Gebruiksaanwijzing SMEG CE6GPX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CE6GPX. Wij hopen dat dit SMEG CE6GPX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CE6GPX te teleladen.


SMEG CE6GPX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2734 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CE6GPX (2695 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CE6GPX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AANWIJZINGEN VOOR DE RECYCLING - ONS MILIEUBELEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DE VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GEBRUIKSBESTEMMING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Anders is het mogelijk om door middel van de toetsen of een tijdsduur van de bereiding in te stellen (max 23. 59). Enkele seconden na de laatste wijziging zal het display de huidige tijd weergeven, en wacht de oven op de ingestelde begintijd. Op het einde verschijnt de opschrift STOP, wordt de bereiding onderbroken, en hoort u een geluidssignaal dat gedesactiveerd kan worden door op de toets te drukken. Indien u de bereiding langer dan de ingestelde tijdsduur wil laten duren, moet u een tweede keer op de toets drukken; de hoofdzakelijke oven zal de normale werking hervatten met de eerder geselecteerde instellingen van de bereiding. 133 Instructies voor de gebruiker Het wijzigen van de ingestelde gegevens: Eens de automatische bereiding is begonnen, kan u de duur ervan wijzigen. Wanneer de symbolen en vast oplichten en wanneer de oven in de fase van de bereiding of in drukken. Het symbool begint afwachting van het begin van de bereiding is, moet u op de toets te knipperen, en wanneer op de toetsen gewijzigd worden. Druk nogmaals op de toets middel van de toetsen of of wordt gehandeld, kan de duur van de bereiding , en het symbool begint te knipperen; wijzig door het uur van het einde van de bereiding. op met knipperen, en wordt de Enkele seconden na de laatste wijziging houdt het symbool automatische bereiding hervat met de nieuw ingestelde gegevens. Na de programmering van de bereiding maar voordat de bereiding zelf begint, zullen het symbool van de functie of het gekozen recept en de symbolen , blijven oplichten. 10. 5 De selectie van een recept De oven beschikt over 8 vooraf ingestelde recepten (raadpleeg "10. 6 Tabel met vooraf bepaalde recepten:") en 2 geheugens. Een recept is het geheel van de voorinstellingen van de functie, de temperatuur en de bereidingstijden. Enkel wanneer PT1 op "O" geplaatst is, is het mogelijk om een recept te selecteren door PT2 op de opschrift te plaatsen. Druk op de toetsen of ; het geselecteerde recept zal rood worden op het display. Wanneer de vooraf ingestelde temperatuur wordt bereikt, wordt een sequentie van geluidssignalen gegeven die melden dat het voedsel in de oven kan geplaatst worden. Vanaf nu begint de bereidingsduur die aangeduid wordt in de tabel "10. 6 Tabel met vooraf bepaalde recepten:". Het wijzigen van de ingestelde gegevens (tijdens de bereiding) Tijdens de bereiding is het mogelijk om de temperatuur manueel te wijzigen die vooraf ingesteld werd voor het recept, door PT1 op de gewenste temperatuur voor de bereiding te plaatsen. Om de duur te wijzigen, moet u op de toets drukken, en het symbool knippert op het display. Door middel van de toetsen of is het mogelijk om de tijd van het einde van de bereiding te wijzigen. 10. 5. 1Automatische bereiding met de selectie van een recept Enkel wanneer PT1 op "O" geplaatst is, is het mogelijk om een recept te selecteren door PT2 op de opschrift te plaatsen. of , het geselecteerde recept wordt rood op het display; druk binnen enkele zal knipperen op het display, druk nogmaals op de toets Druk op de toetsen seconden op de toets , en het symbool , het symbool begint te knipperen; wanneer binnen enkele seconden geen enkele tijd ingesteld wordt, keert de oven terug naar de modaliteit recept en begint de bereiding, anders kan met de toetsen of het uur van het einde van de bereiding ingesteld worden (max vertraging 23. 59). Enkele seconden na de laatste wijziging zal het display de huidige tijd weergeven, en wacht de oven op de ingestelde begintijd. Op het einde verschijnt de opschrift STOP, wordt de bereiding onderbroken, en hoort u een geluidssignaal dat gedesactiveerd kan worden door op de toets te drukken. Na de programmering van de bereiding maar voordat de bereiding zelf begint, zullen het symbool van de functie of het gekozen recept en de symbolen , blijven oplichten. 134 Instructies voor de gebruiker 10. 5. 2Het permanent wijzigen van een recept De oven heeft 8 vooraf ingestelde recepten (raadpleeg "10. 6 Tabel met vooraf bepaalde recepten:") en 2 recepten die moeten ingesteld worden naar uw voorkeur van bereiding: overige vooraf ingestelde recepten gewijzigd worden. Om een recept permanent te wijzigen of in te stellen: 1 Met de draaiknoppen PT1 en PT2 op de positie "O" moet voor 3 seconden op de toets worden. 2 Wanneer het te wijzigen recept geselecteerd wordt met de toetsen de huidige instellingen van het recept weergegeven. [. . . ] Plaats de uiteinden van de rubberen buis H op het rubber A+F (of G) en aan de uitgangsverbinding van de drukregelaar op de gasfles. Bevestig het uiteinde van de buis H aan het rubber A+F (of G) met de klem I, conform de van kracht zijnde norm. De afgebeelde rubbers A-F-G worden niet bijgeleverd bij het toestel. 15. 4. 3 Aansluiting met een buigzame stalen slang (voor alle gassoorten) Dit type aansluiting kan zowel op inbouw- als vrijstaande apparaten worden toegepast. Gebruik uitsluitend flexibele stalen buizen die voldoen aan de geldende plaatselijke normen met een maximale uitgetrokken lengte van 2 meter. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CE6GPX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CE6GPX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag