Gebruiksaanwijzing SMEG CB661EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG CB661EA. Wij hopen dat dit SMEG CB661EA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG CB661EA te teleladen.


SMEG CB661EA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2503 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG CB661EA (2217 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG CB661EA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U zult hier tevens praktische aanbevelingen vinden voor het gebruik van korven, sproeiarmen, bakjes, filters, wasprogramma's en de juiste instelling van de bedieningsorganen. De hier verstrekte reinigingsadviezen stellen u in staat om de prestaties van uw vaatwasser altijd optimaal te houden. In deze eenvoudig te raadplegen gebruiksaanwijzing zult u de antwoorden kunnen vinden op al uw vragen met betrekking tot het gebruik van de vaatwasser. INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: deze instructies zijn bestemd voor de bevoegde installateur die is belast met de installatie, inbedrijfstelling en het uitproberen van het apparaat. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: deze instructies omvatten de gebruiksinstructies, de beschrijving van de bedieningsorganen en de juiste schoonmaak- en onderhoudshandelingen van het apparaat. 1 Aanwijzingen 1. [. . . ] Dit garandeert een perfecte droging en een betere controle van de spoeltemperaturen. Wanneer de deur is geopend signaleert de vaatwasser met een kort geluidssignaal het eind van de wascyclus. De activering van de optie wordt gestuurd door drukknop en gesignaleerd door het bijbehorende controlelampje. Wanneer de functie is geactiveerd mag u op geen enkele wijze de opening van de deur belemmeren; zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden in de voor de opening noodzakelijke ruimte vóór de deur. Tijdens de automatische openingsfase mag u de deur niet sluiten: dit zou het mechanisme beschadigen. Wacht tot de duwers weer ingetrokken zijn voordat u de deur weer sluit. OPTIES SELECTEREN De opties kunnen worden geselecteerd met de betreffende drukknop vlakbij het symbool van de gewenste optie; de activering wordt bevestigd door het gaan branden van het controlelampje. · Alle opties, uitgezonderd de "Flexi Tabs" worden op het eind van de wascyclus gedesactiveerd. Om optie "Flexi Tabs" te desactiveren moet u het bijbehorende drukknopje indrukken (het controlelampje gaat uit). · Alle opties, inclusief de "Flexi Tabs" worden gedesactiveerd wanneer een gestart programma wordt GEANNULEERD. 17 Instructies Voor de Gebruiker Flexi Tabs Deze optie is ideaal voor gecombineerde afwasmiddelen; hij garandeert een optimale wasbeurt en een maximale benutting van de eigenschappen van de multifunctionele tabletten. Bij activering van deze optie zullen de eventueel reeds in hun bakjes aanwezige zouten en glansmiddelen niet worden gebruikt. Wanneer uw vaatwasser niet met deze optie is uitgerust raden wij het gebruik aan van traditionele producten (afwasmiddel, zout en glansmiddel gescheiden), omdat de gecombineerde producten problemen zouden kunnen veroorzaken met de traditionele wascycli, zoals de aanslag van een witte patina, slechte droogresultaten, resten op de vaat. De vaatwasser is uitgerust met een automatische ontharder die met gebruikmaking van hiervoor specifiek bestemd regeneratiezout, de hardheids-elementen uit het water onttrekt. De vaatwasser is in de fabriek afgesteld op een hardheidsgraad van 3 (gemiddelde hardheid 41-60°dF ­ 24-31°dH). ZOUT Bij gebruik van gemiddeld hard water zal het zout na ongeveer 20 wasbeurten moeten worden bijgevuld. Het reservoir van de ontharder heeft een capaciteit van ongeveer 1, 7 Kg grof zout. Na de onderste korf te hebben verwijderd moet u de dop van het reservoir linksom losdraaien en het zout met behulp van de met de vaatwasser geleverde trechter toevoegen. Alvorens de dop weer vast te draaien moet u eventuele zoutresten bij de opening verwijderen. · · Bij de eerste inwerkingstelling van de vaatwasser dient u, afgezien van het zout, tevens een liter water in het reservoir te gieten. Controleer altijd na het vullen van het reservoir of de dop goed is afgesloten. Het mengsel van water en afwasmiddel mag het reservoir niet binnendringen daar dit werking van het regeneratiesysteem zal beïnvloeden. Gebruik uitsluitend regeneratiezout voor vaatwassers voor huishoudelijk gebruik. Vul, bij gebruik van zouttabletten, het reservoir niet volledig af. · 20 Instructies Voor de Gebruiker · · Gebruik geen keukenzout, omdat dit niet-oplosbare substanties bevat die na verloop van tijd het onthardingssysteem kunnen beschadigen. Vul, indien noodzakelijk, het zout bij vóór u het wasprogramma start; op deze wijze zal de overtollige zoutoplossing onmiddellijk door het water worden verwijderd; een langdurige aanwezigheid van zout water in de waskuip kan tot corrosievorming leiden. Let ervoor op dat u het zout niet met het afwasmiddel verwisselt: de aanwezigheid van afwasmiddel in het zoutreservoir zal de ontharder beschadigen. AFSTELLING VAN DE WATERONTHARDER (beschikbaar in alle programma's, uitgezonderd het weken programma De vaatwasser is uitgerust met een elektronisch controlesysteem waarmee de waterontharder afgesteld kan worden afhankelijk van de hardheid van het water. [. . . ] · U kunt de onderste sproeiarm gemakkelijk verwijderen door hem in het midden vast te pakken en naar boven te trekken. · Om de orbitaalsproeiarm te verwijderen moet u de langste arm beetpakken en de orbitaal arm naar boven trekken. Was de armen onder een straal water en plaats ze weer zorgvuldig in hun oorspronkelijke behuizing terug. Als dit niet het geval mocht zjin moet u controleren of u ze goed heeft gemonteerd. ORBITAAL 35 Instructies Voor de Gebruiker SCHOONMAKEN VAN DE FILTERGROEP · Het verdient aanbeveling om regelmatig de centrale filter C te controleren en, indien noodzakelijk schoon te maken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG CB661EA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG CB661EA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag