Gebruiksaanwijzing SMEG C9GVXBE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG C9GVXBE. Wij hopen dat dit SMEG C9GVXBE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG C9GVXBE te teleladen.


SMEG C9GVXBE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1498 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG C9GVXBE (1461 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG C9GVXBE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WAARSCHUWINGEN VOOR DE AFVALVERWERKING ­ ONZE ZORG VOOR HET MILIEU 54 3. DE INSTALLATIE VAN HET TOESTEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 3. 1 Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Steek de slang in de gasflesruimte door het gat in de achterkant van het apparaat, zoals in het schema hiernaast. Steek het andere uiteinde op de drukregelaar van de gasfles; zet hem vast met het tweede bijgeleverde bandje. Gebruik voor de verbinding tussen fornuis en gasfles een stuk slang van 1. 4 m (± 0. 05 m), dat voldoet aan de geldende norm. 58 Aanwijzingen voor de installateur 4. REGELING VAN HET GAS Voordat de reiniging of het onderhoud uitgevoerd wordt, moet het toestel losgekoppeld worden van het elektriciteitsnet. 4. 1 Aanpassing aan de verschillende gassoorten De kookplaat van het fornuis is getest met methaan G 20/25 op een druk van 20/25 mbar. Als het op andere gassoorten moet werken, moeten de straalpijpen op de branders vervangen worden en moet tenslotte de minimum vlam op de gaskranen ingesteld worden. De straalpijpen moeten vervangen worden volgens de beschrijving in de volgende paragraaf. 4. 2 Vervanging van de straalpijpen 1 Verwijder het rooster, alle deksels en de vlamverdelers; 2 schroef de straalpijpen van de branders los met behulp van een sleutel van 7 mm; 3 vervang de straalpijpen van de branders volgens de tabel van het gebruikte gas. 59 Aanwijzingen voor de installateur 4. 3 Tabel met kenmerken van de branders en de straalpijpen (Mod. 60 cm) Brander Nominaal warmteverbruik (kW) Diameter straalpijp 1/100 mm 50 65 100 87 VLOEIBAAR GAS - G30/G31 28/37 mbar Hulpbrander Halfsnelle brander Driedubbele vlamkroon Oven 1. 0 1. 8 4. 0 3. 2 Nominaal warmteverbruik (kW) By-pass 1/100 mm 30 33 65 50 Gereduceerd verbruik (W) 400 500 1600 900 Verbruik g/h G30 73 127 290 233 Verbruik g/h G31 71 125 286 229 Brander METHAAN ­ G20/25 20/25 mbar Diameter straalpijp 1/100 mm 72 (X) 97 (Z) 135 (K) 130 Gereduceerd verbruik (W) 400 500 1600 900 Hulpbrander Halfsnelle brander Driedubbele vlamkroon Oven 1. 0 1. 8 4. 0 3. 2 60 Aanwijzingen voor de installateur 4. 4 Tabel met kenmerken van de branders en de straalpijpen (Mod. 90 cm) Brander Nominaal warmteverbruik (kW) Diameter straalpijp 1/100 mm 50 65 85 100 110 VLOEIBAAR GAS - G30/G31 28/37 mbar By-pass 1/100 mm 30 33 45 65 59 Gereduceerd verbruik (W) 400 500 800 1600 1300 METHAAN ­ G20 20 mbar Diameter straalpijp 1/100 mm 72 (x) 97 (z) 115 (y) 135 (k) 164 Gereduceerd verbruik (W) 400 500 800 1600 1300 Verbruik g/h G30 73 127 218 291 378 Verbruik g/h G31 71 125 214 286 371 Hulpbrander Halfsnelle brander Snelle brander Driedubbele vlamkroon Maxi oven Brander 1. 0 1. 8 3. 0 4. 0 5. 2 Nominaal warmteverbruik (kW) Hulpbrander Halfsnelle brander Snelle brander Driedubbele vlamkroon Maxi oven 1. 0 1. 8 3. 0 4. 0 5. 2 61 Aanwijzingen voor de installateur 4. 5 Plaats van de branders op de kookplaat BRANDERS 1. Driedubbele vlamkroon 4. 6 Regeling van de brander van de oven (enkel voor modellen met gasoven) Voor de regeling van de brander van de oven moet de ovendeur geopend worden, en moeten de volgende handelingen uitgevoerd worden: · Verwijder het ovenbakje en het respectievelijke rooster. · Hef het ovenvlak op, en verplaats het naar buiten toe. 4. 6. 1 Vervanging van de straalpijp van de brander van de oven · Los de bevestigingsschroef A van de brander van de oven. · Duw de brander B naar rechts zodat de straalpijp kan bereikt worden. · Vervang de straalpijp met behulp van een buissleutel van 13, en plaats diegene die geschikt is voor het gas dat zal gebruikt worden (raadpleeg paragraaf "4. 2 / 4. 3 Tabellen van de kenmerken van de branders en de straalpijpen"). 4. 6. 2 Regeling van de primaire lucht van de brander van de oven · Los de regelschroef "A" van de mof van de luchtregeling. · Draai de regelmof "B" in de positie die overeenkomt met het type van gas dat zal gebruikt worden, door onderstaande tabel te raadplegen. · Na de handeling moet de brander weer correct gemonteerd worden. X= METHAAN 5 mm G 30/31 (LPG) 10 mm 62 Aanwijzingen voor de installateur 5. AFSLUITENDE HANDELINGEN Nadat de vervanging van de straalpijpen uitgevoerd werd, moeten de vlamverdelers, de branderdeksels en de roosters weer geplaatst worden. Na de regeling met een ander gas dan dat van de keuring moet het etiket voor de regeling van het gas, dat werd aangebracht op het toestel, vervangen worden met hetgene voor het nieuwe gas. Het etiket bevindt zich in het zakje met de straalpijpen. 5. 1 Regeling van het minimum van de branders van de kookplaat voor methaan Schakel de brander aan, en plaats hem op de minimum stand . Verwijder de knop van de gaskraan, en handel op de regelschroef die zich aan de kant van het staafje van de kraan bevindt tot een regelmatige minimum vlam wordt verkregen. Monteer de knop weer, en controleer de stabiliteit van de vlam van de brander (wanneer de knop snel van de maximum positie naar de minimum positie wordt gedraaid, mag de vlam niet doven). Bij de modellen met klep moet de knop voor enkele seconden in de minimum positie ingedrukt gehouden worden, zodat de vlam aanblijft en het veiligheidsmechanisme geactiveerd wordt. 5. 2 Regeling van het minimum van de branders van de kookplaat voor vloeibaar gas Voor de regeling van het minimum met vloeibaar gas moet de schroef naast het staafje van de kraan volledig in wijzerszin gedraaid worden. De diameters van de by-pass voor elke brander worden aangeduid in de paragraaf "4. 3 Tabel met kenmerken van de branders en de straalpijpen (Mod. [. . . ] 10. 1. 1 Voedselvlekken of -resten Gebruik absoluut geen metalen sponsjes en snijdende schrapers, zodat de oppervlakken niet beschadigd worden. Gebruik normale en niet-schurende producten, en eventueel houten of plastic gerei. Wanneer het te lang opdroogt, kan het email in de oven beschadigd worden. 10. 2 Reiniging van de onderdelen van de kookplaat 10. 2. 1 De roosters Verwijder de roosters en reinig ze met lauw water en een niet-schurend reinigingsmiddel, en verwijder alle afzettingen. Het rooster staat steeds in contact met de vlam, zodat de glans van de delen van het staal die het meest de warmte moeten verdragen mettertijd kan verdwijnen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG C9GVXBE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG C9GVXBE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag