Gebruiksaanwijzing SMEG CI65MVDK2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CI65MVDK2. Wij hopen dat dit SMEG CI65MVDK2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CI65MVDK2 te teleladen.


SMEG CI65MVDK2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2503 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CI65MVDK2 (2217 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CI65MVDK2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] STA HET KINDEREN NIET TOE IN DE BUURT VAN HET APPARAAT TE KOMEN OF ERMEE TE SPELEN. ALS DE GRILL IN WERKING IS KUNNEN DE DELEN DIE AANGERAAKT KUNNEN WORDEN HEEL HEET WORDEN: HOUD KINDEREN UIT DE BUURT. ALS HET APPARAAT OP EEN VERHOGING WORDT GEPLAATST MOET U ER BIJ DE INSTALLATIE VOOR ZORGEN DAT HIJ ER ONMOGELIJK VANAF KAN GLIJDEN. DIT APPARAAT IS VOORZIEN VAN HET MERKTEKEN IN DE ZIN VAN DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EG BETREFFENDE AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR ­ AEEA (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT - WEEE). ·DEZE RICHTLIJN BEPAALT DE NORMEN VOOR HET INZAMELEN EN RECYCLEN VAN DE AFGEDANKTE APPARATUUR WELKE GELDEN VOOR HET VOLLEDIGE TERRITORIUM VAN DE EUROPESE UNIE. VOORDAT U HET APPARAAT IN WERKING STELT MOET U VERPLICHT ALLE OP EN IN HET APPARAAT AANGEBRACHTE ETIKETTEN EN BESCHERMENDE FOLIES VERWIJDEREN. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor persoonlijk letsel of materiële schade of die veroorzaakt worden door het veronachtzamen van bovenstaande voorschriften of door het onklaar maken van afzonderlijke onderdelen van het apparaat, of door gebruik van niet-originele vervangingsonderdelen. 20 Instructies voor de Installateur 2 INSTALLATIE VAN HET APPARAAT Het aansluiten van Smeg apparatuur. [. . . ] Het is toegankelijk als u het carter achter verwijdert. Werking op 400-415V3N of 230-240V3N: gebruik een vijfpolige kabel van het type H05RR-F (kabel van 5 x 2. 5 mm2). Werking op 400-415V2N of 230-240V2N: gebruik een 4 polige kabel van het type H05RR-F (kabel van 4 x 4 mm2). Werking op 230-240V: gebruik een driepolige kabel van het type H05RR-F (kabel van 3 x 6mm2). Het uiteinde dat verbonden moet worden met het apparaat moet een (geel-groene) aardingsdraad hebben die minstens 20 mm langer is. Voor de aansluiting op het elektrische voedingsnet moet u een vijfpolige stekker van afdoende capaciteit gebruiken (zie typeplaatje) of, bij gebruik met een elektrische voeding van 220-240V~, met een driepolige stekker. Controleer of de stekker en het stopcontact van hetzelfde type zijn en in overeenstemming met de van toepassing zijnde voorschriften. Controleer, alvorens de elektrische spanning in te schakelen, of de voedingslijn naar behoren is geaard. Vermijd het gebruik van adapters of shunts. 22 Instructies voor de Gebruiker 3 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSORGANEN OP HET PANEEL AAN DE VOORKANT lle bedieningen en controles van de oven zijn verzameld op het frontale bedienigsbord. In de onderstaande tabel vindt u een beschrijving van de gebruikte symbolen. . KOOKZONE RECHTSVOOR THERMOSTAAT ELEKTRISCHE OVEN FUNCTIEKOP ELEKTRISCHE OVEN KOOKZONE RECHTSACHTER KOOKZONE LINKSACHTER KOOKZONE LINKSVOOR Als het fornuis een elektronische programmator heeft, controleer dan voordat u de oven gaat gebruiken of het symbool op het display verschijnt, zie paragraaf "8. 1 Instelling van de tijd ". BEDIENINGSKNOP KOOKPLAAT Standaard verhitting De cirkel naast iedere knop verwijst naar de kookzone die hij bedient. Om de zone in te schakelen moet u de knop indrukken en op de gewenste stand draaien. De regeling is traploos zodat het toestel ook in elke tussenliggende stand zal functioneren. Om hem uit te schakelen moet u de knop weer terugzetten op . Dubbele verhitting De cirkel naast iedere knop verwijst naar de kookzone die hij bedient. Ook na te zijn uitgeschakeld zal de kookplaat nog geruime tijd warm blijven. Ook moet het worden ingestreken met olie of vloeibaar gemaakt boter voordat de bereiding begint. Het voedsel dat gekookt moet worden moet op het ovenrooster worden gezet dat op één van de geleiders moet worden geplaatst die bij de verschillende types ovens horen, volgens onderstaande aanwijzingen: VOEDSEL Plat, dun vlees Rollades Gevogelte ame ROOSTER OP HET SCHAP 3 2­3 2­3 26 Instructies voor de Gebruiker WAARSCHUWINGEN · · · · Deze kookwijze mag in ieder geval niet langer dan 60 minuten duren. De ovendeur moet tijdens de bereiding gesloten blijven Tijdens en na het gebruik van de grill kunnen de aanraakbare onderdelen heel heet geworden zijn, en kinderen moeten dus uit de buurt worden gehouden. Als u de oven gebruikt moet u alle niet-gebruikte schalen en roosters verwijderen. 5. 3 Opbergruimte Onder in het fornuis, onder de oven, zit een opbergruimte. Bewaar er beslist geen ontvlambare materialen zoals doeken, papier e. d. in, maar eventueel alleen de metalen accessoires van het apparaat. Open het bergvak niet als de oven brandt of nog heet is. Deze ruimte kan van binnen namelijk erg heet worden. 27 Instructies voor de Gebruiker 6 ELEKTRONISCHE PROGRAMMATOR DAARMEE UITGERUSTE MODELLEN) (ALLEEN OP DE LIJST FUNCTIES TIJDSCHAKELAAR DRUKKNOP TIJD VAN HET KOKEN DRUKKNOP EINDE VAN HET KOKEN DRUKKNOP VERMINDERING WAARDE DRUKKNOP VERHOGING WAARDE 6. 1 Instelling van de tijd Wanneer men de oven voor de eerste keer gebruikt, ofwel, na een onderbreking van de electriciteit, aan. Druk tegelijkertijd op de blikt de display met een regelmatige onderbreking en duidt toetsen en en druk tegelijk ook de wijzigingstoetsen van de cijfers of in: elke druk op de toets betekent een minuut meer of minder. Voor elke instelling van de programmeur moeten de functie en de gewenste temperatuur worden ingesteld. 6. 2 Semi-automatisch koken Deze instelling laat het automatisch afslaan van de oven toe wanneer de kookfase beëindigd is. Indien men op de toets drukt wordt de display verlicht die dan de cijfers aanduidt; men moet de toets ingedrukt houden en tegelijkertijd de toetsen verandering waarde of bedienen teneinde de duur van het koken in te stellen. [. . . ] Verwijder alle verbrande resten na het koken met de bijgesloten krabber; spoel de plaat af met water en droog hem af met een schone lap. Het regelmatige gebruik van de krabber zal de behoefte aan chemische reinigingsmiddelen voor het dagelijkse reinigen van de kookplaat sterk verminderen. Gebruik nooit schurende of bijtende detergenten (bijv, reinigingspoeders, ovensprays, vlekkenmiddelen, staalwol). 30 Instructies voor de Gebruiker 7. 3 Reiniging van de oven Om de oven in goede staat te houden, moet hij regelmatig worden schoongemaakt, nadat hij is afgekoeld. Haal alle delen die verwijderd kunnen worden, weg. Maak de ovenroosters schoon met warm water en niet-schurende reinigingsmiddelen, spoel hen af en maak hen droog. 7. 4 Ruit van de deur Het wordt geadviseerd deze altijd goed schoon de houden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CI65MVDK2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CI65MVDK2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag