Gebruiksaanwijzing SMEG C92IPBL9

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG C92IPBL9. Wij hopen dat dit SMEG C92IPBL9 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG C92IPBL9 te teleladen.


SMEG C92IPBL9 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2279 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG C92IPBL9 (2227 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG C92IPBL9

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZORG VOOR HET MILIEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 3. 1 Onze zorg voor het milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Als de temperatuur 60°C of lager wordt, wordt het symbool niet meer weergegeven. Let goed op voor kinderen omdat ze de verlichte controlelamp voor de restwarmte niet goed kunnen zien. De bereidingszones blijven na gebruik voor een bepaalde periode zeer warm, ook al zijn ze uitgeschakeld. Houd kinderen dus uit de buurt, zodat ze hun handen niet verbranden. 6. 9 Verwarmingsversneller Elke bereidingszone is voorzien van een verwarmingsversneller waardor het maximum vermogen kan geproduceerd worden voor een periode die proportioneel is met het geselecteerde vermogen. Draai de knop naar links op de positie “A” en laat hem los; het symbool geselecteerde vermogen en het symbool zal verschijnen op het display. Selecteer binnen 3 seconden het gewenste vermogen voor de verwarming (1. . 8). Het vermogensniveau kan op eender welk ogenblik verhoogd worden; de tijdsduur van het “maximum vermogen” zal automatisch worden gewijzigd. Als het vermogen wordt beperkt, door de knop in tegenwijzerszin te draaien, zal de verwarmingsversneller automatisch gedesactiveerd worden. 143 Aanwijzingen voor de gebruiker 6. 10 Functie Booster Met de functie Booster kan de bereidingszone maximum 10 minuten geactiveerd worden aan het maximum vermogen. Met deze functie kan bijvoorbeeld een grote hoeveelheid water snel aan de kook gebracht worden, of vlees bereid worden. Draai de knop 2 seconden in wijzerszin op de positie “P” en laat hem los; het symbool zal verschijnen op het display. De functie Booster wordt na 10 minuten automatisch gedesactiveerd en de bereiding zal verder uitgevoerd worden met vermogensniveau “9”. De functie Booster is prioritair ten opzichte van de functie van de verwarmingsversneller. 6. 11 Vermogenbeheer De plaat is voorzien van een module voor het beheer van het vermogen dat het verbruik optimaliseert/beperkt. Als de complessief ingestelde vermogensniveaus de toegestane maximum limiet overschrijden, zal de elektronische kaart het naar de platen geleverde vermogen automatisch beheren. De module zal de leverbare maximum vermogensniveaus proberen te behouden, en op het display worden de niveaus weergegeven die worden ingesteld door de automatische besturing. Wanneer een vermogen knippert, wordt het automatisch beperkt tot een nieuwe waarde die wordt geselecteerd door de module voor het beheer van het vermogen. De laatst ingestelde zone heeft prioriteit. 6. 12 Blokkering bedieningen De blokkering van de bedieningen is een mechanisme waarmee het toestel kan worden beschermd tegen toevallig of onjuist gebruik. Draai, als alle bereidingszones zijn uitgeschakeld, de eerste twee knoppen gelijktijdig naar links (positie “A”). Hou de knoppen gedraaid tot op het display de symbolen , verschijnen, en laat ze daarna los. Om de blokkering van de bedieningen te verwijderen, moeten de eerder beschreven handelingen uitgevoerd worden. Als knoppen langer dan 30 seconden in positie “A” gedraaid bleven, zal op het display het foutbericht verschijnen. Na een lange onderbreking van de energie zal de blokkering van de bedieningen gedesactiveerd worden. Activeer de functie, indien noodzakelijk, zoals eerder werd beschreven. 144 Aanwijzingen voor de gebruiker 7. [. . . ] Het toestel moet geïnstalleerd worden door een bevoegde technicus, en volgens de van kracht zijnde normen. Dit toestel hoort afhankelijk van het installatietype tot klasse 2 - subklasse 1 (Afb. Het toestel kan geïnstalleerd worden tegen wanden die hoger zijn dan het werkblad, zoals wordt aangeduid in de afbeeldingen A en C betreffende de installatieklassen. Controleer of er tussen de branders van de kookplaat en een eventuele plank erboven een minimale afstand is van 750 mm. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG C92IPBL9

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG C92IPBL9 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag