Gebruiksaanwijzing SMEG CI65MS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CI65MS. Wij hopen dat dit SMEG CI65MS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CI65MS te teleladen.


SMEG CI65MS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2503 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CI65MS (2217 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CI65MS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U zult hier tevens praktische aanbevelingen vinden voor het gebruik van korven, sproeiarmen, bakjes, filters, wasprogramma's en de juiste instelling van de bedieningsorganen. De hier verstrekte reinigingsadviezen stellen u in staat om de prestaties van uw vaatwasser altijd optimaal te houden. In deze eenvoudig te raadplegen gebruiksaanwijzing zult u de antwoorden kunnen vinden op al uw vragen met betrekking tot het gebruik van de vaatwasser. INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: deze instructies zijn bestemd voor de bevoegde installateur die is belast met de installatie, inbedrijfstelling en het uitproberen van het apparaat. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: deze instructies omvatten de gebruiksinstructies, de beschrijving van de bedieningsorganen en de juiste schoonmaak- en onderhoudshandelingen van het apparaat. 1 Aanwijzingen 1. [. . . ] Het programma zal worden hervat vanaf het punt waarop het werd onderbroken. Wanneer de temperatuur in de kuip de 50°C overschrijdt zal het programma na ongeveer 60 seconden worden hervat. OPTIES SELECTEREN De opties kunnen worden geselecteerd met de betreffende drukknop vlakbij het symbool van de gewenste optie; de activering wordt bevestigd door het gaan branden van het controlelampje. · Alle opties, uitgezonderd de "3/1" worden op het eind van de wascyclus gedesactiveerd. Om optie "3/1" te desactiveren moet u het bijbehorende drukknopje indrukken (het controlelampje gaat uit). · Alle opties, inclusief de "3/1" worden gedesactiveerd wanneer een gestart programma wordt GEANNULEERD. "3/1" De optie is geoptimaliseerd voor het gebruik van afwasmiddelen met geïntegreerd zout en glansmiddel, in de handel bekend als "3 in 1"; indien geactiveerd zullen het eventueel reeds in de machine aanwezige zout en glansmiddel niet worden gebruikt. Opmerking: bij selectie van de "3/1" drukknop is het normaal dat de controlelampjes zout/glansmiddel blijven branden wanneer de betreffende bakjes leeg zijn. BELANGRIJK: wanneer de optie niet meer is vereist kunt u hem desactiveren door het bijbehorende drukknopje in te drukken (het controlelampje gaat uit). Wanneer de hardheid van het water is ingesteld op een waarde van meer dan H3 en de "3/1" optie wordt geactiveerd, zal het bijbehorende controlelampje gaan knipperen, en op een onjuiste instelling wijzen. "3 in 1" producten zijn niet geschikt voor gebruik met al te "hard" water; dit zal het gebruik van de optie niet verhinderen, maar de wasresultaten zouden niet optimaal kunnen zijn. 18 Instructies Voor de Gebruiker HYCLEAN Verhoogt de temperatuur van de laatste hete spoelbeurt tot 70°C om een verdere vermindering van het aantal bacteriën te garanderen. · · Bij de eerste inwerkingstelling van de vaatwasser dient u, afgezien van het zout, tevens een liter water in het reservoir te gieten. Controleer altijd na het vullen van het reservoir of de dop goed is afgesloten. Het mengsel van water en afwasmiddel mag het reservoir niet binnendringen daar dit werking van het regeneratiesysteem zal beïnvloeden. Gebruik uitsluitend regeneratiezout voor vaatwassers voor huishoudelijk gebruik. Vul, bij gebruik van zouttabletten, het reservoir niet volledig af. · 21 Instructies Voor de Gebruiker · · Gebruik geen keukenzout, omdat dit niet-oplosbare substanties bevat die na verloop van tijd het onthardingssysteem kunnen beschadigen. Vul, indien noodzakelijk, het zout bij vóór u het wasprogramma start; op deze wijze zal de overtollige zoutoplossing onmiddellijk door het water worden verwijderd; een langdurige aanwezigheid van zout water in de waskuip kan tot corrosievorming leiden. Let ervoor op dat u het zout niet met het afwasmiddel verwisselt: de aanwezigheid van afwasmiddel in het zoutreservoir zal de ontharder beschadigen. AFSTELLING VAN DE WATERONTHARDER (beschikbaar in alle programma's, uitgezonderd het weken programma De vaatwasser is uitgerust met een elektronisch controlesysteem waarmee de waterontharder afgesteld kan worden afhankelijk van de hardheid van het water. Voor het afstellen van de waterontharder moet u als volgt te werk gaan. · · Houd de PROGRAMMAKEUZE (2) drukknop enkele seconden lang ingedrukt tot op de DISPLAY (9) H 3 verschijnt (defaultwaarde). Wanneer u de PROGRAMMAKEUZE (2) drukknop vervolgens weer indrukt, zullen achtereenvolgend de beschikbare instelwaarden verschijnen (van H 0, tot H 5). Kies de meest geschikte waarde aan de hand van "Tabel hardheid van het water ". Om de programmering te verlaten moet u de toets START/PAUZE (3) indrukken, of ongeveer 2 seconden wachten zonder het toetsenbord aan te raken om hem automatisch af te sluiten. de · 22 Instructies Voor de Gebruiker TABEL HARDHEID VAN HET WATER HARDHEID VAN HET WATER Duitse graden (°dH) Franse graden (°dH) 0-4 5 - 15 16 - 23 24 - 31 32 - 47 48 - 58 0-7 8 - 25 26 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 REGELING H0 GEEN ZOUT H1 H2 H3 H4 H5 betreffende de Vraag het waterleidingbedrijf hardheidsgraad van het water. om de informatie Na de regeling of weergave van de ingestelde waarde volstaat het de knop slechts een paar seconden onberoerd te laten waarna de vaatwasser automatisch de regelmodus zal verlaten om terug te keren in de standaardstand. 4. 2 Gebruik van de doseerbakjes voor het glansspoelmiddel en het afwasmiddel De doseerbakjes voor het afwasmiddel en het glansspoelmiddel bevinden zich aan de binnenkant van de deur: links dat van het afwasmiddel en rechts dat van het glansspoelmiddel. Uitgezonderd het WEEK programma, moet het afwasmiddelbakje vóór iedere wasbeurt met een geschikte dosis afwasmiddel worden gevuld. [. . . ] · U kunt de onderste sproeiarm gemakkelijk verwijderen door hem in het midden vast te pakken en naar boven te trekken. · Om de orbitaalsproeiarm te verwijderen moet u de langste arm beetpakken en de orbitaal arm naar boven trekken. Was de armen onder een straal water en plaats ze weer zorgvuldig in hun oorspronkelijke behuizing terug. Als dit niet het geval mocht zjin moet u controleren of u ze goed heeft gemonteerd. ORBITAAL 36 Instructies Voor de Gebruiker SCHOONMAKEN VAN DE FILTERGROEP · Het verdient aanbeveling om regelmatig de centrale filter C te controleren en, indien noodzakelijk schoon te maken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CI65MS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CI65MS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag