Gebruiksaanwijzing SMEG CBE664

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CBE664. Wij hopen dat dit SMEG CBE664 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CBE664 te teleladen.


SMEG CBE664 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2503 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CBE664 (2217 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CBE664

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DIT APPARAAT IS BEDOELD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK EN VOLDOET AAN DE GELDENDE NORMEN DIE OP DIT MOMENT VAN KRACHT ZIJN. HET APPARAAT IS GEBOUWD OM DE VOLGENDE FUNCTIE TE VERVULLEN: BEREIDING EN OPWARMEN VAN VOEDSEL; IEDER ANDERSOORTIGE GEBRUIK DIENT ALS ONEIGENLIJK GEBRUIK TE WORDEN BESCHOUWD. DE FABRIKANT WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ANDER GEBRUIK DAN IS AANGEGEVEN, AF. SCHEID DE VERSCHILLENDE AFVALMATERIALEN VAN DE VERPAKKING EN OVERHANDIG HEN AAN HET DICHTSTBIJZIJNDE CENTRUM VOOR GESCHEIDEN AFVALVERWERKING. [. . . ] Als u het soort gas verandert, moet de bypass als volgt worden ingesteld: · Zet de ovenbrander aan en houdt hem gedurende 10/15 minuten op het maximum met gesloten deur en zonder kookplaat; na deze tijd zet u de knop op de minimum temperatuur, haalt u de knop weg en steekt u een rechte schroevendraaier erin voor de regeling. · Als er vloeibaar gas gebruikt wordt, moet u de schroef van de bypass zo ver mogelijk met de klok mee draaien. De diameter van de bypass wordt vermeld in de "3. 3 / 3. 4 Tabellen kenmerken van de branders en de spuitstukken". · Als er methaangas wordt gebruikt, moet de bypass zo worden geregeld dat de vlam, als de thermostaatknop uit de minimum stand in de maximum stand gedraaid wordt, stabiel en gelijkmatig is. Herstel de verzegeling na de instelling op de bypass met verf of een soortgelijk materiaal. Controleer bij het sluiten van de ovendeur of de brander op een minimum blijft branden. 79 Instructies voor de Installateur 4. 4 · · · Montage van de opstaande rand (alleen op de modellen waarop dit voorzien is) Draai de moeren B los. Plaats de opstaande rand op het blad, en laat de pennen C corresponderen met de gaten D. Bevestig de opstaande rand op het blad door de schroeven A vast te draaien. 4. 5 Plaatsing en waterpas zetten van het apparaat Na de elektrische en gasaansluiting te hebben verricht, moet het apparaat waterpas worden gezet op de grond, met behulp van de vier verstelbare voetjes. Om goed te kunnen koken is het noodzakelijk dat het apparaat waterpas op de vloer staat. Afhankelijk van het door u aangeschafte model kan de regeling van de hoogte van de pootjes variëren van 70 t/m 95 mm en van 110 t/m 160mm. Deze hoogten verwijzen naar de afstand van het hoogste punt (vaste gedeelte) naar het laagste punt van het pootje (regelbare gedeelte dat op de grond rust). 80 Instructies voor de Gebruiker 5 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSORGANEN OP HET PANEEL AAN DE VOORKANT lle bedieningen en controles van de oven zijn verzameld op het frontale bedienigsbord. Verklein de vlam op het moment van koken zoveel als nodig is om te voorkomen dat de vloeistof overkookt. Om tijdens de bereiding verbrandingen of beschadiging van de plaat te vermijden, moeten alle pannen en schalen binnen de omtrek van de kookplaat worden geplaatst. Let bij het gebruik van olie of vet zeer goed op, want deze kunnen vlam vatten als zij oververhit raken. Als de oven toevallig uitgaat, de bedieningsknop sluiten en de ontsteking opnieuw proberen, na minstens 1 minuut te hebben gewacht. 82 Instructies voor de Gebruiker 6. 3 Diameter van de pannen (Mod. (in cm. ) 12 ­ 14 16 ­ 22 18 ­ 26 18 ­ 26 83 Instructies voor de Gebruiker 7 GEBRUIK VAN DE OVEN Vergewis u ervan bij de modellen met elektronische programmator, dat op het display het symbool verschijnt alvorens de oven te gebruiken. Ga bij de modellen met analoge klok en timerknop op het symbool staan. 7. 1 Verwittigingen en algemene raadgevingen Als de oven en de grill voor het eerst worden gebruik is het wenselijk hen te verwarmen tot de maximum temperatuur (260°C elektrische oven en 275°C gasoven) voor een duur die voldoende is om eventuele olieresiduen die bij de productie zijn achtergebleven te verwijderen, die het voedsel een onaangename geur zouden kunnen geven. Zie voor de instelling paragraaf "8 ELEKTRONISCHE PROGRAMMATOR ". regelmatig met De ovenaccessoires die in aanraking kunnen komen met het voedsel zijn gemaakt van materialen die voldoen aan de voorschriften van de geldende richtlijn. Teneinde te voorkomen dat de eventuele damp binnen in de oven last veroorzaakt, de ovendeur in twee ogenblikken openen: de deur half open houden (ongeveer 5 cm. ) gedurende 4-5 seconden, en ze daarna volledig openen. Indien het nodig is de gerechten tijdens het koken te behandelen, moet men de ovendeur zo kort mogelijk open laten teneinde te vermijden dat de temperatuur binnen in de oven afkoelt zodanig dat een goede afloop van het koken risico loopt. Teneinde te voorkomen dat de eventuele damp binnen in de oven last veroorzaakt, de ovendeur in twee ogenblikken openen: de deur half open houden (ongeveer 5 cm. ) gedurende 4-5 seconden, en ze daarna volledig openen. Indien het nodig is de gerechten tijdens het koken te behandelen, moet men de ovendeur zo kort mogelijk open laten teneinde te vermijden dat de temperatuur binnen in de oven afkoelt zodanig dat een goede afloop van het koken risico loopt. 5 cm 7. 2 Koelventilator Het apparaat is uitgerust met een koelsysteem dat enkele minuten na de inschakeling van de oven in werking treedt. [. . . ] Gebruik normale producten voor staal, niet schurend, en maak eventueel gebruik van houten of kunststof werktuigen. Nauwkeurig afnemen en drogen met een zachte doek of een zeem van damhertenleer. Als deze substanties te lang opdrogen in de oven zouden ze de emailbekleding van de binnenkant van de oven kunnen beschadigen. 9. 2 Reiniging van de onderdelen van de kookplaat 9. 2. 1 Het glazen deksel Om het reinigen te vereenvoudigen kan het deksel uit zijn scharnieren worden gelicht. 1 - Zet hem in de open stand; 2 - Schroef de schroeven aan de achterkant van de twee scharnieren (aangegeven door de pijl in de tekening) los en licht hem op. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CBE664

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CBE664 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag