Gebruiksaanwijzing SMEG CE854GA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CE854GA. Wij hopen dat dit SMEG CE854GA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CE854GA te teleladen.


SMEG CE854GA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2503 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CE854GA (2217 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CE854GA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] KEN UW FORNUIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Algemene beschrijving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VÓÓR DE INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BESCHIKBARE ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer het symbool vast oplicht en de oven zich in de bereidingsfase bevindt, moet op de toets of wordt gedrukt worden. Het symbool begint te knipperen, en wanneer op de toetsen gedrukt, kan de duur van de bereiding gewijzigd worden. Enkele seconden na de laatste wijziging houdt het symbool halfautomatische bereiding hervat vanaf de nieuwe waarde. 10. 4. 2Automatische bereiding op met knipperen, en wordt de Met automatische bereiding wordt de functie bedoeld waarmee u op een vooraf bepaalde tijd met de bereiding kan beginnen, om ze na een vooraf ingestelde tijd te doen eindigen. Druk op de toets op het display, het symbool zal knipperen en het symbool zal of verschijnen; wanneer binnen enkele seconden geen enkele tijdsduur wordt ingesteld, zal de oven terugkeren naar de manuele modaliteit; anders is het mogelijk om door middel van de toetsen een tijdsduur van de bereiding in te stellen (max 23. 59). Druk nogmaals op de toets , en het symbool zal beginnen te knipperen; wanneer binnen enkele seconden geen enkele tijdsduur wordt ingesteld, zal de oven terugkeren naar de manuele modaliteit. Anders is het mogelijk om door middel van de toetsen of een tijdsduur van de bereiding in te stellen (max 23. 59). Enkele seconden na de laatste wijziging zal het display de huidige tijd weergeven, en wacht de oven op de ingestelde begintijd. Op het einde verschijnt de opschrift STOP, wordt de bereiding onderbroken, en hoort u een geluidssignaal dat gedesactiveerd kan worden door op de toets te drukken. Indien u de bereiding langer dan de ingestelde tijdsduur wil laten duren, moet u een tweede keer op de toets drukken; de hoofdzakelijke oven zal de normale werking hervatten met de eerder geselecteerde instellingen van de bereiding. 129 Aanwijzingen voor de gebruiker Het wijzigen van de ingestelde gegevens: Eens de automatische bereiding is begonnen, kan u de duur ervan wijzigen. (°C) Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 200 200 200 180 190 180 190 190 180 190 190 200 200 170 160 160 280 170 Duur kooktijd (min) 30 40 65 50 75 110 40 60 90 65 90 35 45 45 50 60 8 60 * * * * * * * Func. Aanbevolen vlak 0. 7 Rundvlees Roast beef 1 1. 5 0. 5 Varkensvlees Gebraad 1 1. 5 0. 5 Kip Gebraden kip 1 2 1. 0 Lamsvlees Gebraden bout 1. 5 0. 7 Vis Zeebaars in folie 1. 0 1 Groenten Gevulde paprika's 1. 5 2 Pizza Taart Gevulde pizza Appelvlaai 1 pizza * 8 personen De bereidingstijden die worden beschreven in de tabel zijn in verband met het voedsel dat wordt aangeduid in het recept, en kunnen wijzigen naargelang het gewicht. Wanneer u de originele instellingen van een recept na een eventuele wijziging weer wil invoeren, is het voldoende om de gegevens van de tabel in te voeren. Wanneer de besparingsfunctie werd geactiveerd (raadpleeg het secundair menu), kunnen de bereidingstijden wijzigen van diegene die worden aangeduid. 10. 6. 1Associëring opschrift display - functie F0:01 F0:02 F0:03 F0:04 F0:05 F0:06 F0:07 F0:08 ECO Statisch Grill draaispit Stat. Grill Bodemvlak geventileerd geventileerd geventileerd Circulatie Turbo 132 Aanwijzingen voor de gebruiker 10. 7 Secundair menu Dit product is tevens uitgerust met een verborgen "secundair menu", waarmee de gebruiker het volgende kan uitvoeren: De kinderbeveiliging activeren of desactiveren . De Show Room functie activeren of desactiveren (die alle verwarmingselementen desactiveert en enkel het bedieningspaneel laat werken). Druk, met de draaiknop PT2 op "O", gelijktijdig en voor minstens 3 seconden op de toetsen om het secundair menu weer te geven. Met de toetsen Druk op en is het mogelijk om de staat van de instelling (ON / OFF) (HI / LO). en om over te gaan naar de instelling van de volgende functie. Functie van de kinderbeveiliging: wanneer deze functie wordt geactiveerd, worden de bedieningen na twee minuten van werking zonder handelingen door de gebruiker automatisch geblokkeerd, en zal het symbool oplichten. Om de blokkering tijdelijk uit te indrukken voor schakelen tijdens een bereiding, moet u de toets minstens 3 seconden. De blokkering zal twee minuten na de laatste instelling weer actief worden. Wanneer aan de draaiknop PT2 wordt gedraaid, wordt de opschrift "BLOC" permanent weergegeven. [. . . ] Om ze weer te plaatsen, moet de gleuf B in de omlijsting van de oven geplaatst worden, moeten de scharnieren A in de positie gebracht worden die aangeduid wordt in de figuur, en moet ze helemaal geplaatst worden door een klap te geven met een schroevendraaier of soortgelijk tot een klik gehoord wordt. 14. 3 Demontage van de pakking Voor een grondige reiniging van de oven kan de pakking van de deur verwijderd worden. Vooraleer u de pakking verwijdert, moet de deur gedemonteerd worden zoals eerder werd beschreven. Wanneer de deur gedemonteerd is, heft u de lipjes onder de pakking op zoals wordt aangeduid in de figuur. 144 Instructies voor de installateur 14. 4 Oplossingen voor problemen. . . Het display van uitgeschakeld: de oven is volledig · · Controleer de stroomtoevoer. Controleer of een eventuele omnipolaire schakelaar vóór de stroomtoevoer van de oven zich in "On" bevindt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CE854GA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CE854GA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag