Gebruiksaanwijzing SMEG CPF9IPR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CPF9IPR. Wij hopen dat dit SMEG CPF9IPR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CPF9IPR te teleladen.


SMEG CPF9IPR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2218 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CPF9IPR (2207 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CPF9IPR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • Gebruik van dit apparaat door kinderen vanaf 8 jaar, personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring of kennis is alleen toegestaan onder toezicht en begeleiding van volwassenen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid. • Houd kinderen jonger dan 8 jaar die niet onder toezicht staan verwijderd van het apparaat. • Kinderen jonger dan 8 jaar mogen het apparaat tijdens zijn werking niet benaderen. • Werkzaamheden voor schoonmaak en onderhoud van het apparaat mogen niet worden uitgevoerd door kinderen die niet onder toezicht staan. [. . . ] Aan de temperatuurknop draaien om de tijdsduur in te stellen (van 1 minuut tot 4 uur). Na enkele seconden stopt het controlelampje met knipperen en begint het aftellen. Deactiveer het geluidssignaal door een van de twee knoppen in te drukken en eraan te draaien. U kunt de timer kookwekker uitschakelen door de waarde op nul in te stellen 2. De temperatuurknop naar rechts of naar links draaien om de duur van de bereiding van 00:01 tot 12:59 in te stellen. Houd de knop gedraaid om de wijziging sneller uit te voeren. Bereiding met tijdinstelling Met bereiding met tijdinstelling wordt de functie bedoeld waarmee u met de bereiding kunt beginnen, en deze na een ingestelde tijd kan doen eindigen. De activering van een bereiding met tijdinstelling annuleert de eventuele timer kookwekker die eerder werd ingesteld. Nadat een bereidingsfunctie en temperatuur zijn geselecteerd, moet drie maal op de temperatuurknop gedrukt worden. Enkele seconden na instelling van de gewenste tijdsduur stopt het controlelampje met knipperen en is de bereiding met tijdinstelling begonnen. Om de bereiding in de handmatige modus te verlengen de temperatuurknop opnieuw indrukken. Het apparaat zal de normale werking hervatten met de instellingen van de bereiding die eerder geselecteerd werden. Het controlelampje gaat uit en het controlelampje begint te knipperen. De temperatuurknop naar rechts of links draaien om het einde van de kooktijd te verlengen. Na enkele seconden stoppen de controlelampjes en met knipperen en wordt de geprogrammeerde bereiding voortgezet met de nieuwe instellingen. 3. 6 Advies voor bereidingen Algemeen advies • Gebruik de geventileerde functie voor het verkrijgen van een gelijkmatige bereidingsgraad op de verschillende niveaus. • Het verhogen van de temperatuur verkort niet de bereidingstijden (het voedsel zou aan de buitenkant erg gaar kunnen zijn, maar minder aan de binnenkant). • De bereidingstijden van kleiner gesneden stukken zijn voor hetzelfde gewicht korter dan voor het hele stuk. Advies voor het bereiden van vleesgerechten • De bereidingstijden hangen af van de dikte en van de kwaliteit van het voedsel, en van de smaak van de consument. • Gebruik een vleesthermometer voor gebraad, of druk met een lepel op het gebraad. Als het gebraad stevig aanvoelt is het klaar, anders moet de bereiding nog een aantal minuten doorgaan. Aanbevelingen voor bereidingen met de grill • Het grillen van vlees kan zowel uitgevoerd worden bij koude als bij voorverwarmde oven, als het resultaat van de bereiding gewijzigd moet worden. • Bij de functie van de geventileerde grill wordt daarentegen aanbevolen om de ovenruimte eerst voor te verwarmen. [. . . ] Bevestig de zijplint vooraan met de eerder losgedraaide schroef aan het apparaat. Montage van de plint De bijgeleverde plint is een integrerend deel van het product. Het wordt aanbevolen om deze te bevestigen op het apparaat voordat het apparaat zelf wordt geïnstalleerd. De plint moet altijd correct gepositioneerd en bevestigd worden op het apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CPF9IPR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CPF9IPR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag