Gebruiksaanwijzing SMEG CE66MFX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CE66MFX. Wij hopen dat dit SMEG CE66MFX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CE66MFX te teleladen.


SMEG CE66MFX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2144 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CE66MFX (1569 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CE66MFX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] KEN UW FORNUIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 129 130 130 131 132 132 133 134 136 136 136 136 137 138 140 141 5. 1. Algemene beschrijving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VÓÓR DE INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Nadat u de gewenste bereidingsfunctie geselecteerd heeft, moet u de gewenste temperatuur instellen met de draaiknop PT1. De bereiding wordt voorafgegaan door de fase van de voorverwarming, die de oven sneller op temperatuur zal brengen. Deze fase wordt aangegeven door het knipperen van het symbool op het display. Op het einde van de voorverwarming licht het symbool vast op, en hoort u een geluidssignaal dat aanduidt dat het voedsel in de ovenruimte kan geplaatst worden. 136 Aanwijzingen voor de gebruiker 10. 4 Geprogrammeerde bereidingen 10. 4. 1Halfautomatische bereiding Met halfautomatische bereiding wordt de functie bedoeld waarmee u met de bereiding kan beginnen, en u deze na een ingestelde tijd kan doen eindigen. Selecteer een functie en de temperatuur (raadpleeg paragraaf 10. 3). Druk op de toets op het display, het symbool zal knipperen en het symbool of zal verschijnen; een tijdsduur van de wanneer binnen enkele seconden geen enkele tijdsduur wordt ingesteld, zal de oven terugkeren naar de manuele modaliteit; anders is het mogelijk om door middel van de toetsen bereiding in te stellen (max 23. 59). Nadat de waarde van de gewenste duur van de bereiding bereikt wordt, blijft het symbool oplichten. Op het einde van de bereiding verschijnt de opschrift STOP op het display, wordt de bereiding onderbroken, en hoort u een geluidssignaal dat gedesactiveerd kan worden door op de toets te drukken. Indien u de bereiding langer dan de ingestelde tijdsduur wil laten duren, moet u een tweede keer op de toets drukken; de hoofdzakelijke oven zal de normale werking hervatten met de eerder geselecteerde instellingen van de bereiding. Om de oven uit te schakelen, moet de draaiknop PT2 op "O" gedraaid worden. Tijdens de halfautomatische bereiding is het mogelijk om de waarden van de temperatuur en de gewenste functie te wijzigen zonder dat de eerder ingestelde tijdsduur gewijzigd wordt. Het wijzigen van de ingestelde gegevens: Wanneer de halfautomatische bereiding begonnen is, kan u de duur ervan wijzigen. Wanneer het symbool vast oplicht en de oven zich in de bereidingsfase bevindt, moet op de toets of wordt gedrukt worden. Het symbool begint te knipperen, en wanneer op de toetsen gedrukt, kan de duur van de bereiding gewijzigd worden. Enkele seconden na de laatste wijziging zal het display de huidige tijd weergeven, en wacht de oven op de ingestelde begintijd. Op het einde verschijnt de opschrift STOP, wordt de bereiding onderbroken, en hoort u een geluidssignaal dat gedesactiveerd kan worden door op de toets te drukken. Na de programmering van de bereiding maar voordat de bereiding zelf begint, zullen het symbool van de functie of het gekozen recept en de symbolen , blijven oplichten. 138 Aanwijzingen voor de gebruiker 10. 5. 2Het permanent wijzigen van een recept De oven heeft 8 vooraf ingestelde recepten (raadpleeg "10. 6 Tabel met vooraf bepaalde recepten:") en 2 recepten die moeten ingesteld worden naar uw voorkeur van bereiding: overige vooraf ingestelde recepten gewijzigd worden. Om een recept permanent te wijzigen of in te stellen: 1 Met de draaiknoppen PT1 en PT2 op de positie "O" moet voor 3 seconden op de toets worden. 2 Wanneer het te wijzigen recept geselecteerd wordt met de toetsen de huidige instellingen van het recept weergegeven. 3 Druk op de toets , het display geeft de vooraf ingestelde functie weer; om te wijzigen, (raadpleeg of , worden op het display gedrukt . Bovendien kunnen de "10. 6. 1 Verbinding opschrift display - functie") moet PT2 op de gewenste functie gedraaid worden. 4 Druk op de toets toetsen of ; op het display begint de bereidingsduur te knipperen, en wanneer u op de handelt, kan de waarde gewijzigd worden. : op het display verschijnt knipperend de vooraf ingestelde temperatuur, en draai 5 Druk op de toets aan PT1 om de waarde te wijzigen. 6 Druk op de toets om de programmering van het recept te verlaten. 139 Aanwijzingen voor de gebruiker 10. 6 Tabel met vooraf bepaalde recepten: Klasse Type Aant. (°C) Duur van de bereiding (min) 30 40 65 50 75 110 40 60 90 65 90 35 45 45 50 60 8 60 * * * * * * * Func. Aanbevolen vlak 0. 7 Rundvlees Roast beef 1 1. 5 0. 5 Varkensvlees Gebraad 1 1. 5 0. 5 Kip Gebraden kip 1 2 1. 0 Lamsvlees Gebraden bout 1. 5 0. 7 Vis Zeebaars in folie 1. 0 1 Groenten Gevulde paprika's 1. 5 2 Pizza Taart Gevulde pizza Appelvlaai 1 pizza Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 200 200 200 180 190 180 190 190 180 190 190 200 200 170 160 160 280 170 * 8 personen De bereidingstijden die worden beschreven in de tabel zijn in verband met het voedsel dat wordt aangeduid in het recept, en kunnen wijzigen naargelang het gewicht. Wanneer u de originele instellingen van een recept na een eventuele wijziging weer wil invoeren, is het voldoende om de gegevens in de tabel in te voeren. [. . . ] 50°C); · of de buis niet blootstaat aan trekkrachten of spanningen, en geen strakke bochten maakt of vernauwingen heeft; · of de buis niet in aanraking komt met snijdende voorwerpen of scherpe hoeken; · wanneer de leiding niet perfect gedicht is en gaslekken veroorzaakt, mag u de buis niet proberen te herstellen: vervang met een nieuwe buis; · controleer of de vervaldatum van de buis, gedrukt op de buis zelf, niet overschreden werd. 153 Instructies voor de installateur DE AANSLUITING MET RUBBEREN BUIZEN CONFORM DE VAN KRACHT ZIJNDE NORMEN, KAN ENKEL UITGEVOERD WORDEN WANNEER DE BUIS OVER DE VOLLEDIGE LENGTE GEÏNSPECTEERD KAN WORDEN. 16. 4. 1 Aansluiting voor methaangas Verricht de aansluiting op het gasnet met een rubberen slang die voldoet aan devoorschriften van de geldende norm (controleer of de afkorting van de betreffendenorm op de slang afgedrukt is). Schroef de slanghouder A zorgvuldig op het gasverbindingsstuk B van het apparaat en breng er de pakking C tussen aan. Steek de rubberen slang D op de aansluiting A en zet hem vast met het schroefbandje E zoals voorgeschreven wordt door de geldende norm. 16. 4. 2 Aansluiting voor vloeibaar gas Gebruik een drukregelaar die voldoet aan de geldende norm en breng de aansluiting tot stand met degasfles, volgens de geldende norm. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CE66MFX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CE66MFX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag