Gebruiksaanwijzing SMEG CE65MFX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CE65MFX. Wij hopen dat dit SMEG CE65MFX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CE65MFX te teleladen.


SMEG CE65MFX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2503 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CE65MFX (2217 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CE65MFX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] KEN UW FORNUIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 5. 1 Algemene beschrijving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VÓÓR DE INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BESCHIKBARE ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Voor meer details in verband met de bereidingsmodaliteit van elke functie, moet de paragraaf "11. BEREIDINGEN MET DE OVEN" geraadpleegd worden. DRAAIKNOP VAN DE BEDIENINGEN VAN DE KOOKPLAAT NORMALE VERWARMING: Met deze draaiknoppen kunnen de zones van de kookplaat bediend worden. Draai de knop naar rechts om het vermogen van de werking van de plaat te regelen, van een minimum tot een maximum. De regeling is progressief, en voor de uitschakeling moet de knop in positie O geplaatst worden. DUBBELE VERWARMING: Met deze draaiknoppen kunnen de dubbele kookzones bediend worden. De verwarming in de kleine diameter wordt geregeld met hetzelfde principe van een kookzone met normale verwarming. Om de verwarming van de externe zone te activeren, moet de knop in wijzerszin overeenkomstig het symbool of gedraaid worden. Wanneer de knop losgelaten wordt, keert de draaiknop terug in de positie van het maximum voor beide zones (intern + extern). Om enkel de verwarming in de interne diameter aan te schakelen, moet de draaiknop op positie O en daarna op het gewenste vermogen geplaatst worden. Voor de uitschakeling moet de draaiknop in positie O geplaatst worden. 107 Instructies voor de gebruiker 10. HET GEBRUIK VAN DE HOOFDZAKELIJKE OVEN 10. 1 Het eerste gebruik Bij het eerste gebruik of na een stroomonderbreking knippert op het display het symbool . Om met een bereiding te kunnen beginnen met de hoofdzakelijke oven, moet de juiste tijd ingesteld worden. 10. 2 Regeling van de huidige tijd Om de huidige tijd te regelen wanneer het display knippert: · · Druk op de toetsen of om het weergegeven uur te wijzigen: Wanneer u een toets blijft indrukken, gebeurt de uurregeling sneller. Wanneer een toets wordt losgelaten, licht het display na enkele seconden vast op, en zullen enkel de twee puntjes tussen de uren en de minuten knipperen die de correcte werking melden (Bovendien wordt op het display het symbool weergegeven). Het kan zijn dat u de huidige tijd moet wijzigen, bijvoorbeeld bij de overgang naar de zomertijd. 10. 4. 2Automatische bereiding op met knipperen, en wordt de Met automatische bereiding wordt de functie bedoeld waarmee u op een vooraf bepaalde tijd met de bereiding kan beginnen, om ze na een vooraf ingestelde tijd te doen eindigen. Druk op de toets op het display, het symbool zal knipperen en het symbool zal of verschijnen; wanneer binnen enkele seconden geen enkele tijdsduur wordt ingesteld, zal de oven terugkeren naar de manuele modaliteit; anders is het mogelijk om door middel van de toetsen een tijdsduur van de bereiding in te stellen (max 23. 59). Druk nogmaals op de toets , en het symbool zal beginnen te knipperen; wanneer binnen enkele seconden geen enkele tijdsduur wordt ingesteld, zal de oven terugkeren naar de manuele modaliteit. Anders is het mogelijk om door middel van de toetsen of een tijdsduur van de bereiding in te stellen (max 23. 59). Enkele seconden na de laatste wijziging zal het display de huidige tijd weergeven, en wacht de oven op de ingestelde begintijd. Op het einde verschijnt de opschrift STOP, wordt de bereiding onderbroken, en hoort u een geluidssignaal dat gedesactiveerd kan worden door op de toets te drukken. Indien u de bereiding langer dan de ingestelde tijdsduur wil laten duren, moet u een tweede keer op de toets drukken; de hoofdzakelijke oven zal de normale werking hervatten met de eerder geselecteerde instellingen van de bereiding. 109 Instructies voor de gebruiker Het wijzigen van de ingestelde gegevens: Eens de automatische bereiding is begonnen, kan u de duur ervan wijzigen. Wanneer de symbolen en vast oplichten en wanneer de oven in de fase van de bereiding of in drukken. Het symbool begint afwachting van het begin van de bereiding is, moet u op de toets te knipperen, en wanneer op de toetsen gewijzigd worden. Druk nogmaals op de toets middel van de toetsen of of wordt gehandeld, kan de duur van de bereiding , en het symbool begint te knipperen; wijzig door het uur van het einde van de bereiding. [. . . ] Vervolgens worden de specifieke aanwijzingen aangeduid voor elk type van deze handelingen. Vóór elke handeling moet de stroomtoevoer van het toestel uitgeschakeld worden. 14. 1 De vervanging van de lamp voor de verlichting Verwijder de beschermende bedekking A door ze in wijzerszin los te draaien; vervang de lamp B met een andere van hetzelfde type (25 W). Monteer de beschermende bedekking A weer. Gebruik uitsluitend lampen voor ovens (T 300°C). 14. 2 Demontage van de deur Open de deur volledig, plaats de hendels B omhoog en grijp de deur aan de zijkanten met beide handen vast, nabij de scharnieren A. Om de deur weer te monteren, plaatst u de scharnieren A in de daarvoor bestemde gleuven, en laat u vervolgens de deur weer zakken en koppelt u de hendeltjes B los. 14. 3 Demontage van de pakking Voor een grondige reiniging van de oven kan de pakking van de deur verwijderd worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CE65MFX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CE65MFX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag