Gebruiksaanwijzing SMEG CR324ASX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CR324ASX. Wij hopen dat dit SMEG CR324ASX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CR324ASX te teleladen.


SMEG CR324ASX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1283 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CR324ASX (1306 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CR324ASX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN GEBRUIK VAN HET KOELVAK GEBRUIK VAN HET VRIESVAK ONTDOOIEN VAN HET VRIESVAK SCHOONMAKEN VAN HET KOELVAK REINIGING EN ONDERHOUD STORINGEN OPSPOREN KLANTENSERVICE DEZE ZIJN NORMAAL INSTALLATIE 33 ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN · Het door u aangeschafte apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik Voor een optimaal gebruik van uw apparaat is het raadzaam de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen, hierin vindt u een beschrijving van het apparaat en adviezen voor het conserveren van voedingsmiddelen. Controleer na het uitpakken van het apparaat of het niet beschadigd is en of de deur goed sluit. Uw leverancier dient binnen 24 uur vanaf de levering van het product van eventuele schade op de hoogte te worden gesteld. Het is raadzaam minstens twee uur te wachten alvorens het apparaat in werking te stellen, om het koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren. [. . . ] Er kunnen diepvriesprodukten in worden bewaard voor een periode die gelijk is aan de conserveringstijd die aangeven staat op de verpakking van het betreffende produkt. Bovendien kunt u vers voedsel invriezen; plaats het verse voedsel op de roosters en plaats de reeds ingevroren levensmiddelen in de onderste mand, zodat ze niet met het nog in te vriezen voedsel in aanraking kunnen komen. De hoeveelheid vers voedsel, die in 24 uur kan worden ingevroren, is op het typeplaatje aangegeven. Invriezen van vers voedsel Bij apparaten met een compressor: · Stel de thermostaatknop op de stand 2-3. · Als het apparaat een invriestoets heeft dient u, om de invriesfunctie in werking te stellen, op deze toets te drukken: het gele lampje gaat aan. Bij modellen met een bedieningspaneel gaat ook een rood lampje branden, dat vanzelf uit gaat wanneer de optimale temperatuur in het vriesvak is bereikt. Opmerking: De invriestoets maakt het mogelijk levensmiddelen in te vriezen terwijl tegelijkertijd de temperatuur in het koelvak optimaal wordt gehouden. Snelvriesfunctie Bij een apparaat met twee compressoren wordt bij het invriezen van vers voedsel geadviseerd, , 6 uur van tevoren al de snelvriesfunctie in te schakelen, om een maximale invriezing (zie het typeplaatje) te bereiken . Belangrijk · Wikkel of pak het in te vriezen verse voedsel in: aluminiumfolie, plastic folie, waterdichte plastic verpakkingen, polyethyleen bakjes met deksel, diepvriesbakken geschikt voor het soort in te vriezen voedsel. · Plaats het in te vriezen voedsel in het bovenste schap, laat rondom de pakjes voldoende ruimte vrij zodat de lucht vrij kan circuleren. · Druk, om de invriesfunctie uit te schakelen, opnieuw op de invriestoets (het gele lampje gaat uit). Functie temperatuuralarm (modellen met bedieningspaneel) Als het vriesvak ingeschakeld is of als er voedsel wordt ingevroren, kan plotseling het rode lampje gaan branden (bij sommige modellen klinkt tegelijkertijd ook een geluidssignaal), dit is een aanwijzing dat de bewaartemperatuur in het vriesvak niet optimaal is. Deze situatie kan zich voordoen: · tijdens de inwerkingstelling; · als het apparaat na het ontdooien en reinigen opnieuw ingeschakeld wordt; · als in het vriesvak een te grote hoeveelheid voedsel is geplaatst om in te vriezen; · als de deur van het vriesvak niet goed sluit; · als de "thermostaatknop van het vriesvak" op het bedieningspaneel op een stand wordt gezet die dichtbij het "MAX" ligt (zeer intensief diepvriezen). Druk op de "Snelvriestoets" om het geluidssignaal uit te zetten. Als de optimale temperatuur is bereikt, gaat het rode lampje automatisch uit. 37 GEBRUIK VAN HET VRIESVAK Opmerking: Het vriesvak behoudt ook bij een stroomuitval de juiste temperatuur voor het bewaren van het voedsel. Het is raadzaam de deur van het vriesvak gedurende die tijd niet te openen. De hoeveelheid en de snelheid waarmee zich het ijs vormt hangt af van de omgeving waarin het apparaat zich bevindt en van de frequentie waarmee de deur van het vriesvak wordt geopend. De ijsvorming is het grootst op de bovenste koelroosters van het vriesvak. Het is raadzaam het vriesvak te ontdooien wanneer u weinig voorraad heeft. · Open de deur en haal alle levensmiddelen uit het vriesvak, wikkel ze strak tegen elkaar in kranten en zet ze op een koele plek of in een isolerende tas. · Trek de afvoer voor het dooiwater naar buiten en zet er een bak onder. · Maak de binnenwanden schoon met een vochtige spons met lauw water en/of een mild schoonmaakmiddel. · Zet de diepvriezer aan. SCHOONMAKEN VAN HET KOELVAK Reinig het koelvak regelmatig. De aanwezigheid van druppels water op de achterwand aan de binnenkant van het koelvak duidt erop dat het koelvak bezig is automatisch te ontdooien. [. . . ] Thermostaatknop Lichtknop Lampekapje Referentieteken thermostaatstand Lampje (max. 15 W) Thermostaat op z : Thermostaat op 1 : Thermostaat op 7 : koeling en verlichting van het koelvak en het vriesvak zijn uitgeschakeld weinig intensieve koeling zeer intensieve koeling Het wordt geadviseerd de thermostaat op de gemiddelde stand 3 te zetten. Opmerking: de luchttemperatuur van de omgeving, de frequentie waarmee de deur wordt geopend en de plaats van het apparaat kunnen van invloed zijn op de interne temperatuur van de koelkast. De thermostaatstand dient op grond van deze factoren te worden gevarieerd. Bedieningspaneel van de koelvak (indien beschikbaar) Invriestoets Geel lampje (vriesfunctie geactiveerd) Rood lampje (temperatuur niet correct) Groen lampje (koelkast en vrieskast in werking) Schakel de invriestoets in om het invriesproces van het voedsel beter te laten verlopen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CR324ASX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CR324ASX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag