Gebruiksaanwijzing SMEG CP60IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CP60IX. Wij hopen dat dit SMEG CP60IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CP60IX te teleladen.


SMEG CP60IX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1702 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CP60IX (2168 ko)
   SMEG CP60IX (2161 ko)
   SMEG CP60IX (1690 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CP60IX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INSTRUCTIES VOOR DE RECYCLING - ONS MILIEUBELEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GEBRUIKSBESTEMMING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Om er zeker van te zijn dat de pan geschikt is, volstaat het om een magneet bij de bodem te houden: wanneer die door de pan wordt aangetrokken, is de pan geschikt voor het inductiekoken. Indien u geen magneet heeft kunt u het recipiënt met een kleine hoeveelheid water vullen, op een kookzone zetten en die activeren. Wanneer op de display, in plaats van het vermogen, het symbool verschijnt, betekent dit dat de pan niet geschikt is. De voor het koken gebruikte pannen moeten minimale diameters hebben om een correcte werking te kunnen garanderen. 90 Instructies voor de gebruiker Onderstaand vindt u een tabel met de minimumdiameters van de pannen afhankelijk van de kookzone. Zone nummer: Minimumdiamet U kunt ook pannen gebruiken met een grotere diameter dan die van er van de pan: de kookzones, waarbij u ervoor op moet letten dat de pan niet in aanraking komt met de andere kookzones en dat hij altijd in het 1 90 mm midden van de omtrek van de kookzone wordt gezet. 2 110 mm 3 140 mm 4 90 mm Gebruik uitsluitend recipiënten met dikke en perfect gladde bodems die geschikt zijn voor het inductiekoken of, indien u niet over dergelijke pannen beschikt, recipiënten zonder gewelfde bodems (hol of bol). JA NEE NEE 8. 1. 3 Signaal aanwezigheid pannen Iedere kookzone is uitgerust met een "aanwezigheid pannen" inrichting die het koken slechts zal doen starten wanneer er zich een goed gepositioneerd recipiënt met de juiste eigenschappen op de kookzone bevindt. Indien het recipiënt niet goed is geplaatst of niet van het juiste materiaal is gemaakt en u de kookplaat toch inschakelt, zal enkele seconden na de inschakeling van de kookzone op de display het symbool verschijnen dat de fout aangeeft. 8. 1. 4 Restwarmte Iedere zone is uitgerust met een inrichting die er de restwarmte van aangeeft. Op de display kan, na het uitschakelen van iedere kookzone, een knipperende " " worden weergegeven. U kunt het koken van het voedsel weer hervatten, ook als de nog knippert: ga in zo'n geval te werk zoals beschreven in de paragraaf "3". 8. 1. 5 Blokkering van de kookplaat Indien niet gebruikt, kan de kookplaat " geblokkeerd" worden om de ongewenste inschakeling ervan door kinderen te voorkomen. Met de kookzones uitgeschakeld moet u de knoppen van de zones 2 en 3 linksom draaien en weer loslaten. De displays van de kookzones 1 en 4 zullen het symbool "L" afbeelden wat erop wijst dat de blokkering van de zones geactiveerd is. Om de blokkering op te heffen moet u dezelfde handeling herhalen: de displays van de kookzones 1 en 4 zullen het symbool "L" afbeelden wat erop wijst dat de blokkering van de zones opgeheven is. 8. 1. 6 Thermische beveiliging van de elektronische kaart Het apparaat heeft een inrichting die constant de temperatuur van de elektronische kaart meet. Wanneer de temperatuur bepaalde waarden overschrijdt, zal de inrichting specifieke functies activeren om de temperatuur te verlagen en de glaskeramische plaat in staat te stellen op correcte wijze te blijven werken. Onderstaand vindt u een tabel met de functies die automatisch geactiveerd worden en de bijbehorende starttemperatuur: 91 Instructies voor de gebruiker Functie Temperatuur van interventie 50° C 60° C 55° C 45° C 76° C 85° C Inschakeling ventilator met lage snelheid Inschakeling ventilator met hoge snelheid Retour van de ventilator met lage snelheid Uitschakeling van de ventilator Vermindering werkingsvermogen van Power naar 9 Vermindering van het vermogen met één punt voor iedere kookzone Uitschakeling van alle kookzones 90° C Herontsteking van de kookzones op verminderd vermogen 85° C Normale werking van alle kookzones 80° C Iedere interventie van dit type zal op de kookplaat worden aangegeven door een knippering van de vermogensdisplays. 8. 1. 7 Thermische beveiliging van de glaskeramische plaat Iedere kookzone is uitgerust met een inrichting die er constant de temperatuur van meet. Wanneer de temperatuur bepaalde waarden overschrijdt, zal de inrichting bepaalde functies activeren om de temperatuur te verlagen en de glaskeramische plaat in staat te stellen op correcte wijze te blijven werken. Onderstaand vindt u een tabel met de functies die automatisch geactiveerd worden en de bijbehorende starttemperatuur: Functie Temperatuur van de interventie Vermindering werkingsvermogen van Power naar 9 250° C Vermindering van het vermogen met één punt 280° C Uitschakeling van de kookzone 300° C Terugkeer van het vermogen naar de ingestelde waarde 250° C Iedere interventie van dit type zal op de kookplaat worden aangegeven door een knippering van de vermogensdisplays. Let op: mors geen suiker of suikerhoudende substanties op de warme kookplaat. Leg geen materialen of substanties die zouden kunnen smelten op de kookplaat (plastic of aluminiumfolie). [. . . ] Dit houdt in dat als een apparaat een aansluitwaard van 6, 60 KW heeft, er gezekerd moet worden met minimaal 2 zekeringen van ieder 16 Ampère. Deze zekeringen moeten geschakeld zijn, zodat ze altijd samen uit of samen aan gaan. De wandcontactdoos dient een Perilex aansluiting te zijn Apparaten die op een geschakelde zekering (ovengroep) worden aangesloten dienen een Perilexstekker te hebben. In de volgende catalogi wordt bij ieder apparaat de benodigde spanning vermeld, dus altijd 220/240 Volt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CP60IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CP60IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag