Gebruiksaanwijzing SMEG CBE664MF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CBE664MF. Wij hopen dat dit SMEG CBE664MF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CBE664MF te teleladen.


SMEG CBE664MF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2503 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CBE664MF (2217 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CBE664MF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] INSTALLATIE VAN HET TOESTEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 5. 1 Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 5. 2 Montage van de achterplint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 5. 3 Plaatsing en nivellering van het toestel (enkel op sommige modellen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN DE ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT BEHOORT DE ELEKTROMAGNETISCHE INDUCTIEPLAAT TOT GROEP 2 EN KLASSE B (EN 55011). DE STEKKER DIE WORDT AANGESLOTEN OP DE STROOMKABEL EN HET RELATIEVE STOPCONTACT MOETEN VAN HETZELFDE TYPE EN CONFORM DE VAN KRACHT ZIJNDE NORMEN ZIJN. TREK NOOIT AAN DE KABEL OM DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT TE VERWIJDEREN. DIT TOESTEL MAG NIET GEÏNSTALLEERD WORDEN OP VERHOOGDE VLAKKEN. DE AARDING MOET VERPLICHT AANGEBRACHT WORDEN VEILIGHEIDSNORMEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE. VOLGENS DE VOORZIENE ONMIDDELLIJK NA DE INSTALLATIE MOET U HET TOESTEL KORT TESTEN VOLGENS DE AANWIJZINGEN DIE VERVOLGENS WORDEN AANGEDUID. BIJ EEN SLECHTE WERKING MOET HET TOESTEL LOSGEKOPPELD WORDEN VAN HET ELEKTRICITEITSNET, EN MOET U HET DICHTSTBIJZIJNDE TECHNISCHE ASSISTENTICENTRUM CONTACTEREN. WANNEER U EEN BARST OF EEN SCHEUR OPMERKT OP HET GLAZEN OPPERVLAK VAN DE KOOKPLAAT MOET U HET TOESTEL ONMIDDELLIJK UITSCHAKELEN EN EEN ERKEND ASSISTENTIECENTRUM CONTACTEREN. MENSEN MET EEN PACEMAKER OF EEN GELIJKSOORTIG TOESTEL MOETEN CONTROLEREN OF DE WERKING VAN DEZE TOESTELLEN NIET WORDT BEÏNVLOED DOOR HET INDUCTIEVELD, WAARVAN HET FREQUENTIEBEREIK TUSSEN 20 EN 50 KHZ LIGT. PLAATS NOOIT ONTVLAMBARE VOORWERPEN IN DE OVEN: WANNEER DE OVEN TOEVALLIG AANGESCHAKELD ZOU WORDEN, KAN BRAND ONTSTAAN. DIT TOESTEL MAG NIET GEBRUIKT WORDEN DOOR PERSONEN (KINDEREN INBEGREPEN) MET VERMINDERDE FYSISCHE OF PSYCHISCHE VERMOGENS, OF DOOR PERSONEN DIE GEEN ERVARING HEBBEN MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE APPARATUUR, TENZIJ DIT GEBEURT ONDER TOEZICHT OF INSTRUCTIE VAN VOLWASSENEN DIE VOOR HUN VEILIGHEID INSTAAN. CONTROLEER NA ELK GEBRUIK VAN DE OVEN STEEDS OF DE BEDIENINGSKNOPPEN IN POSITIE 0 (UIT) STAAN. VOORDAT U HET TOESTEL IN WERKING STELT, MOET U VERPLICHT ALLE OP EN IN HET TOESTEL AANGEBRACHTE ETIKETTEN EN BESCHERMENDE FOLIES VERWIJDEREN. 4. Het werkingsvermogen wordt aangeduid door een display op de kookplaat. 83 Aanwijzingen voor de gebruiker 8. HET GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT 8. 1 Kookzones Het toestel heeft 4/5 kookzones met verschillende diameters en vermogens. Hun positie wordt duidelijk aangegeven door cirkels, en de warmte wordt afgebakend binnen de diameters die op het glas zijn aangebracht. De 5 kookzones zijn van het type HIGHLIGHT en worden enkele seconden na de activering ingeschakeld. De intensiteit van de warmte kan geregeld worden met de knoppen op het frontpaneel, van een minimum tot een maximum waarde. De kookzones, die aangeduid worden door twee concentrische cirkels en door een cirkel + ovaal , laten een dubbele verwarming toe, zowel binnen de interne cirkel als in beide cirkels. De 4/5 controlelampen, die zich tussen de kookzones bevinden, lichten op wanneer de temperatuur van één of meerdere verwarmingszones warmer is dan 60°C. Deze controlelampen zullen pas uitgaan wanneer de temperatuur tot onder ongeveer 60° gedaald is. Wanneer de plaat voor de eerste maal gaat gebruikt worden, wordt aanbevolen om de kookplaat voldoende lang aan de maximum temperatuur in te schakelen zodat alle eventuele olieachtige fabricageresten worden verbrand, en zodat de geur niet wordt geabsorbeerd door het voedsel. Om betere resultaten te verkrijgen en om energie te besparen, mogen enkel recipiënten gebruikt worden die geschikt zijn voor elektrische fornuizen: · De bodem van de recipiënten moet dik en perfect vlak zijn; voordat een recipiënt op de plaat wordt geplaatst, moet gecontroleerd worden of beide perfect rein en droog zijn. · Gebruik geen recipiënten in gietijzer of met een onregelmatige bodem zodat de kookplaat niet wordt beschadigd. [. . . ] Bij het gebruik als kookwekker zal de werking van de oven na het verstrijken van de ingestelde tijd niet worden onderbroken. 10. 6 Regeling van het volume van het geluidssignaal Het geluidssignaal heeft 3 volumeniveaus. Om het volume te wijzigen, moet op de toets kookwekker, terwijl het geluidssignaal werkt. gedrukt worden na het einde van de functie van de 10. 7 Desactivering van het geluidssignaal Het geluidssignaal wordt na zeven minuten automatisch uitgeschakeld. Het is mogelijk om het manueel uit te schakelen door samen op de toetsen en te drukken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CBE664MF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CBE664MF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag