Gebruiksaanwijzing SMEG CP60X8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CP60X8. Wij hopen dat dit SMEG CP60X8 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CP60X8 te teleladen.


SMEG CP60X8 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4223 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CP60X8 (4216 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CP60X8

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZORG VOOR HET MILIEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KEN UW TOESTEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Hij waarschuwt de gebruiker enkel dat de ingestelde minuten verstreken zijn. De programmeereenheid kan ook gebruikt worden als een eenvoudige kookwekker. Als op de toets wordt gedrukt, toont het display de cijfers of ; hou de toets ingedrukt en druk op de toetsen wordt losgelaten, begint het tellen en : zo wordt bij om de gewenste minuten in te stellen. Als de toets en weergegeven. worden op het display de symbolen Nadat de kookwekker werd geprogrammerd, toont het display het actuele uur. Om de resterende tijd weer te geven, moet op de toets gedrukt worden. 7. 7. 3 Desactivering van het geluidssignaal Het geluidssignaal wordt na ongeveer zeven minuten automatisch uitgeschakeld. Het is mogelijk om het manueel uit te schakelen door de toetsen en samen in te drukken. Om het toestel uit te schakelen, moet u vervolgens de knoppen op positie O plaatsen. 7. 7. 4 Halfautomatische bereiding Met halfautomatische bereiding wordt de functie bedoeld waarmee u met de bereiding kan beginnen, en u deze na een ingestelde tijd kan doen eindigen. Nadat een functie werd geselecteerd, zal wanneer de toets de cijfers tonen; hou de toets ingedrukt wordt gehouden het display of om de ingedrukt en druk gelijktijdig op de toetsen gewenste minuten in te stellen. Nadat u de toets heeft losgelaten, zal het tellen van de duur van de en A (wat bereidingstijd beginnen en verschijnt op het display de juiste tijd samen met de symbolen aanduidt dat een geprogrammeerde bereiding werd ingesteld). 161 Aanwijzingen voor de gebruiker 7. 7. 5 Automatische bereiding Met automatische bereiding wordt de functie bedoeld waarmee u op een vooraf bepaalde tijd met de bereiding kan beginnen, om ze na een vooraf ingestelde periode te doen eindigen. Nadat een functie werd geselecteerd, zal wanneer de toets de cijfers tonen; hou de toets gewenste minuten in te stellen. Wanneer op de toets ingedrukt wordt gehouden het display of om de ingedrukt en druk gelijktijdig op de toetsen wordt gedrukt, verschijnt op het display de som van het actuele uur en de ingedrukt en druk gelijktijdig op de toetsen of eerder ingestelde bereidingsduur. Hou de toets om het tijdstip voor het einde van de bereidingstijd in te stellen. Nadat u de toets heeft losgelaten, zal de automatische bereiding beginnen en verschijnt op het en A (wat aanduidt dat een geprogrammeerde display de juiste tijd samen met de symbolen bereiding werd ingesteld). Na de instelling moet op de toets gedrukt worden om de resterende bereidingstijd weer te geven; gedrukt worden. om het uur van het einde van de bereidingstijd weer te geven, moet op de toets 7. 7. 6 Einde van de halfautomatische / automatische bereiding Op het einde van de bereiding zal de oven automatisch worden uitgeschakeld en zal hij tegelijkertijd een intermitterend geluidssignaal produceren. Na de uitschakeling van het geluidssignaal zal het display weer de juiste tijd samen met het symbool oven aangeeft. tonen, die de terugkeer naar het manuele gebruik van de 7. 7. 7 Het annuleren van de ingestelde gegevens Nadat een halfautomatische of automatische bereiding werd geprogrammeerd, kunnen deze programmeringen geannuleerd worden door gelijktijdig op de toetsen en te drukken. Om het toestel uit te schakelen, moeten de knoppen vervolgens in positie O geplaatst worden. De programmeereenheid zal het programma annuleren en de bereiding beëindigen. 7. 7. 8 Wijziging van de ingestelde gegevens De ingestelde gegevens voor de geprogrammeerde bereiding kunnen op elk moment gewijzigd worden, door de functietoets ingedrukt te houden en door gelijktijdig te handelen op de toetsen waarde te wijzigen. 7. 7. 9 Regeling van het volume van het geluidssignaal Het geluidssignaal heeft drie verschillende toonsoorten. Druk wanneer het geluidssignaal wordt geproduceerd op de toets om de instelling te wijzigen. [. . . ] De elektrische aansluiting van het toestel moet uitgevoerd worden door een gekwalificeerde technicus. Vóór elke ingreep moet de stroomtoevoer van de oven uitgeschakeld worden. De aarding moet verplicht aangebracht worden volgens de voorziene veiligheidsnormen van de elektrische installatie. In geval van een aansluiting op het elektriciteitsnet door middel van stopcontact en stekker, moeten beide van hetzelfde type zijn en moeten ze conform de van kracht zijnde normen aangesloten worden op de stroomkabel. TREK NOOIT AAN DE KABEL OM DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT TE VERWIJDEREN. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CP60X8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CP60X8 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag