Gebruiksaanwijzing SMEG CBE661/A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CBE661/A. Wij hopen dat dit SMEG CBE661/A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CBE661/A te teleladen.


SMEG CBE661/A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2503 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CBE661/A (2217 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CBE661/A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WANNEER DE GRILL WORDT GEBRUIKT, KUNNEN DE TOEGANKELIJKE DELEN ZEER HEET WORDEN: KINDEREN MOETEN DAAROM UIT DE BUURT WORDEN GEHOUDEN. ALS DE OVEN OP EEN VOETSTUK WORDT GEPLAATST, MOET DE OVEN ZODANIG WORDEN GEÏNSTALLEERD DAT DEZE NIET VAN HET VOETSTUK KAN GLIJDEN. LET OP: ALS IN DE GLASKERAMIEKPLAAT EEN SPLEET WORDT GECONSTATEERD, MOET DE STROOMTOEVOER NAAR HET APPARAAT DIRECT WORDEN UITGESCHAKELD EN DIENT U CONTACT OP TE NEMEN MET DE KLANTENSERVICE. DIT APPARAAT IS VOORZIEN VAN HET MERKTEKEN IN DE ZIN VAN DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EG BETREFFENDE AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR ­ AEEA (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT - WEEE). ·DEZE RICHTLIJN BEPAALT DE NORMEN VOOR HET INZAMELEN EN RECYCLEN VAN DE AFGEDANKTE APPARATUUR WELKE GELDEN VOOR HET VOLLEDIGE TERRITORIUM VAN DE EUROPESE UNIE. VOORDAT U HET APPARAAT IN WERKING STELT MOET U VERPLICHT ALLE OP EN IN HET APPARAAT AANGEBRACHTE ETIKETTEN EN BESCHERMENDE FOLIES VERWIJDEREN. De fabrikant wijst iedere aansprakelijkheid af voor letsel of schade aan personen en voorwerpen, veroorzaakt door het niet in acht nemen van de eerder genoemde aanwijzingen of moedwillige wijziging van een van de bestanddelenvan het apparaat. 21 Aanwijzingen voor de installateur 2 INSTALLATIE VAN HET APPARAAT Het aansluiten van Smeg apparatuur. [. . . ] De fabrikant wijst iedere aansprakelijkheid af voor letsel of schade aan personen en voorwerpen, veroorzaakt door het niet in acht nemen van de eerder genoemde aanwijzingen of moedwillige wijziging van een van de bestanddelenvan het apparaat. 23 Aanwijzingen voor de installateur 2. 2 Montage van de opstaande rand (alleen op de modellen waarop ditvoorzien is) · Draai de moeren B los. · Plaats de opstaande rand op het blad, en laat de pennen C corresponderen met de gaten D. · Bevestig de opstaande rand op het blad door de schroeven A vast te draaien. 2. 3 Plaatsing en waterpas zetten van het apparaat (Afhankelijk van de modellen) 3 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN OP HET BEDIENINGSPANEEL Na de elektrische en gasaansluiting te hebben verricht, moet het apparaat waterpas worden gezet op de grond, met behulp van de vier verstelbare voetjes. Om goed te kunnen koken is het noodzakelijk dat het apparaat waterpas op de vloer staat. Afhankelijk van het door u aangeschafte model kan de regeling van de hoogte van de pootjes variëren van 70 t/m 95 mm en van 110 t/m 160mm. Deze hoogten verwijzen naar de afstand van het hoogste punt (vaste gedeelte) naar het laagste punt van het pootje (regelbare gedeelte dat op de grond rust). Alle schakel- en controle-inrichtingen van de oven zijn ondergebracht op het schakelaarpaneel. VOORSTE KOOKPLAAT RECHTS ACHTERSTE KOOKPLAAT RECHTS ACHTERSTE KOOKPLAAT LINKS VOORSTE KOOKPLAAT LINKS OVENTHERMOSTAAT OVENFUNCTIES VOORSTE KOOKPLAAT CENTRAAL Voordat de oven in gebruik wordt genomen, moet worden verzekerd dat op de elektronische programmeerinrichting het symbool verschijnt; zie deel "6. 1 Instellen van de tijd". SCHAKELGREEP FORNUIS 24 Aanwijzingen voor de gebruiker Normale verwarming Bij iedere schakelgreep geeft de cirkel aan welke kookplaat in gebruik is genomen. Om de zone in te schakelen moet u de knop indrukken en op de gewenste stand draaien. De instelling is progressief, waardoor alle tussenstanden kunnen worden gebruikt. Om uit te schakelen wordt de schakelgreep op teruggeplaatst. Verwarmen van beide kookplaten Bij iedere schakelgreep geeft de cirkel aan welke kookplaat in gebruik is genomen. Om de interne kookzone te verwarmen moet u de knop indrukken en op de gewenste stand zetten. Ook olie of gesmolten boter moeten voor het grillen over het gerecht worden aangebracht. Dit rooster dient u in een van de geleiders te plaatsen waarmee de verschillende typen ovens zijn uitgerust. Neem daarbij de volgende aanwijzingen in acht: GERECHT Vlakke en dunne stukken vlees Braadstuk Gevogelte BELANGRIJKE AANWIJZINGEN · · · De gaartijd mag bij gebruik van de grill en van het draaispit niet langer zijn dan 60 minuten. Ter voorkoming van gevaarlijke oververhitting bij gebruik van de oven of de grill, moet het glazen deksel van het apparaat altijd omhoog blijven. De elektrische grill en gasoven kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt. Voor het bakken/braden mag de bodem van de ovenruimte niet worden afgedekt met aluminium- of zilverfolie en er mogen geen pannen of bakblikken direct op de ovenbodem worden geplaatst, omdat de emaillaag hierdoor wordt beschadigd. Wanneer u bakpapier gebruikt, moet dit zodanig worden geschikt dat de circulatie van hete lucht in de oven niet wordt gehinderd. Voor het gebruik van de oven moeten alle niet gebruikte bakblikken en roosters uit de oven worden genomen. ROOSTER OP DE PLANK 3 2­3 2­3 · 5. 4 Opbergvak In het onderste deel van het fornuis, onder de oven, bevindt zich het opbergvak. Dit vak is toegankelijk door de bovenzijde van de deur naar buiten te trekken. Bewaar hier in geen geval brandbare materialen zoals textiel, papier of dergelijke voorwerpen, maar alleen de metalen toebehoren van de apparatuur. Open de dienwagen niet, zolang de oven is ingeschakeld of nog heet is. [. . . ] Zorgvuldig spoelen en droogwrijven met een zachte doek of fijne zeemlap. Het indrogen van suikerhoudende etensresten (zoals bijvoorbeeld jam) binnen in de oven moet worden voorkomen. Wanneer dergelijke resten te lang in de oven drogen, kan het email aan de binnenzijde van de oven hierdoor ernstig beschadigd raken. 7. 2 Kookplaten Voordat schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, moet de stroomtoevoer naar het apparaat worden uitgeschakeld. Het glaskeramische fornuis moet regelmatig, liefst na ieder gebruik, worden schoongemaakt wanneer de controlelampjes voor de restwarmte zijn gedoofd. Eventuele lichte sporen, die worden veroorzaakt door het gebruik van aluminiumpannen, kunnen worden verwijderd met een doek die vochtig is gemaakt met azijn. Indien na het koken verhardingen/korsten aanwezig zijn, deze verwijderen met de meegeleverde schraper, nogmaals met water schoonmaken en afdrogen met een schone doek. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CBE661/A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CBE661/A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag