Gebruiksaanwijzing SMEG CLE300LF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CLE300LF. Wij hopen dat dit SMEG CLE300LF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CLE300LF te teleladen.


SMEG CLE300LF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (506 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CLE300LF (551 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CLE300LF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Hierdoor voorkomt u dat spelende kinderen zich erin kunnen opsluiten. Uw vriezer leren kennen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Installatie en ingebruikneming. . . . . . . . . . 4 Aansluitspanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Bediening en functie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Toepassing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Ontdooien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Reiniging en onderhoud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Fouten opsporen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Reservedelen en service. . . . . . . . . . . . . . . . 11 Verschroten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Voordat u uw nieuwe kist in gebruik neemt, dient u de gebruiksaanwijzing grondig door te nemen. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over veiligheid, installatie, werking en onderhoud. Transportbeschadigingen moeten aan de handelaar gemeld worden voordat de vriezer in gebruik genomen wordt. Voordat u begint 2 NL Uw vriezer leren kennen Handgreep Elektronisch bedieningspaneel Verlichting Afdichtstrip Typeplaatje Scheidswand/dooiwateropvang Mand Invriesruimte Ventilatierooster Dooiwaterafvoer Voet fig. 1 3 NL Installatie en ingebruikneming De vriezer mag om veiligheidsredenen niet buiten geplaatst worden. [. . . ] Als de temperatuur weer daalt, zullen het visuele en het akoestische alarm niet verdwijnen Druk op de alarmknop en het akoestische alarm zal uitgaan. Het rode alarmlampje knippert zolang het te warm in de vriezer is. 6 NL Toepassing De vriezer De vrieskist is een viersterren vriezer die goedgekeurd is voor het invriezen en bewaren van diepvriesproducten. Druk de lucht uit de verpakking; hierdoor wordt voorkomen dat de inhoud op de buitenkant uitdroogt. Leg de in te vriezen producten in de invriesruimte of verdeel ze langs de binnenwanden van de vriezer. Vergeet niet inhoud, hoeveelheid en datum op de verpakking te noteren. U kunt de levensmiddelen met voordeel in "categorieën" opdelen. Dat wil zeggen groenten op één plek, vlees op een andere plek enz. Stapel de levensmiddelen niet hoger dan 5 mm onder de onderzijde van het deksel. Levensmiddelen die in de manden liggen, zijn zichtbaar en gemakkelijk toegankelijk (fig. 5). Om een goede kwaliteit van de producten te behouden moeten ze zo snel mogelijk tot -18°C ingevroren worden. Als u de Supervries-knop gebruikt, wordt de temperatuur tot -25°C verlaagd. Bij kleine hoeveelheden is het voldoende dit een paar uur van tevoren te doen of wanneer u de producten in de vriezer legt. U hoeft de Supervries-knop niet te gebruiken als u ingevroren producten in de vriezer legt, en ook niet als het maar een paar kleine pakjes zijn. Vlees, pluimvee, vis, groente, fruit, zuivelproducten en toebereide gerechten zijn voor invriezen geschikt. Levensmiddelen met een hoog vochtgehalte zoals sla, radijzen, grapefruit, hele appelen, komkommers en peren zijn niet geschikt om in te vriezen. Verpak de levensmiddelen in luchtdichte dozen, vrieszakjes en dergelijke. Zorg ervoor dat de verpakkingen droog zijn, zodat ze niet aan elkaar vriezen. Leg indien mogelijk de in te vriezen producten zó dat ze niet met elkaar in aanraking komen, dan verloopt het invriesproces sneller. Invriezen fig. 5 Ontdooien Ontdooi ingevroren groenten en fruit niet voor gebruik, maar leg ze meteen in kokend water. Vlees dat moet ontdooien, kan het beste de dag tevoren in de koelkast gelegd worden. Dit is het meest hygiënisch en de kwaliteit van het vlees blijft hierdoor beter. NB: Vriesgeenglazenflessenendoosjes in die koolzuurhoudende vloeistoffen bevatten want ze kunnen ontploffen. 7 NL Ontdooien De producten en het in de lucht aanwezige vocht veroorzaken op den duur rijp- en ijsvorming in de kist. [. . . ] De goedkeuring die op Smegs typeplaatje staat vermeld, zal dan ook ongeldig zijn. XXXXXXXX Model. . 9 Zorg ervoor altijd erkende servicemonteurs te gebruiken als iets gerepareerd of vervangen moet worden! 11 NL Verschroten Neem de geldende milieubepalingen in acht. De gemeentelijke technische dienst kan u vertellen hoe het ophalen/afleveren en hergebruik van dergelijke kasten in uw gemeente gebeurt. Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/ EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CLE300LF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CLE300LF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag