Gebruiksaanwijzing SMEG CE856MFA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CE856MFA. Wij hopen dat dit SMEG CE856MFA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CE856MFA te teleladen.


SMEG CE856MFA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2503 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CE856MFA (2217 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CE856MFA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] KEN UW FORNUIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 5. 1 Algemene beschrijving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VÓÓR DE INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BESCHIKBARE ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Druk op de toets op het display, het symbool zal knipperen en het symbool of zal verschijnen; een tijdsduur van de wanneer binnen enkele seconden geen enkele tijdsduur wordt ingesteld, zal de oven terugkeren naar de manuele modaliteit; anders is het mogelijk om door middel van de toetsen bereiding in te stellen (max 23. 59). Nadat de waarde van de gewenste duur van de bereiding bereikt wordt, blijft het symbool oplichten. Op het einde van de bereiding verschijnt de opschrift STOP op het display, wordt de bereiding onderbroken, en hoort u een geluidssignaal dat gedesactiveerd kan worden door op de toets te drukken. Indien u de bereiding langer dan de ingestelde tijdsduur wil laten duren, moet u een tweede keer op de toets drukken; de hoofdzakelijke oven zal de normale werking hervatten met de eerder geselecteerde instellingen van de bereiding. Om de oven uit te schakelen, moet de draaiknop PT2 op "O" gedraaid worden. Tijdens de halfautomatische bereiding is het mogelijk om de waarden van de temperatuur en de gewenste functie te wijzigen zonder dat de eerder ingestelde tijdsduur gewijzigd wordt. Het wijzigen van de ingestelde gegevens: Wanneer de halfautomatische bereiding begonnen is, kan u de duur ervan wijzigen. Wanneer het symbool vast oplicht en de oven zich in de bereidingsfase bevindt, moet op de toets of wordt gedrukt worden. Het symbool begint te knipperen, en wanneer op de toetsen gedrukt, kan de duur van de bereiding gewijzigd worden. Enkele seconden na de laatste wijziging houdt het symbool halfautomatische bereiding hervat vanaf de nieuwe waarde. 10. 4. 2 Automatische bereiding op met knipperen, en wordt de Met automatische bereiding wordt de functie bedoeld waarmee u op een vooraf bepaalde tijd met de bereiding kan beginnen, om ze na een vooraf ingestelde tijd te doen eindigen. Druk op de toets op het display, het symbool zal knipperen en het symbool zal of verschijnen; wanneer binnen enkele seconden geen enkele tijdsduur wordt ingesteld, zal de oven terugkeren naar de manuele modaliteit; anders is het mogelijk om door middel van de toetsen een tijdsduur van de bereiding in te stellen (max 23. 59). 2 Wanneer het te wijzigen recept geselecteerd wordt met de toetsen de huidige instellingen van het recept weergegeven. 3 Druk op de toets , het display geeft de vooraf ingestelde functie weer; (raadpleeg "10. 6. 1 of , worden op het display gedrukt . Bovendien kunnen de Associëring opschrift display - functie") om te wijzigen, moet PT2 op de gewenste functie gedraaid worden. 4 Druk op de toets toetsen of ; op het display begint de bereidingsduur te knipperen, en wanneer u op de handelt, kan de waarde gewijzigd worden. : op het display verschijnt knipperend de vooraf ingestelde temperatuur, en draai 5 Druk op de toets aan PT1 om de waarde te wijzigen. 6 Druk op de toets om de programmering van het recept te verlaten. 135 Instructies voor de gebruiker 10. 6 Tabel met vooraf bepaalde recepten: Klasse Type Gew. (°C) Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 200 200 200 180 190 180 190 190 180 190 190 200 200 170 160 160 280 170 Duur kooktijd (min) 30 40 65 50 75 110 40 60 90 65 90 35 45 45 50 60 8 60 * * * * * * * Func. Aanbevolen vlak 0. 7 Rundvlees Roast beef 1 1. 5 0. 5 Varkensvlees Gebraad 1 1. 5 0. 5 Kip Gebraden kip 1 2 1. 0 Lamsvlees Gebraden bout 1. 5 0. 7 Vis Zeebaars in folie 1. 0 1 Groenten Gevulde paprika's 1. 5 2 Pizza Taart Gevulde pizza Appelvlaai 1 pizza * 8 personen De bereidingstijden die worden beschreven in de tabel zijn in verband met het voedsel dat wordt aangeduid in het recept, en kunnen wijzigen naargelang het gewicht. Wanneer u de originele instellingen van een recept na een eventuele wijziging weer wil invoeren, is het voldoende om de gegevens van de tabel in te voeren. Wanneer de besparingsfunctie werd geactiveerd (raadpleeg het secundair menu), kunnen de bereidingstijden wijzigen van diegene die worden aangeduid. 10. 6. 1 Associëring opschrift display - functie F0:01 F0:02 F0:03 F0:04 F0:05 F0:06 F0:07 F0:08 ECO Statisch Grill draaispit Stat. geventileerd Grill geventileerd Bodemvlak geventileerd Circulatie Turbo 136 Instructies voor de gebruiker 10. 7 Secundair menu Dit product is tevens uitgerust met een verborgen "secundair menu", waarmee de gebruiker het volgende kan uitvoeren: De kinderbeveiliging activeren of desactiveren . De Show Room functie activeren of desactiveren (die alle verwarmingselementen desactiveert en enkel het bedieningspaneel laat werken). [. . . ] Schroef de slanghouder A zorgvuldig op het gasverbindingsstuk B van het apparaat en breng er de pakking C tussen aan. Steek de rubberen slang D op de aansluiting A en zet hem vast met het schroefbandje E zoals voorgeschreven wordt door de geldende norm. 148 Instructies voor de installateur 15. 4. 2 Aansluiting voor vloeibaar gas Gebruik een drukregelaar die conform de van kracht zijnde norm is, en voer de aansluiting op de gasfles uit volgens de voorschriften die bepaald worden door de van kracht zijnde norm. Controleer of de druktoevoer de waarden respecteert die worden aangeduid in de tabel in de paragraaf "16. 2 Tabel met kenmerken van de branders en de straalpijpen". Draai het kleine rubber F vast op het grote rubber A; sluit dit geheel aan de gasverbinding B (of gebruik het rubber G dat rechtstreeks aan de gasverbinding Bmoet aangesloten worden), en plaats de pakking C. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CE856MFA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CE856MFA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag