Gebruiksaanwijzing SMEG CE66MFX1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CE66MFX1. Wij hopen dat dit SMEG CE66MFX1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CE66MFX1 te teleladen.


SMEG CE66MFX1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2144 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CE66MFX1 (1569 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CE66MFX1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] KEN UW FORNUIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VÓÓR DE INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BESCHIKBARE ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALGEMENE WAARSCHUWINGEN EN ADVIES VOOR HET GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Om enkel de verwarming in de interne diameter aan te schakelen, moet de draaiknop op positie O en daarna op het gewenste vermogen geplaatst worden. Voor de uitschakeling moet de draaiknop in positie O geplaatst worden. 116 Instructies voor de gebruiker 10. HET GEBRUIK VAN DE HOOFDZAKELIJKE OVEN 10. 1 Het eerste gebruik Bij het eerste gebruik of na een stroomonderbreking knippert op het display het symbool . Om met een bereiding te kunnen beginnen met de hoofdzakelijke oven, moet de juiste tijd ingesteld worden. 10. 2 Regeling van de huidige tijd Om de huidige tijd te regelen wanneer het display knippert: · · Druk op de toetsen of om het weergegeven uur te wijzigen: Wanneer u een toets blijft indrukken, gebeurt de uurregeling sneller. Wanneer een toets wordt losgelaten, licht het display na enkele seconden vast op, en zullen enkel de twee puntjes tussen de uren en de minuten knipperen die de correcte werking melden (Bovendien wordt op het display het symbool weergegeven). Het kan zijn dat u de huidige tijd moet wijzigen, bijvoorbeeld bij de overgang naar de zomertijd. hou voor enkele seconden de toets ingedrukt, tot het symbool niet meer knippert. Herhaal de handelingen die beschreven worden in de paragraaf "10. 2 Regeling van de huidige tijd". 10. 2. 1Het gebruik van de kookwekker De kookwekker kan gebruikt worden tijdens een bereiding of wanneer de oven uitgeschakeld is. Druk eventjes op de toets ; het symbool zal knipperen, en op het display zal het symbool verschijnen (of de resterende tijd van een eerder ingestelde telling). of om de tijd van de kookwekker te verhogen of te verlagen van 00:01 tot Druk op de toetsen 03:59 (wanneer ze ingedrukt gehouden worden, gebeurt de regeling sneller). Na enkele seconden begint de telling en wordt op het display de resterende tijd en het symbool weergegeven. , dat vast oplicht, Aandacht: de kookwekker onderbreekt de bereiding niet, maar waarschuwt de gebruiker wanneer de ingestelde minuten verstreken zijn. Indien u de bereiding langer dan de ingestelde tijdsduur wil laten duren, moet u een tweede keer op de toets drukken; de hoofdzakelijke oven zal de normale werking hervatten met de eerder geselecteerde instellingen van de bereiding. 118 op met knipperen, en wordt de Instructies voor de gebruiker Het wijzigen van de ingestelde gegevens: Eens de automatische bereiding is begonnen, kan u de duur ervan wijzigen. Wanneer de symbolen en vast oplichten en wanneer de oven in de fase van de bereiding of in drukken. Het symbool begint afwachting van het begin van de bereiding is, moet u op de toets te knipperen, en wanneer op de toetsen gewijzigd worden. Druk nogmaals op de toets middel van de toetsen of of wordt gehandeld, kan de duur van de bereiding , en het symbool begint te knipperen; wijzig door het uur van het einde van de bereiding. op met knipperen, en wordt de Enkele seconden na de laatste wijziging houdt het symbool automatische bereiding hervat met de nieuw ingestelde gegevens. Na de programmering van de bereiding maar voordat de bereiding zelf begint, zullen het symbool van de functie of het gekozen recept en de symbolen , blijven oplichten. 10. 5 De selectie van een recept De oven beschikt over 8 vooraf ingestelde recepten (raadpleeg "10. 6 Tabel met vooraf bepaalde recepten:") en 2 geheugens. Een recept is het geheel van de voorinstellingen van de functie, de temperatuur en de bereidingstijden. Enkel wanneer PT1 op "O" geplaatst is, is het mogelijk om een recept te selecteren door PT2 op de opschrift te plaatsen. Druk op de toetsen of ; het geselecteerde recept zal rood worden op het display. Wanneer de vooraf ingestelde temperatuur wordt bereikt, wordt een sequentie van geluidssignalen gegeven die melden dat het voedsel in de oven kan geplaatst worden. Vanaf nu begint de bereidingsduur die aangeduid wordt in de tabel "10. 6 Tabel met vooraf bepaalde recepten:". [. . . ] Vervolgens worden de specifieke aanwijzingen aangeduid voor elk type van deze handelingen. Vóór elke handeling moet de stroomtoevoer van het toestel uitgeschakeld worden. 15. 1 De vervanging van de lamp voor de verlichting Verwijder de beschermende bedekking A door ze in wijzerszin los te draaien; vervang de lamp B met een andere van hetzelfde type (25 W). Monteer de beschermende bedekking A weer. Gebruik uitsluitend lampen voor ovens (T 300°C). 15. 2 Demontage van de deur Open de deur volledig, plaats de hendels B omhoog en grijp de deur aan de zijkanten met beide handen vast, nabij de scharnieren A. Om de deur weer te monteren, plaatst u de scharnieren A in de daarvoor bestemde gleuven, en laat u vervolgens de deur weer zakken en koppelt u de hendeltjes B los. 15. 3 Demontage van de pakking Voor een grondige reiniging van de oven kan de pakking van de deur verwijderd worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CE66MFX1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CE66MFX1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag