Gebruiksaanwijzing SMEG CE65GA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CE65GA. Wij hopen dat dit SMEG CE65GA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CE65GA te teleladen.


SMEG CE65GA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2503 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CE65GA (2217 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CE65GA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In deze eenvoudig te raadplegen gebruiksaanwijzing zult u de antwoorden kunnen vinden op al uw vragen met betrekking tot het gebruik van de vaatwasser. Voor meer informatie omtrent het gebruik en onderhoud van de vaatwasser moet u het bijgesloten handboek aandachtig lezen. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: u vindt er nuttig advies voor het gebruik van de wasprogramma's en alle functies van de vaatwasser. Instructies Voor de Gebruiker 1. Beschrijving van het bedieningspaneel 1. 1 Het frontpaneel Alle bedieningsorganen en controle-instrumenten van de vaatwasser zijn samengebracht op het frontpaneel aan de voorzijde. De programmering en de keuze van de opties is uitsluitend mogelijk bij een gesloten deur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DRUKKNOP ON/OFF CONTROLELAMPJE ON/OFF DRUKKNOP START/PAUZE CONTROLELAMPJE START/PAUZE PROGRAMMAKEUZEKNOP DRUKKNOP UITGESTELDE START (afhankelijk van de modellen) CONTROLELAMPJES UITGESTELDE START (afhankelijk van de modellen) DRUKKNOP OPTIE "3/1" (afhankelijk van de modellen) CONTROLELAMPJE OPTIE "3/1" (afhankelijk van de modellen) CONTROLELAMPJE ONTBREKEN GLANSMIDDEL (afhankelijk van de modellen) 10 CONTROLELAMPJE ONTBREKEN ZOUT (afhankelijk van de modellen) 11 12 WEGGEWERKTE HANDGREEP OPENING DE DEUR Op de volgende pagina's wordt de staat van werking van de controlelampjes als volgt weergegeven: Controlelampje uit Controlelampje brandt Controlelampje knippert Instructies Voor de Gebruiker PROGRAMMATABEL PROGRAMMA SELECTIE AARD EN GRAAD VAN VERVUILING VAN DE VAAT AFWIKKELING PROGRAMMA DUUR MINUUT (2) VERBRUIK WATER LITER (1) ENERGIE KWh (2) WEKEN PANNEN EN COUVERTS IN AFWACHTING VAN VOLTOOIIN BELADING Koud voorwassen 9' 5 0, 03 KORT WEINIG VUILE VAAT MET "VERSE BEVUILING" ZONDER OPGEDROOGDE RESTEN Wassen oop 38C Koud spoelen Spoelen op 58C 45' 13 0, 70 DELICAAT WEINIG VUILE COUVERTS ECO (*) WEINIG VUILE PANNEN EN COUVERTS MAAR MET OPGEDROOGDE RESTEN BIO VUILE PANNEN EN COUVERTS MET OPGEDROOGDE RESTEN AUTO 40-50 WASSEN ONMIDDELLIJK NA HET GEBRUIK VOOR NIET ERG VIEZE VAAT AUTO 60-70 NORMAAL VUILE COUVERTS, MET OPGEDROOGDE RESTEN SUPER BIJZONDER VUILE PANNEN EN COUVERTS MET OPGEDROOGDE RESTEN Wassen oop 45C Koud spoelen 59' Spoelen op 68C Drogen Wassen oop 55C (**) Koud spoelen 175' (AAA) Spoelen op 66C 125' (AAB) Drogen Koud voorwassen Wassen oop 55C Koud spoelen 160' Spoelen op 68C Drogen Koud voorwassen Wassen oop 40C Wassen oop 55C (**) Koud spoelen Spoelen op 68C Drogen Koud voorwassen Wassen oop 50C Wassen oop 65C (**) Koud spoelen Spoelen op 68C Drogen Voorwassen op 45C Wassen oop 70C 2 koude spoelbeurten 105' Spoelen op 68C Drogen 12 0, 90 13 1, 01 16 1, 05 (**) (**) (**) (**) 20 1, 50 Gebruik het weken uitsluitend bij een gedeeltelijke belading. [. . . ] Voor de passage van de buizen en de voedingskabel is een gat nodig van minimaal 8 cm. Zet het apparaat waterpas op de grond met behulp van de regelbare voetjes. Dit is vereist voor de correcte werking van de vaatwasser. Het is ten strengste verboden om de vaatwasser in te bouwen onder een glaskeramische kookplaat. U kunt de vaatwasser inbouwen onder een traditionele kookplaat, op voorwaarde dat het werkblad van de keuken ononderbroken doorloopt, en dat zowel de vaatwasser als de kookplaat op correcte wijze zijn gemonteerd en vastgezet, zodat ze geen enkele gevaarlijke situatie kunnen creren. Aleen voor de vrijstaande modellen - Het is ten strengste verboden om een kookplaat boven een vrijstaande vaatwasser te monteren. - Wanneer het apparaat niet in een nis is geplaatst en dus vanaf een zijkant toegankelijk is, moet u, om veiligheidsredenen, de kant van het deurscharnier bekleden (gevaar voor verwondingen). De bekledingen zijn beschikbaar als accessoire bij de gespecialiseerde wederverkopers of de Technische Servicedienst. - Voor het inbouwen van de vaatwasser moet u bij de erkende wederverkopers of bij de Technische Servicedienst de speciale kit aanschaffen. Sommige modellen hebben een centrale regelbare voet achter die met behulp van een schroef onderaan de voorkant van het apparaat kan worden afgesteld. Instructies Voor de Installateur 2. 1 Aansluiting op de waterleiding Voorkom het risico van verstoppingen of beschadigingen: als de waterleiding nieuw is of langdurig ongebruikt gebleven, moet u, voordat u de aansluiting op de waterleiding uitvoert, controleren of het water helder is en zonder vervuiling om schade aan het apparaat te voorkomen. Gebruik voor de aansluiting van de vaatwasser op de waterleiding, uitsluitend nieuwe slangen; gebruik nooit oude of reeds gebruikte slangen. AANSLUITING OP DE WATERKRAAN Sluit de toevoerslang, na plaatsing van het bij de vaatwasser geleverde filter A, aan op een koudwaterkraan met een schroefdraad van " gas. Draai de slang met de hand stevig vast en draai hem nog circa een kwartslag na met een tang. Wanneer de groene drijver niet meer zichtbaar is door de doorzichtige dop moet het regeneratiezout worden bijgevuld. Na de onderste korf te hebben verwijderd moet u de dop van het reservoir linksom losdraaien en het zout met behulp van de met de vaatwasser geleverde trechter toevoegen. Alvorens de dop weer vast te draaien moet u eventuele zoutresten bij de opening verwijderen. Bij de eerste inwerkingstelling van de vaatwasser dient u, afgezien van het zout, tevens een liter water in het reservoir te gieten. Controleer altijd na het vullen van het reservoir of de dop goed is afgesloten. Het mengsel van water en afwasmiddel mag het reservoir niet binnendringen daar dit werking van het regeneratiesysteem zal benvloeden. Gebruik uitsluitend regeneratiezout voor vaatwassers voor huishoudelijk gebruik. Vul, bij gebruik van zouttabletten, het reservoir niet volledig af. Instructies Voor de Gebruiker Gebruik geen keukenzout, omdat dit niet-oplosbare substanties bevat die na verloop van tijd het onthardingssysteem kunnen beschadigen. Vul, indien noodzakelijk, het zout bij vr u het wasprogramma start; op deze wijze zal de overtollige zoutoplossing onmiddellijk door het water worden verwijderd; een langdurige aanwezigheid van zout water in de waskuip kan tot corrosievorming leiden. Let ervoor op dat u het zout niet met het afwasmiddel verwisselt: de aanwezigheid van afwasmiddel in het zoutreservoir zal de ontharder beschadigen. 3. 2 Gebruik van de doseerbakjes voor het glansspoelmiddel en het afwasmiddel De doseerbakjes voor het afwasmiddel en het glansspoelmiddel bevinden zich aan de binnenkant van de deur: links dat van het afwasmiddel en rechts dat van het glansspoelmiddel. Uitgezonderd het WEEK programma, moet het afwasmiddelbakje vr iedere wasbeurt met een geschikte dosis afwasmiddel worden gevuld. Het glansspoelmiddel hoeft alleen maar worden bijgevuld indien nodig. Instructies Voor de Gebruiker TOEVOEGING VAN HET GLANSSPOELMIDDEL Het glansspoelmiddel zal het opdrogen van de vaat versnellen en de vorming van vlekken en kalkafzettingen voorkomen; het wordt automatisch tijdens de laatste spoelbeurt aan het water toegevoegd vanuit het doseerbakje aan de binnenkant van de deur. Vul weer glansspoelmiddel bij als het venster lichter wordt of het controlelampje voor het ontbreken van het glansspoelmiddel gaat branden. [. . . ] Was ze onder een straal water en plaats ze weer zorgvuldig in hun houders terug en controleer of hun draaibeweging op geen enkele wijze wijze wordt belemmerd. Om de bovenste sproeiarm te verwijderen moet de stelring R worden losgedraaid. Instructies Voor de Gebruiker SCHOONMAKEN VAN DE TRANSLATIESPROEIARM Om de TRANSLATIESPROEIARM te verwijderen moet u hem beetpakken en naar boven trekken, om zowel de sproeiarm als het buisstuk van de kuip los te maken en vervolgens de sproeier van het buisstuk te verwijderen. Bevestig de sproeiarm weer op het buisstuk en monteer het geheel weer terug op zijn plek op de kuip. Na voltooiing van de montage moet u controleren of de arm vrij kan draaien (draai hem met de hand een paar keer rond) en of het buisstuk ongehinderd heen en weer kan bewegen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CE65GA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CE65GA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag