Gebruiksaanwijzing SMEG CD65MFX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CD65MFX. Wij hopen dat dit SMEG CD65MFX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CD65MFX te teleladen.


SMEG CD65MFX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2503 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CD65MFX (2217 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CD65MFX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VÓÓR DE INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSORGANEN OP HET PANEEL AAN DE VOORKANT . . GEBRUIK VAN DE OVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De kooktemperatuur wordt ingesteld door het linksom draaien van de knop naar de gewenste waarde, tussen Min. Voor de instructies voor het ontsteken van de gasoven verwijzen wij naar paragraaf "7. 3 Gebruik van de gasoven ". SCHAKELKNOP OVENVERLICHTING / GRILL DRAAISPIT Met deze knop kunt u de functie Grill / Draaispit of de verlichting in de oven inschakelen om de staat van het voedsel in de oven te kunnen controleren. LET OP: DE GASOVEN EN DE GRILL / HET DRAAISPIT KUNNEN NIET TEGELIJKERTIJD WERKEN. 8 Instructies voor de gebruiker 8. 8. 3. 2 Handmatige ontsteking Zet de ovendeur helemaal open en draai de thermostaatknop om. Houd een brandende lucifer dicht bij de mond van de vlampijp A in het midden van de ovenplaat en druk de thermostaatknop in. Houd de knop na de ontsteking een paar seconden ingedrukt om het thermokoppel de gelegenheid te geven warm te worden. Controleer of de ontsteking heeft plaatsgevonden door het inspectiegat B. U kiest de bereidingstemperatuur door de knop met de klok mee op de gewenste waarde te zetten, tussen 50° en 275°C. Als de brander toevallig uitgaat, moet de knop in de uit-stand ( wachten voordat u opnieuw probeert de oven aan te zetten. ) worden gezet en moet u een minuut 9 Instructies voor de gebruiker 8. 4 Gebruik van de elektrische grill Om deze functie in te schakelen moet u eerst de ovenbrander uitschakelen door de bijbehorende knop in de stand te zetten en de schakelaar vervolgens in de stand te draaien. LET OP: DE GASOVEN EN DE GRILL / HET DRAAISPIT KUNNEN NIET GELIJKTIJDIG WERKEN. 8. 4. 1 Gebruik van het draaispit Plaats het draaispitframe in de tweede stand van onderen en zorg ervoor dat de bus voor de spies uit de oven naar buiten steekt. Om na de instelling de resterende bereidingstijd te kunnen zien moet op de toets worden gedrukt; voor het tijdstip van het einde van de bereiding drukt u op de toets . Instellingen met inconsequente waarden wordt logisch verhinderd (bijv. een tegenstelling tussen het einde van de bereidingstijd en een langere duur wordt niet door de programmeur geaccepteerd). 12 Instructies voor de gebruiker 9. 4 Einde van het koken Op het einde van het koken zal de oven automatisch uitgaan en tegelijkertijd begint een intermitterend akoestisch signaal te werken. Na het uitschakelen van het akoestisch signaal, zal de display opnieuw het lopend uur tonen samen met het symbool , die de terugkeer aanduidt van de conditie van manuele bediening van de oven. 9. 5 Minuterie De programmakiezer kan ook als eenvoudige minuterie gebruikt worden. Door op de toets te drukken verschijnen op de display de cijfers ; ingedrukt houden en tegelijkertijd de toetsen verandering waarde of bedienen. Als de toets wordt losgelaten, begint de geprogrammeerde telling en verschijnt het huidige tijdstip op het display en het symbool . Druk op de toets om na de instelling de resterende tijd te laten weergeven. Het gebruik als minuterie onderbreekt de werking van de oven niet aan het einde van de ingestelde tijd. 9. 6 Regeling van het volume van het akoestisch signaal Het geluidssignaal beschikt over 3 verschillende volumeniveaus. Om het niveau te wijzigen moet u op het eind van de kookwekkerfunctie, wanneer het geluidssignaal afgaat, toets indrukken. 9. 7 Afzetten van het geluidssignaal Het geluidssignaal stopt automatisch na zeven minuten. Het is mogelijk het signaal met de hand af te zetten door tegelijkertijd de toetsen en in te drukken. Om het apparaat uit te schakelen moet u vervolgens de knoppen in de stand 0 zetten. 9. 8 Annuleren van de ingestelde gegevens Terwijl het programma ingesteld is, de toets van de functie die men wenst te annuleren ingedrukt houden terwijl men tegelijkertijd de waarde bekomt met de toetsen verandering waarde of . [. . . ] Schroef het uiteinde van de buigzame slang L met de pakking C op de gasaansluiting B met extern schroefdraad ½" gas (ISO 7-1) / ISO 228-1 . Controleer de installatie op eventuele lekkages met zeepsop, nooit met een vlam. 19 Instructies voor de installateur 13. REGELING VAN HET GAS Alvorens reiniging of onderhoud uit te voeren moet het apparaat elektrisch uitgeschakeld worden. 13. 1 Aanpassing aan de verschillende gassoorten De kookplaat van het fornuis is getest op methaangas G25 (2L3B/P) bij een druk van 25 mbar. Als hij op andere gassoorten moet werken, moeten de sproeiers op de branders worden vervangen en moet tenslotte de minimum vlam op de gaskranen worden ingesteld. De sproeiers moeten worden vervangen volgens de beschrijving in de volgende paragraaf. 13. 2 Vervanging van de kookplaat Bij deze ingreep hoeft de primaire lucht niet te worden geregeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CD65MFX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CD65MFX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag