Gebruiksaanwijzing SMEG C91GMXNL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG C91GMXNL. Wij hopen dat dit SMEG C91GMXNL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG C91GMXNL te teleladen.


SMEG C91GMXNL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1055 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG C91GMXNL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AANWIJZINGEN VOOR DE RECYCLING - ONS MILIEUBELEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GEBRUIKSBESTEMMING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Het oplichten van de controlelamp meldt dat de oven aan het voorverwarmen is. Wanneer deze controlelamp uitgaat, werd de ingestelde temperatuur bereikt. Het regelmatig knipperen duidt aan dat de temperatuur in de oven continu op het ingestelde niveau wordt gehouden. FUNCTIE VAN DE LAMP BOVENSTE EN ONDERSTE VERWARMINGSELEMENT ONDERSTE VERWARMINGSELEMENT GRILL-ELEMENT GRILL-ELEMENT BREED 9 Aanwijzingen voor de gebruiker 8. GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT 8. 1 Aanschakeling van de branders van de kookplaat Voordat de branders van de kookplaat aangeschakeld worden, moet gecontroleerd worden of de vlamverdelers in hun zitten met de bijbehorende deksels geplaatst zijn, door op te letten dat de gaten A van de vlamverdelers overeenstemmen met de vonkontstekers en de thermokoppels. Vooraleer de branders worden aangeschakeld, moet het glazen deksel opgetild worden; voordat het weer gesloten wordt, moeten alle branders uitgeschakeld worden en gewacht worden tot ze afgekoeld zijn. Het op verzoek beschikbare rooster B moet gebruikt worden om te "wokken" (chinese kookpan). Om slijtage aan de kookplaat te voorkomen, werd een verhoogd rooster C bijgeleverd waarop pannen met een grotere diameter dan 26 cm moet geplaatst worden. De bijgeleverde reductie C moet ook voor kleine recipiënten gebruikt worden. Naast elke knop wordt de bijhorende brander aangegeven. Het is voldoende om op de knop te drukken en in wijzerszin te draaien op het symbool van de minimum vlam , tot de brander wordt aangeschakeld. Hou de knop nog enkele seconden ingedrukt zodat het thermokoppel warm wordt. Het kan gebeuren dat de brander uitgaat op het moment dat u de knop loslaat: dit betekent dat het thermokoppel nog niet voldoende verwarmd is. Wanneer bij de modellen met een thermokoppel de branders toevallig zouden uitgaan, zal een veiligheidsmechanisme de gastoevoer blokkeren, ook wanneer de kraan open staat. 8. 2 Praktisch advies voor het gebruik van de branders van de kookplaat Voor een optimaal rendement van de branders en een minimaal gasverbruik, moeten recipiënten gebruikt worden met een deksel en die geschikt zijn voor de brander, om te voorkomen dat de vlam langs de zijkanten lekt (zie paragraaf "8. 3 Diameter van de recipiënten"). Wanneer de vloeistof begint te koken, moet de vlam zodanig verminderd worden om te vermijden dat de vloeistof overkookt. Om brandwonden en schade aan de kookplaat te voorkomen, moeten tijdens de bereiding alle recipiënten en vleesroosters binnen de omtrek van de kookplaat blijven. Wanneer olies of vetten worden gebruikt, moet goed opgelet worden dat ze bij het heet worden niet gaan branden. Wanneer de vlam toevallig uitgaat, moet de bedieningsknop gesloten worden en minstens 1 minuut gewacht worden voordat een nieuwe aanschakeling geprobeerd wordt. 8. 3 Diameter van de recipiënten BRANDERS 1. (in cm) 12 - 14 16 - 24 18 - 26 18 - 26 10 Aanwijzingen voor de gebruiker 9. GEBRUIK VAN DE OVEN Vooraleer de oven/hoofdzakelijke oven gebruikt wordt, moet gecontroleerd worden of op het display het symbool verschijnt. er wordt aangeraden om voor elke handeling ovenwanten te gebruiken. 9. 1 Waarschuwingen en algemeen advies Wanneer de oven en de grill voor het eerst worden gebruikt, wordt aangeraden om op te warmen tot de maximum temperatuur, en dit lang genoeg zodat mogelijke oliehoudende productieresten verbrandt worden die aan het voedsel een onaangename geur zouden kunnen verlenen. Na een stroomonderbreking zal het display met regelmatige onderbrekingen knipperen en aangeven. De ovenaccessoires, die in aanraking kunnen komen met het voedsel, zijn gemaakt van materialen die conform de van kracht zijnde normenstelsels zijn. [. . . ] Steek de uiteinden van de rubberen slang H op de slanghouder A+F (of G) en op de uitlaataansluiting van de drukverminderaar op de gasfles. Bevestig het uiteinde van de slang H op de slanghouders A+F (of G) met het klembandje I volgens de geldende voorschriften. De geïllustreerde slangaansluitingen A-F-G worden niet bij het apparaat geleverd. 14. 4. 3 Aansluiting met een buigzame stalen slang (voor alle gassoorten) Dit type aansluiting kan zowel op inbouw- als vrijstaande apparaten worden toegepast. Gebruik uitsluitend flexibele stalen buizen die voldoen aan de geldende plaatselijke normen met een maximale uitgetrokken lengte van 2 meter. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG C91GMXNL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG C91GMXNL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag