Gebruiksaanwijzing SMEG CMSC451

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CMSC451. Wij hopen dat dit SMEG CMSC451 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CMSC451 te teleladen.


SMEG CMSC451 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3483 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CMSC451 (3482 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CMSC451

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] MANUALE D'USO INStrUctIONS MODE D'EMpLOI BEDIENUNGSANLEItUNG GEBrUIkSAANwIjzINGEN MANUAL DE INStrUçõES MANUAL DE INStrUccIONES UZIVATELSKÁ PÍRUCKA INSTRUKCJA OBSLUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING MAcchINA pEr cAffè E cAppUccINO cOffEE AND cAppUccINO MAkEr MAchINE À cAfÉ Et À cAppUccINO KAFFEE-/CAPPUCCINO-VOLLAUTOMAT kOffIE- EN cAppUccINOAppArAAt cAfEtErA pArA cAfÉ Y cApUchINO MÁQUINA DE CAFÉ E CAPPUCCINO CAPPUCCINO PÍSTROJ NA PÍPRAVU KÁVY A KAPUCÍNA EkSprES DO kAwY I kAwY cAppUccINO kAffEMASkIN fÖr ESprESSO Och cAppUccINO kAffE- OG cAppUccINOMASkINE INHOUDSOPGAVE INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 In deze aanwijzingen gebruikte symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Letters tussen haakjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Problemen en reparaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Belangrijke waarschuwingen betreffende de veiligheid . . . . . . . . . . 7 Gebruik conform de bestemming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Gebruiksaanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Beschrijving van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Beschrijving van het melkreservoir en accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Beschrijving van het bedieningspaneel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 19), en overschrijd hierbij niet het niveau MAX (komt overeen met ongeveer 750ml), aangegeven op het reservoir. Gebruik bij voorkeur magere of halfvolle melk op koelkasttemperatuur (ongeveer 5° C). Plaats het schuifje van het melkreservoir (B1) tussen de opschriften CAPPUCCINO en CAFFELATTE (koffie verkeerd) die op het deksel van het melkreservoir zijn gestempeld. Het is mogelijk om het soort schuim te regelen: door het schuifje iets in de richting van het opschrift CAFFELATTE te verplaatsen, verkrijgt men een compacter soort schuim. Door het schuifje echter naar het opschrift CAPPUCCINO te verschuiven, verkrijgt men een minder dicht soort schuim. Op het display verschijnt de melding "CAPPUCCINO. . . " en na enkele seconden loopt de opgeschuimde melk uit het afgiftepijpje in het onderstaande kopje. · Hetapparaatmaaltvervolgensdebonen, geeftkoffieafen geeft opnieuw de melding KLAAR VOOR GEBRUIK weer. · Decappuccinoisnuklaar:voegnaarwenssuikertoeen strooi eventueel een beetje cacaopoeder op het schuim. OPMERKING 1: Tijdens de bereiding van een cappuccino is het mogelijk de afgifte van opgeschuimde melk of koffie te onderbreken, door te knop (C11) naar rechts te draaien. OPMERKING 2: Indien het reservoir tijdens de afgifte van opgeschuimde melk leeg raakt, kan het losgehaakt worden om melk toe te voegen. Haak het reservoir weer vast en draai de knop (C11) naar rechts om een nieuwe cappuccino te bereiden. OPMERKING 3: Om een complete reiniging en hygiëne van de melkopschuiminrichting te garanderen, moeten de binnenleidingen van het deksel van het melkreservoir na het bereiden van de cappuccino's gereinigd worden. · Houd de toets CLEAN (reinigen) op het deksel van het melkreservoir minstens 3 seconden ingedrukt (fig. Na de reiniging, het melkreservoir loshaken en in de koelkast plaatsen. Het wordt afgeraden om de melk langer dan 15 minuten buiten de koelkast te laten. OPMERKING 4: Om de hoeveelheid koffie of opgeschuimde melk die het apparaat automatisch in het kopje afgeeft te wijzigen, te werk gaan zoals beschreven in het hoofdstuk "De hoeveelheid koffie en melk voor cappuccino wijzigen". · · · · · · · OPGESCHUIMDE MELK BEREIDEN (ZONDER KOFFIE) Compacter" schuim Schuifje "Minder dicht" schuim · · Verwijderdeafgiftegroepvanhethetewater(fig. 21)en haak het melkreservoir vast aan de spuitmond (fig. 23 en zet een voldoende grote kop onder de afgiftegroep van de koffie en onder het afgiftepijpje van de melk. Het apparaat toont de melding "MELK OPSCHUIMEN" en na enkele seconden loopt de opgeschuimde melk uit het afgiftepijpje in het onderstaande kopje. Reinig, nadeafgifte, deinwendigeleidingenvanhetmelkreservoir door te drukken op de toets CLEAN zoals beschreven in het vorige hoofdstuk (opmerking 3). Het apparaat is vooraf ingesteld in de fabriek om automatisch een standaard cappuccino af te geven. Indien u deze hoeveelheden wenst te wijzigen, als volgt te werk gaan: · VulhetmelkreservoirtotaandeMAX. aanduiding; · Draaideknop (C11) naar rechts en houd hem minstens 3 seconden naar rechts gedraaid totdat de volgende melding verschijnt: "MELK CAPPUCCINO PRG. · Zodra de gewenste hoeveelheid melk is afgegeven, de knop (C11) weer naar rechts draaien om de hoeveelheid in het geheugen op te slaan, waarna de melkafgifte onderbroken wordt. (Men adviseert om niet langer dan 3 minuten opgeschuimde melk af te geven). [. . . ] Let erop dat de regelknop van de maalgraad niet te veel wordt verdraaid, want anders kan de afgifte druppelsgewijs gebeuren als er twee kopjes koffie worden gezet. Reinig de spuitmonden met een tandenstoker, een sponsje of een keukenborstel met harde haren. Reinig het koffietoevoerlaatje (A3) zorgvuldig, vooral in de buurt van de scharnieren. De koffiebonen zijn te grof gemalen De koffie heeft weinig crème. De koffie wordt te langzaam of druppel- De koffiebonen zijn te fijn gemalen sgewijs afgegeven. De koffie wordt te snel afgegeven. De koffiebonen zijn te grof gemalen De koffie loopt niet uit een of beide spuit- De spuitmonden zijn verstopt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CMSC451

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CMSC451 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag