Gebruiksaanwijzing SMEG CD856MFX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CD856MFX. Wij hopen dat dit SMEG CD856MFX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CD856MFX te teleladen.


SMEG CD856MFX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2503 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CD856MFX (2217 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CD856MFX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VÓÓR DE INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6. GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7. BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSORGANEN OP HET PANEEL AAN DE VOORKANT . 8 8. GEBRUIK VAN DE OVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9. [. . . ] ELEKTRONISCHE PROGRAMMATOR". BEDIENINGSKNOP BRANDERS VAN DE PLAAT De vlam wordt ontstoken door de knop in te drukken en in de richting tegen de klok in op de minimum vlam te draaien. Draai de knop in het gebied tussen het maximum ( ) en het minimum ( ) om de vlam te regelen. De brander wordt gedoofd door de knop in de stand te zetten. THERMOSTAATKNOP ELEKTRISCHE OVEN De bereidingstemperatuur wordt gekozen door de kop met de klok mee op de gewenste temperatuur te draaien, tussen 50° en 260°C. Als het apparaat is uitgerust met een elektrische oven, signaleert het controlelampje door te gaan branden dat de oven verwarmd wordt. Als het lampje uitgaat wil dat zeggen dat de ingestelde temperatuur is bereikt. Als het lampje regelmatig knippert betekent dat, dat de temperatuur in de oven constant op het ingestelde niveau gehouden wordt. 8 Instructies voor de gebruiker FUNCTIEKNOP ELEKTRISCHE OVEN De verschillende functies van de elektrische oven zijn voor meerdere kookwijzen geschikt. Steek de spies van het spit in de bus van het draaispit, selecteer de grillfunctie of of die van de geventileerde grill en zet de thermostaatknop in de stand van de gewenste temperatuur (in ieder geval niet hoger dan 220°C). 8. 3. 1 Gebruik van het draaispit Plaats het draaispitframe in de tweede stand van onderen en zorg ervoor dat de bus voor de spies uit de oven naar buiten steekt. Plaats de spies zoals afgebeeld (1) in de tekening en duw het frame de oven in tot het uiteinde van de spies zich tegenover het gat van het draaispitmotortje bevindt. Nu moet u de spies naar links duwen tot hij de in de tekening afgebeelde (2) stand heeft ingenomen. Om deze functie in te schakelen moet u de schakelaar in stand ( ) draaien. Instellingen met inconsequente waarden wordt logisch verhinderd (bijv. een tegenstelling tussen het einde van de bereidingstijd en een langere duur wordt niet door de programmeur geaccepteerd). 12 Instructies voor de gebruiker 9. 4 Einde van het koken Op het einde van het koken zal de oven automatisch uitgaan en tegelijkertijd begint een intermitterend akoestisch signaal te werken. Na het uitschakelen van het akoestisch signaal, zal de display opnieuw het lopend uur tonen samen met het symbool , die de terugkeer aanduidt van de conditie van manuele bediening van de oven. 9. 5 Minuterie De programmakiezer kan ook als eenvoudige minuterie gebruikt worden. Door op de toets te drukken verschijnen op de display de cijfers ; ingedrukt houden en tegelijkertijd de toetsen verandering waarde of bedienen. Als de toets wordt losgelaten, begint de geprogrammeerde telling en verschijnt het huidige tijdstip op het display en het symbool . Druk op de toets om na de instelling de resterende tijd te laten weergeven. Het gebruik als minuterie onderbreekt de werking van de oven niet aan het einde van de ingestelde tijd. 9. 6 Regeling van het volume van het akoestisch signaal Het geluidssignaal beschikt over 3 verschillende volumeniveaus. Om het niveau te wijzigen moet u op het eind van de kookwekkerfunctie, wanneer het geluidssignaal afgaat, toets indrukken. 9. 7 Afzetten van het geluidssignaal Het geluidssignaal stopt automatisch na zeven minuten. Het is mogelijk het signaal met de hand af te zetten door tegelijkertijd de toetsen en in te drukken. Om het apparaat uit te schakelen moet u vervolgens de knoppen in de stand 0 zetten. 9. 8 Annuleren van de ingestelde gegevens Terwijl het programma ingesteld is, de toets van de functie die men wenst te annuleren ingedrukt houden terwijl men tegelijkertijd de waarde bekomt met de toetsen verandering waarde of . De annulering van de kookduur zal door de programmakiezer geïnterpreteerd worden als einde van de kooktijd. 9. 9 Wijziging van de ingestelde gegevens De gegevens die ingesteld zijn voor de bereiding kunnen op elk moment worden gewijzigd door de toets van de functie ingedrukt te houden en tegelijkertijd op de toetsen of voor verandering van de waarden te drukken. 13 Instructies voor de gebruiker 10. REINIGING EN ONDERHOUD 10. 1 Reiniging van het roestvrij staal Om het roestvrij staal in goede staat te houden moet het regelmatig worden schoongemaakt na elk gebruik van het fornuis, nadat dit is afgekoeld. 10. 2 Gewone dagelijkse reiniging Gebruik voor het schoonmaken en conserveren van de roestvrij stalen oppervlakken altijd specifieke producten die geen schurende of zure stoffen op chloorbasis bevatten. [. . . ] Gebruik uitsluitend buigzame slangen van staal die voldoen aan de geldende norm, met een maximum lengte van 1. 5 meter. Schroef het uiteinde van de buigzame slang L met de pakking C op de gasaansluiting B met extern schroefdraad ½" gas (ISO 7-1) / ISO 228-1 . Controleer de installatie op eventuele lekkages met zeepsop, nooit met een vlam. 19 Instructies voor de installateur 13. REGELING VAN HET GAS Alvorens reiniging of onderhoud uit te voeren moet het apparaat elektrisch uitgeschakeld worden. 13. 1 Aanpassing aan de verschillende gassoorten De kookplaat van het fornuis is getest op methaangas G25 (2L3B/P) bij een druk van 25 mbar. Als hij op andere gassoorten moet werken, moeten de sproeiers op de branders worden vervangen en moet tenslotte de minimum vlam op de gaskranen worden ingesteld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CD856MFX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CD856MFX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag