Gebruiksaanwijzing SMEG CE64MFA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CE64MFA. Wij hopen dat dit SMEG CE64MFA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CE64MFA te teleladen.


SMEG CE64MFA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2144 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CE64MFA (1569 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CE64MFA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 6 VÓÓR DE INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6. 1 Inschakelen van de branders van de kookplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6. 2 Praktische wenken voor het gebruik van de branders van de kookplaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6. 3 Diameter van de recipiënten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7. HET BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] GEBRUIK VAN DE OVEN Wanneer het fornuis een elektronische programmeereenheid heeft, moet u zich, alvorens de oven in gebruik te nemen ervan verzekeren dat op de display het symbool verschijnt. 8. 1 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen Bij de eerste ingebruikneming van de oven en de grill moet u ze net zolang op de maximumtemperatuur verhitten (260°C elektrische oven) tot de eventuele olieachtige resten van het fabricageproces, die kwalijke luchten op het voedsel zouden kunnen overbrengen, zijn verbrand. Na een stroomonderbreking zal de display van de programmeereenheid met regelmatige onderbrekingen knipperen en aangeven. ELEKTRONISCHE PROGRAMMEEREENHEID" De accessoires van de oven die met het voedsel in aanraking zouden kunnen komen, zijn vervaardigd van materialen die beantwoorden aan de voorschriften van richtlijn 89/109/EEG van 21/12/88 en de vordering van overheidswege 108 van 25/01/92. De oven is uitgerust met een veiligheidssysteem dat de ontsteking van de brander zal verhinderen bij een gesloten deur. Bij een verkeerde handeling moet u de deur openen en een ogenblik wachten voordat u opnieuw probeert hem te ontsteken. Om te voorkomen dat eventueel in de oven aanwezige stoom last veroorzaakt moet u de oven in twee stappen openen: houd hem eerst 4-5 seconden lang halfopen (ca. Wanneer u tijdens het koken bij het voedsel moet komen dan moet u de ovendeur zo kort mogelijk open laten staan om te voorkomen dat de temperatuur in de oven zover daalt dat het goede kookresultaat er door wordt geschaad. 8. 2 Koelventilatie Het apparaat is uitgerust met een koelsysteem dat een paar minuten na het ontsteken van de oven in werking treedt. De ventilator zal een gewone luchtstroom veroorzaken die boven de deur naar buiten gaat en die ook nog kort na het uitschakelen kan doorgaan. 8. 3 Gebruik van de elektrische grill Bij korte kooktijden, voor bijvoorbeeld het goudbruin braden van vlees dat al gaar is, moet u de statische grill functie kiezen of en de knop van de thermostaat op de maximumtemperatuur zetten. Met de geventileerde grill functie (alleen indien voorzien) kunt u gerechten helemaal klaarmaken dankzij de geforceerde ventilatie die de warmte diep het voedsel laat indringen. Voor kookwijzen van dit type moet u de geventileerde grill functie kiezen en de knop van de thermostaat op de ideale kooktemperatuur zetten (nooit hoger dan 200°C). 8. 3. 1 Montage van het frame van het draaispit Steek het ondersteunende frame in de tweede geleiderail van onderen zodat de zetel van het spies uit de oven naar buiten steekt. Nadat u de toets heeft losgelaten zal het aftellen van de duur van de kooktijd beginnen en verschijnt op de display de juiste tijd samen met de symbolen A en . 9. 3 Automatisch koken Deze instelling dient ertoe om de oven volledig automatisch in- en uit te schakelen. Wanneer u toets indrukt zal de display oplichten en de cijfers tonen; houd hem ingedrukt en gebruik tegelijkertijd de toetsen voor de wijziging van de waarde of om de duur van de kooktijd in te stellen. Wanneer u toets indrukt zal op de display het totaal van de juiste tijd plus de zojuist ingestelde duur van de kooktijd verschijnen: houd hem ingedrukt en gebruik tegelijkertijd de toetsen voor de wijziging van de waarde of om het tijdstip voor het eind van de kooktijd in te stellen. Nadat u de toets heeft losgelaten zal het geprogrammeerde aftellen beginnen en verschijnt op de display de juiste tijd samen met de symbolen A en . Na de instelling kunt u toets indrukken om de resterende kooktijd te zien; en toets om het tijdstip van het eind van de kooktijd te zien. De instelling met niet-coherente waarden wordt op logische wijze verhinderd (bijv. een tegenstelling tussen een einde kooktijd en een langere duur zal niet door de programmeereenheid worden geaccepteerd). 12 Instructies voor de gebruiker 9. 4 Einde kooktijd Op het eind van de kooktijd zal de oven automatisch worden uitgeschakeld en zal tegelijkertijd een intermitterend geluidssignaal afgaan. Na de uitschakeling van het geluidsalarm, zal de display weer de juiste tijd afbeelden, samen met het symbool , die de terugkeer na de manuele bediening van de oven aangeeft. 9. 5 Kookwekker De programmeereenheid kan ook worden gebruikt als een eenvoudige kookwekker. Wanneer u toets indrukt, zal de display de cijfers tonen; houd hem ingedrukt en gebruik tegelijkertijd de toetsen voor de wijziging van de waarde of . Bij het loslaten van de toets begint het geprogrammeerde aftellen en zal op de display de juiste tijd verschijnen, samen met het symbool . Wanneer u na de instelling de resterende tijd wenst te zien moet u toets indrukken. [. . . ] Bevestig het uiteinde van de slang H op de slanghouders A+F (of G) met het klembandje I volgens de geldende voorschriften. De geïllustreerde slangaansluitingen A-F-G worden niet bij het apparaat geleverd. Gebruik uitsluitend aansluitingen die aan de geldende norm voldoen. 12. 4. 4Aansluiting met een buigzame stalen slang (voor alle gassoorten) Dit type aansluiting kan worden gerealiseerd voor allebei de manierenvan installatie die worden geïllustreerd op de afb. "A" en "B" in hoofdstuk "2 INSTALLATIE VAN HET APPARAAT ". Gebruik uitsluitend buigzame slangen van staal die voldoen aan de geldende norm, met een maximum lengte van 1. 5 meter. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CE64MFA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CE64MFA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag