg de in te vriezen levensmiddelen in de bovenste lade of op het hoogste draagplateau en laat voldoende ruimte om de pakjes heen over zodat de lucht vrij kan circuleren. Belangrijk In de tabel hiernaast kunt u zien hoeveel maanden verse ingevroren levensmiddelen bewaard kunnen worden. MAANDEN 2-6 V O E D S E L 4-8 6-12 52 GEBRUIK VAN HET VRIESGEDEELTE Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de volgende punten letten: · De verpakking of het pak moet onbeschadigd zijn, omdat het product anders kan bederven. Als een pakje bol staat of als er vochtplekken op zitten, is het niet onder optimale omstandigheden bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn ontdooid. · De diepvriesproducten moeten als laatste worden gekocht en in isolerende tassen worden vervoerd. · Leg de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het vriesgedeelte. · De gedeeltelijk ontdooide diepvriesproducten mogen niet opnieuw worden ingevroren, maar moeten binnen 24 uur worden geconsumeerd. · Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een minimum worden beperkt. · De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd. · De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten moeten altijd worden opgevolgd. Alarmen vriesgedeelte Temperatuuralarm vriesgedeelte Tijdens het functioneren van het apparaat of gedurende de invriesfase kan het rode lampje (10) gaan branden en tegelijkertijd klinkt een geluidssignaal dat aangeeft dat de temperatuur in het vriesgedeelte niet optimaal is voor de conservering. Dit kan zich voordoen in de volgende gevallen: · bij het in werking stellen; · bij het weer inschakelen na ontdooien of schoonmaken; · wanneer er te veel in te vriezen voedsel in het vriesgedeelte is gezet; · wanneer de deur van de vriezer niet perfect sluit. Wanneer de optimale temperatuur is bereikt, gaat het rode lampje (10) automatisch uit. Alarm black-out (Schakelaar elektrische energie) Als op het display van de vriezer (4) een knipperende temperatuurwaarde aanwezig is het lampje (14) knippert, het geluidssignaal ingeschakeld is en de regeltoetsen van de temperatuur geblokkeerd zijn, dan betekent dat dat er een stroomonderbreking (black-out) is geweest gedurende een dusdanige tijd dat de handhaving van de juiste bewaartemperatuur niet gegarandeerd kon worden. De waarde op het display geeft de warmste temperatuur weer die het vriesgedeelte heeft bereikt. Druk op de toets (11) van het geluidsalarm om de weergave van het alarm te wissen en de werking van het toetsenbord te herstellen, en controleer het voedsel, omdat de kritieke temperatuur van -9°C (temperatuurlimiet voor de correcte conservering van het voedsel) in het vriesgedeelte is overschreden. (vervolg) 53 GEBRUIK VAN HET VRIESGEDEELTE Opmerking: in het vriesgedeelte kan ook bij stroomuitval de juiste temperatuur worden gehandhaafd voor het bewaren van voedsel. Het wordt geadviseerd om gedurende een dergelijke periode de deur van het vriesgedeelte niet te openen. Verwijderen van de laden Trek de laden zo ver mogelijk uit, til ze een stukje op en haal ze weg. [. . . ] Opmerkingen: · Als de voorste rand van het apparaat bij de aanslag van de deurpakking warm is, is er geen sprake van een defect; dit is een normaal verschijnsel, het voorkomt condensvorming. · Als u de temperatuur niet kunt instellen, moet gecontroleerd worden of de "toetsenblokkering" is uitgeschakeld. 58 KLANTENSERVICE Voordat u contact opneemt met de klantenservice: Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het ongemak is verholpen. Als dit niet het geval is, schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal de handeling na een uur. Als uw apparaat na de controles in de gids voor het opsporen van storingen en nadat u het apparaat opnieuw gestart hebt nog steeds niet goed werkt, neem dan contact op met de klantenservice en leg het probleem duidelijk uit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CR325APNF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CR325APNF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag