Gebruiksaanwijzing SMEG CE9CMX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CE9CMX. Wij hopen dat dit SMEG CE9CMX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CE9CMX te teleladen.


SMEG CE9CMX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2125 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CE9CMX (2104 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CE9CMX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AANWIJZINGEN VOOR DE RECYCLING - ONS MILIEUBELEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DE VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GEBRUIKSBESTEMMING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer een toets wordt losgelaten, licht het display na enkele seconden vast op, en zullen enkel de twee puntjes tussen de uren en de minuten knipperen die de correcte werking melden (Bovendien wordt op het display het symbool weergegeven). Het kan zijn dat u de huidige tijd moet wijzigen, bijvoorbeeld bij de overgang naar de zomertijd. Hou voor enkele seconden de toets ingedrukt, tot het symbool niet meer knippert. Herhaal de handelingen die beschreven worden in de paragraaf "10. 2 Regeling van de huidige tijd". 10. 2. 1Het gebruik van de kookwekker De kookwekker kan gebruikt worden tijdens een bereiding of wanneer de oven uitgeschakeld is. Druk eventjes op de toets ; het symbool zal knipperen, en op het display zal het symbool verschijnen (of de resterende tijd van een eerder ingestelde telling). of om de tijd van de kookwekker te verhogen of te verlagen van 00:01 tot Druk op de toetsen 03:59 (wanneer ze ingedrukt gehouden worden, gebeurt de regeling sneller). Na enkele seconden begint de telling en wordt op het display de resterende tijd en het symbool weergegeven. , dat vast oplicht, Aandacht: de kookwekker onderbreekt de bereiding niet, maar waarschuwt de gebruiker wanneer de ingestelde minuten verstreken zijn. Om de oven uit te schakelen, moet de draaiknop PT2 op positie O gedraaid worden. Het wijzigen van de ingestelde gegevens: Wanneer de telling begonnen is, kunnen de eerder ingestelde gegevens gewijzigd worden. Herhaal de procedure die wordt beschreven in de paragraaf "10. 2. 1 Het gebruik van de kookwekker". 10. 3 De selectie van een functie Wanneer u PT2 naar rechts of links op de gewenste functie draait, kan een bereidingsfunctie geselecteerd worden. Nadat u de gewenste bereidingsfunctie geselecteerd heeft, moet u de gewenste temperatuur instellen met de draaiknop PT1. De bereiding wordt voorafgegaan door de fase van de voorverwarming, die de oven sneller op temperatuur zal brengen. Deze fase wordt aangegeven door het knipperen van het symbool op het display. Op het einde van de voorverwarming licht het symbool vast op, en hoort u een geluidssignaal dat aanduidt dat het voedsel in de ovenruimte kan geplaatst worden. 108 Instructies voor de gebruiker 10. 4 Geprogrammeerde bereidingen 10. 4. 1Halfautomatische bereiding Met halfautomatische bereiding wordt de functie bedoeld waarmee u met de bereiding kan beginnen, en u deze na een ingestelde tijd kan doen eindigen. Selecteer een functie en de temperatuur (raadpleeg paragraaf 10. 3). Druk op de toets op het display, het symbool zal knipperen en het symbool of zal verschijnen; een tijdsduur van de wanneer binnen enkele seconden geen enkele tijdsduur wordt ingesteld, zal de oven terugkeren naar de manuele modaliteit; anders is het mogelijk om door middel van de toetsen bereiding in te stellen (max 23. 59). Nadat de waarde van de gewenste duur van de bereiding bereikt wordt, blijft het symbool oplichten. Op het einde van de bereiding verschijnt de opschrift STOP op het display, wordt de bereiding onderbroken, en hoort u een geluidssignaal dat gedesactiveerd kan worden door op de toets te drukken. Indien u de bereiding langer dan de ingestelde tijdsduur wil laten duren, moet u een tweede keer op de toets drukken; de hoofdzakelijke oven zal de normale werking hervatten met de eerder geselecteerde instellingen van de bereiding. Om de oven uit te schakelen, moet de draaiknop PT2 op "O" gedraaid worden. Tijdens de halfautomatische bereiding is het mogelijk om de waarden van de temperatuur en de gewenste functie te wijzigen zonder dat de eerder ingestelde tijdsduur gewijzigd wordt. Het wijzigen van de ingestelde gegevens: Wanneer de halfautomatische bereiding begonnen is, kan u de duur ervan wijzigen. Wanneer het symbool vast oplicht en de oven zich in de bereidingsfase bevindt, moet op de toets of wordt gedrukt worden. Het symbool begint te knipperen, en wanneer op de toetsen gedrukt, kan de duur van de bereiding gewijzigd worden. [. . . ] Vooraleer u de pakking verwijdert, moet de deur gedemonteerd worden zoals eerder werd beschreven. Wanneer de deur gedemonteerd is, heft u de lipjes in de hoeken op zoals wordt aangeduid in de figuur. 119 Instructies voor de gebruiker 14. 4 Oplossingen voor problemen. . . Het display van uitgeschakeld: de oven is volledig · · Controleer de stroomtoevoer. Controleer of een eventuele omnipolaire schakelaar vóór de stroomtoevoer van de oven zich in "On" bevindt. Controleer of de functie "show room" ingesteld werd; raadpleeg voor meer informatie de paragraaf "10. 7 Secundair menu". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CE9CMX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CE9CMX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag