Gebruiksaanwijzing SMEG C92IPX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG C92IPX. Wij hopen dat dit SMEG C92IPX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG C92IPX te teleladen.


SMEG C92IPX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1167 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG C92IPX (1149 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG C92IPX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WAARSCHUWINGEN VOOR DE AFVALVERWERKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 2. 1 Onze zorg voor het milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 2. 2 Uw zorg voor het milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer op het display het symbool verschijnt in plaats van het vermogen, is de pan niet geschikt. De pannen die gebruikt worden voor de bereiding moeten een minimum diameter hebben zodat de correcte werking gegarandeerd wordt. Hier volgt een tabel met de minimum diameters van de pannen in functie van de kookzones. Zonenummer 1 2 3 4 5 Minimum diameter van de pan 145 mm 180 mm 260 mm 210 mm 145 mm Het is mogelijk om pannen te gebruiken die groter zijn dan de kookzones, maar u moet opletten dat de bodem van de pan niet in contact komt met andere kookzones, dat ze steeds in het midden van de kookzone geplaatst wordt, en dat ze niet buiten de externe omtrek van de plaat komt. 107 Aanwijzingen voor de gebruiker Gebruik uitsluitend recipiënten die ontworpen werden voor gebruik op inductieplaten, die een dikke en volledig platte bodem hebben. U kan ook recipiënten gebruiken met een bodem zonder welvingen (holle of bolle bodems). JA NEE NEE 7. 5. 1 Signaal van aanwezigheid van de pannen Elke kookzone heeft een mechanisme dat de "aanwezigheid van de pannen" detecteert, dat de bereiding enkel toelaat wanneer een geschikt en correct geplaatst recipiënt aanwezig is op die plaat. Wanneer het recipiënt niet correct geplaatst is of wanneer het uit ongeschikt materiaal bestaat, en u wil de plaat toch inschakelen, zal op het display enkele seconden na de inschakeling het symbool verschijnen, dat de fout aanduidt. 7. 5. 2 Restwarmte Elke plaat is voorzien van een mechanisme dat de restwarmte aanduidt. Op de zone kan na de uitschakeling van een plaat een knipperende weergegeven worden. Het is mogelijk om weer voedsel te bereiden wanneer 7. 5. 3 Blokkering van de plaat Wanneer de plaat niet in werking gesteld is, kan ze "geblokkeerd" worden zodat toevallige inschakelingen door kinderen vermeden worden. Draai de draaiknoppen van de platen 2 en 4 gelijktijdig naar links wanneer de platen uitgeschakeld zijn, tot op het vermogensdisplay 5 L verschijnt; laat de knop daarna los. Herhaal dezelfde handeling om de deblokkering uit te voeren: de displays van de platen zullen het cijfer 0 tonen, wat aanduidt dat de blokkering van de platen gedesactiveerd werd. 7. 5. 4 Warmtebescherming van de elektronische kaart Het toestel heeft een mechanisme dat voortdurend de temperatuur van de elektronische kaart meet. Wanneer de temperatuur een bepaalde waarde overschrijdt, activeert het mechanisme bepaalde functies om de temperatuur te verlagen zodat de glaskeramische plaat correct kan blijven werken. Hier volgt een tabel met handelingen die automatisch geactiveerd worden, met de relatieve begintemperatuur: 108 Aanwijzingen voor de gebruiker Handeling Temperatuur van ingreep Inschakeling ventilator aan lage snelheid 50 °C Inschakeling ventilator aan hoge snelheid 60 °C Terugkeer van de ventilator naar de lage snelheid 55 °C Uitschakeling van de ventilator 45 °C Beperking van het werkingsvermogen van Power naar 9 76 °C Beperking van het vermogen met een punt voor elke kookzone 85 °C Uitschakeling van alle kookzones 90 °C Herinschakeling van de kookzones met beperkt vermogen 85 °C Normale werking van alle kookzones 80 °C Elke ingreep van dit type wordt op de kookplaat aangeduid door een knippering van de vermogensdisplays. 7. 5. 5 Warmtebescherming van de glaskeramische plaat Elke kookzone heeft een mechanisme dat de temperatuur constant meet. Wanneer de temperatuur een bepaalde waarde overschrijdt, activeert het mechanisme bepaalde functies om de temperatuur te verlagen zodat de glaskeramische plaat correct kan blijven werken. Hier volgt een tabel met handelingen die automatisch geactiveerd worden, met de relatieve begintemperatuur: Handeling Temperatuur van ingreep Beperking van het werkingsvermogen van Power naar 9 250 °C Beperking van het vermogen met een punt 280 °C Uitschakeling van de kookzone 300 °C Terugkeer van het vermogen naar de ingestelde waarde 250 °C Elke ingreep van dit type wordt op de kookplaat aangeduid door een knippering van de vermogensdisplays. Let op om geen suiker of zoetigheden te morsen op de plaat tijdens de bereiding, of om geen materialen of stoffen op de plaat te plaatsen die zouden kunnen smelten (plastic of aluminiumfolie); wanneer dit toch gebeurt, moet de verwarming onmiddellijk uitgeschakeld worden en moet de nog lauwe plaat gereinigd worden met de bijgeleverde schraper om de staat van het oppervlak niet te beschadigen. Als de glaskeramische plaat niet onmiddellijk schoon gemaakt wordt, bestaat het risico voor afzettingen die niet meer verwijderd kunnen worden als de plaat eenmaal afgekoeld is. Hou kinderen uit de buurt van de platen; ze zouden de controlelampen van de restwarmte niet kunnen opmerken. De kookzones blijven na gebruik zeer warm voor een bepaalde periode, ook al zijn ze uitgeschakeld. Hou kinderen dus uit de buurt, zodat ze hun handen niet verbranden. Laat geen bestek of metalen voorwerpen achter op de plaat: ze zouden kunnen verhitten. [. . . ] De letter A begint te knipperen en op het display verschijnt het totaal van het huidige uur plus de duur van de pyrolysecyclus (voorbeeld: huidige uur: 12:10 - geprogrammeerde duur: 2:00 - weergegeven getal: 14. 10). Gebruik te toetsen of om het uur van einde reiningscyclus in te stellen. Enkele seconden na de laatste knopbediening, verschijnt het huidige uur en gaat het oranje controlelampje uit. Tijdens de pyrolysecyclus mag de kookplaat niet worden gebruikt. 119 Aanwijzingen voor de gebruiker 12. BUITENGEWOON ONDERHOUD De oven heeft regelmatig kleine onderhoudshandelingen of de vervanging van delen die onderhevig zijn aan slijtage nodig, zoals de pakkingen, de lampjes, enz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG C92IPX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG C92IPX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag