Gebruiksaanwijzing SMEG C9GVXNL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG C9GVXNL. Wij hopen dat dit SMEG C9GVXNL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG C9GVXNL te teleladen.


SMEG C9GVXNL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1152 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG C9GVXNL (1139 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG C9GVXNL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WAARSCHUWINGEN VOOR DE AFVALVERWERKING ­ ONZE ZORG VOOR HET MILIEU . . DE INSTALLATIE VAN HET TOESTEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3. 1 Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De straalpijpen moeten vervangen worden volgens de beschrijving in de volgende paragraaf. 4. 2 Vervanging van de straalpijpen 1 Verwijder het rooster, alle deksels en de vlamverdelers; 2 schroef de straalpijpen van de branders los met behulp van een sleutel van 7 mm; 3 vervang de straalpijpen van de branders volgens de tabel van het gebruikte gas. 55 Aanwijzingen voor de installateur 4. 3 Tabel met kenmerken van de branders en de straalpijpen (Mod. 60 cm) De kookplaat is getest en kan uitsluitend werken op G25 gas met een druk van 25 mbar, en moet dus niet meer afgesteld worden. Brander Nominaal warmteverbruik (kW) Diameter straalpijp 1/100 mm 50 65 100 87 VLOEIBAAR GAS - G30/G31 30/37 mbar Hulpbrander Halfsnelle brander Driedubbele vlamkroon Oven Brander 1. 05 1. 8 3. 9 3. 2 Nominaal warmteverbruik (kW) By-pass 1/100 mm 30 33 65 50 Gereduceerd verbruik (W) 400 500 1600 900 Verbruik g/h G30 76 131 284 233 Verbruik g/h G31 75 129 279 229 METHAAN ­ G25 25 mbar Diameter straalpijp 1/100 mm 72 (F1) 94 (Y) 145 (F3) 134 Gereduceerd verbruik (W) 400 500 1600 900 Hulpbrander Halfsnelle brander Driedubbele vlamkroon Oven 1. 05 1. 8 4. 2 3. 2 Nominaal warmteverbruik (kW) Brander METHAAN ­ G20 20 mbar Diameter straalpijp 1/100 mm 72 (x) 94 148 134 Gereduceerd verbruik (W) 400 500 1600 900 Hulpbrander Halfsnelle brander Driedubbele vlamkroon Oven 1. 05 1. 8 3. 9 3. 2 56 Aanwijzingen voor de installateur 4. 4 Tabel met kenmerken van de branders en de straalpijpen (Mod. 90 cm) De kookplaat is getest en kan uitsluitend werken op G25 gas met een druk van 25 mbar, en moet dus niet meer afgesteld worden. Nominaal warmteBrander VLOEIBAAR GAS - G30/G31 28/37 mbar verbruik (kW) Diameter By-pass Gereduceerd Verbruik Verbruik straalpijp 1/100 verbruik g/h G30 g/h G31 1/100 mm mm (W) Hulpbrander 1. 05 50 30 400 76 75 Halfsnelle 1. 8 65 33 500 131 129 brander Snelle 3. 0 85 45 800 218 214 brander Driedubbele 3. 9 100 65 1600 284 279 vlamkroon Maxi oven 5. 2 110 59 1300 378 371 Nominaal warmteBrander METHAAN ­ G25 25 mbar verbruik (kW) Diameter Gereduceerd straalpijp verbruik 1/100 mm (W) Hulpbrander 1. 05 72 (F1) 400 Halfsnelle 1. 8 94 (Y) 500 brander Snelle 3. 0 121 (F2) 800 brander Driedubbele 4. 2 148 (F3) 1600 kroon Maxi oven 5. 2 170 1300 Brander Nominaal warmteverbruik (kW) METHAAN ­ G20 20 mbar Diameter straalpijp 1/100 mm 72 (x) 97 (z) 115 (y) 135 (k) 164 Gereduceerd verbruik (W) 400 500 800 1600 1300 Hulpbrander Halfsnelle brander Snelle brander Driedubbele vlamkroon Maxi oven 1. 05 1. 8 3. 0 3. 9 5. 2 57 Aanwijzingen voor de installateur 4. 5 Plaats van de branders op de kookplaat BRANDERS 1. Driedubbele vlamkroon 4. 6 Regeling van de brander van de oven (enkel voor modellen met gasoven) Voor de regeling van de brander van de oven moet de ovendeur geopend worden, en moeten de volgende handelingen uitgevoerd worden: · Verwijder het ovenbakje en het respectievelijke rooster. · Hef het ovenvlak op, en verplaats het naar buiten toe. 4. 6. 1 Vervanging van de straalpijp van de brander van de oven · Los de bevestigingsschroef A van de brander van de oven. · Duw de brander B naar rechts zodat de straalpijp kan bereikt worden. · Vervang de straalpijp met behulp van een buissleutel van 13, en plaats diegene die geschikt is voor het gas dat zal gebruikt worden (raadpleeg paragraaf "3. 2/3. 3 Tabellen van de kenmerken van de branders en de straalpijpen"). 4. 6. 2 Regeling van de primaire lucht van de brander van de oven · Los de regelschroef "A" van de mof van de luchtregeling. · Draai de regelmof "B" in de positie die overeenkomt met het type van gas dat zal gebruikt worden, door onderstaande tabel te raadplegen. · Na de handeling moet de brander weer correct gemonteerd worden. X= METHAAN 5 mm G 30/31 (LPG) 10 mm G 110 - STADSGAS 3 mm 58 Aanwijzingen voor de installateur 5. AFSLUITENDE HANDELINGEN Nadat de vervanging van de straalpijpen uitgevoerd werd, moeten de vlamverdelers, de branderdeksels en de roosters weer geplaatst worden. Na de regeling met een ander gas dan dat van de keuring moet het etiket voor de regeling van het gas, dat werd aangebracht op het toestel, vervangen worden met hetgene voor het nieuwe gas. Het etiket bevindt zich in het zakje met de straalpijpen. 5. 1 Regeling van het minimum van de branders van de kookplaat voor methaan Schakel de brander aan, en plaats hem op de minimum stand . Verwijder de knop van de gaskraan, en handel op de regelschroef die zich aan de kant van het staafje van de kraan bevindt tot een regelmatige minimum vlam wordt verkregen. Monteer de knop weer, en controleer de stabiliteit van de vlam van de brander (wanneer de knop snel van de maximum positie naar de minimum positie wordt gedraaid, mag de vlam niet doven). Bij de modellen met klep moet de knop voor enkele seconden in de minimum positie ingedrukt gehouden worden, zodat de vlam aanblijft en het veiligheidsmechanisme geactiveerd wordt. 5. 2 Regeling van het minimum van de branders van de kookplaat voor vloeibaar gas Voor de regeling van het minimum met vloeibaar gas moet de schroef naast het staafje van de kraan volledig in wijzerszin gedraaid worden. De diameters van de by-pass voor elke brander worden aangeduid in de paragraaf "4. 3 Tabel met kenmerken van de branders en de straalpijpen (Mod. Na de regeling moet de by-pass weer gedicht worden met behulp van verf of ander materiaal. 5. 3 Plaatsing en nivellering van het toestel (afhankelijk van de modellen) Na de uitvoering van de gasaansluiting en de elektrische aansluiting, moet het toestel genivelleerd worden met behulp van de vier regelbare pootjes. Om een goede bereiding te verkrijgen, is het absoluut noodzakelijk dat het toestel correct genivelleerd wordt op de ondergrond. Afhankelijk van het aangekochte model kan de regeling van de hoogte van de pootjes wijzigen van 70 tot 95 mm, en van 110 tot 160 mm. [. . . ] 10. 1. 1 Voedselvlekken of -resten Gebruik absoluut geen metalen sponsjes en snijdende schrapers, zodat de oppervlakken niet beschadigd worden. Gebruik normale en niet-schurende producten, en eventueel houten of plastic gerei. Wanneer het te lang opdroogt, kan het email in de oven beschadigd worden. 10. 2 Reiniging van de onderdelen van de kookplaat 10. 2. 1 De roosters Verwijder de roosters en reinig ze met lauw water en een niet-schurend reinigingsmiddel, en verwijder alle afzettingen. Het rooster staat steeds in contact met de vlam, zodat de glans van de delen van het staal die het meest de warmte moeten verdragen mettertijd kan verdwijnen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG C9GVXNL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG C9GVXNL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag