Gebruiksaanwijzing SMEG CID65MFV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CID65MFV. Wij hopen dat dit SMEG CID65MFV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CID65MFV te teleladen.


SMEG CID65MFV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2503 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CID65MFV (2217 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CID65MFV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] HET APPARAAT MOET WORDEN GEÏNSTALLEERD DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL MET INACHTNEMING VAN DE GELDENDE NORMEN. DIT APPARAAT IS BEDOELD VOO HUISHOUDELIJK GEBRUIK EN VOLDOET AAN DE GELDENDE NORMEN DIE OP DIT MOMENT VAN KRACHT ZIJN. HET APPARAAT IS GEBOUWD OM DE VOLGENDE FUNCTIE TE VERVULLEN: BEREIDING EN OPWARMEN VAN VOEDSEL; IEDER ANDERSOORTIGE GEBRUIK DIENT ALS ONEIGENLIJK GEBRUIK TE WORDEN BESCHOUWD. DE FABRIKANT WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ANDER GEBRUIK DAN IS AANGEGEVEN, AF. [. . . ] Zodra de gewenste duur is bereikt zal, circa 6 seconden na de laatste druk op de toetsen of , het koken starten . Als het koken eenmaal is gestart verschijnen op de display de juiste tijd, weergegeven met ononderbroken brandende segmenten, en de 2 voor het koken resterende minuten, weergegeven met knipperende segmenten (ieder knipperend segment verwijst naar 12 minuten resterende kooktijd). Als het eind van de kooktijd is bereikt zal de timer de warmteelementen van de oven uitschakelen, zal het geluidssignaal afgaan en zullen de cijfers op de display gaan knipperen. U kunt ook de duur annuleren door het ingestelde programma te - - - resetten. Als u de middelste toets namelijk 1 of 2 seconden lang ingedrukt houdt, wordt de ingestelde duur geannuleerd en moet u de oven met de hand uitschakelen. Let op: U kunt de duur van een kooktijd tot maximaal 6 uur instellen. 75 Instructies Voor de Gebruiker Begin van het koken: u kunt, naast de duur van de kooktijd, ook het starttijdstip van het koken instellen (met een uitstel van maximaal 12 uur ten opzichte van de juiste tijd). Om het begin- of eindtijdstip van de kooktijd in te stellen moet u als volgt te werk gaan: Stel de duur van de kooktijd in, zoals beschreven in de voorgaande paragraaf. Binnen 6/7 seconden vanaf de laatste druk op de toetsen of moet u toets opnieuw indrukken om het begintijdstip van het koken in te stellen. Op de display zal de juiste tijd verschijnen waarop de interne segmenten, die verwijzen naar het eind van de kooktijd verlicht en kunt u het begintijdstip zullen zijn. 6/7 Seconden na de laatste druk, verschijnt op de display de juiste tijd, en het begin- en het eindtijdstip van het koken, welke door verlichte interne segmenten zullen worden weergegeven . Zolang de juiste tijd niet overeenstemt met het begintijdstip van het koken, zullen de segmenten op de display ononderbroken branden; zodra de juiste tijd overeenstemt met het ingestelde begintijdstip zullen alle interne segmenten gaan knipperen ter indicatie dat het koken in de oven is begonnen. GEBRUIK VAN DE OVENS 7. 1 Verwittigingen en algemene raadgevingen Wanneer men de oven voor de eerste keer gebruikt , is het aangeraden de oven te verwarmen op zijn maximum temperatuur (250°C) gedurende voldoende tijd om eventuele olieachtige fabricatieresten te verbranden die een onaangename geur aan de gerechten zouden kunnen geven. Om te vermijden dat eventuele stoom in de oven hinder veroorzaakt, moeten de deuren in twee fasen worden geopend: houd hen eerst half open (ca. Als u het voedsel moet behandelen moeten de deuren zo kort mogelijk open blijven om te vermijden dat de temperatuur in de oven te laag wordt om nog een goed bereidingsresultaat te verkrijgen. 5 cm 7. 2 Koelventilator Dit apparaat is voorzien van een koelsysteem. De ventilator bevindt zich aan de achterkant van de oven en duwt de lucht door het bovenste gedeelte van de oven en vervolgens naar buiten via de openingen boven de ovendeur. De beweging van de lucht is hoorbaar en de lucht blijft ook nog enige tijd stromen nadat u de oven hebt uitgezet. De koelventilator zorgt ervoor dat de buitenkant van dit apparaat binnen de temperatuurlimiet blijft die in overeenstemming is met de Europese normen. 7. 3 Opbergruimte Aan de onderzijde van het fornuis vindt u, onder de oven, de opberglade. Om het reinigen te vereenvoudigen, kunt u de opberglade volledig onder de oven uittrekken. Trek hem er helemaal uit en til hem bij de voorkant naar boven (net als bij een gewone lade). Bewaar er beslist geen ontvlambare materialen zoals doeken, papier e. d. Deze ruimte kan van binnen namelijk erg heet worden. 79 Instructies Voor de Gebruiker 8. VERKRIJGBARE ACCESSOIRES De hoofdoven heeft 4 richels voor plaatsing van schalen en roosters op verschillende hoogten en een bovenbescherming. [. . . ] Nauwkeurig afnemen en drogen met een zachte doek of een zeem van damhertenleer. Als deze substanties te lang opdrogen in de oven zouden ze de emailbekleding van de binnenkant van de oven kunnen beschadigen. 10. 2 Reiniging van de onderdelen van de kookplaat Tijdens het schoonmaken van de plaat moet erop gelet worden dat de sproeiers niet verstopt raken als de branders worden weggehaald. 86 Instructies Voor de Gebruiker 10. 2. 1 De roosters Haal de roosters weg en maak hen schoon in lauw water en een nietschurend reinigingsmiddel, en let erop dat alle aankoekingen worden verwijderd. 10. 2. 2 De kapjes en vlamverdelerkransen De kapjes en de vlamverdelerkransen kunnen worden weggehaald om hen gemakkelijk schoon te maken; was hen af met warm water en een niet-schurend reinigingsmiddel. Let erop dat alle aankoekingen worden verwijderd en wacht tot ze perfect droog zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CID65MFV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CID65MFV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag