Gebruiksaanwijzing SMEG C90CX/1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG C90CX/1. Wij hopen dat dit SMEG C90CX/1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG C90CX/1 te teleladen.


SMEG C90CX/1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (181 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG C90CX/1 (241 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG C90CX/1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LEER UW FORNUIS KENNEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VÓÓR DE INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN OP HET FRONTPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] DIT TOESTEL MAG NIET WORDEN GEBRUIKT DOOR PERSONEN (KINDEREN INBEGREPEN) MET VERMINDERDE FYSISCHE OF PSYCHISCHE VERMOGENS, OF DOOR PERSONEN DIE GEEN ERVARING HEBBEN IN HET GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE APPARATUUR, TENZIJ DIT GEBEURT ONDER TOEZICHT OF INSTRUCTIE VAN VOLWASSENEN DIE VOOR HUN VEILIGHEID INSTAAN. CONTROLEER NA ELK GEBRUIK VAN DE OVEN STEEDS OF DE BEDIENINGSKNOPPEN IN POSITIE 0 (UIT) STAAN. VOORDAT U HET TOESTEL IN WERKING STELT, MOET U VERPLICHT ALLE OP EN IN HET TOESTEL AANGEBRACHTE ETIKETTEN EN BESCHERMENDE FOLIES VERWIJDEREN. 4. GEBRUIKSBESTEMMING HET TOESTEL WERD GEBOUWD VOOR DE VOLGENDE FUNCTIE: HET KOKEN EN OPWARMEN VAN VOEDSEL; ELK ANDER GEBRUIK MOET ALS ONGESCHIKT BESCHOUWD WORDEN. De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid voor letsels aan personen of materiële schade af die worden veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze voorschriften, of door het onklaar maken van slechts één enkel deel van het toestel, en door het gebruik van niet-originele reserveonderdelen. LEER UW FORNUIS KENNEN KOOKPLAAT BEDIENINGSPANEEL HOOFDZAKELIJKE OVEN / OVEN HULPOVEN RECHAUD 6. Het oplichten van de controlelamp meldt dat de oven aan het voorverwarmen is. Wanneer deze controlelamp uitgaat, werd de ingestelde temperatuur bereikt. Het regelmatig knipperen duidt aan dat de temperatuur in de oven continu op het ingestelde niveau wordt gehouden. THERMOSTAATKNOP VAN DE HULPOVEN De keuze van de bereidingstemperatuur wordt uitgevoerd door de knop in wijzerszin op de gewenste waarde te draaien, tussen 50° en 245°C. Het oplichten van de controlelamp meldt dat de oven aan het voorverwarmen is. Bij gebruik van ovenpapier moet u ervoor zorgen dat de warmeluchtcirculatie in de oven niet wordt gehinderd. Wanneer beide ovens gelijktijdig gebruikt worden, kan dit tot problemen leiden met de delicate bereidingen Om te voorkomen dat eventuele damp in de oven ongemakken veroorzaakt, opent u de ovendeur het best in twee keer: open de deur eerst een beetje (ong. Wanneer gerechten moeten gecontroleerd worden tijdens de bereiding, moet u de ovendeur zo kort mogelijk openhouden om te vermijden dat de temperatuur in de oven zodanig zakt dat het slagen van de bereiding in gedrang komt. Bij het openen van de deur wordt de ventilatie in de oven automatisch uitgeschakeld, en ze wordt weer aangeschakeld wanneer de oven weer wordt gesloten. 9. 2 Koelventilatie Een koelsysteem treedt enkele minuten na de aanschakeling van de oven in werking. De werking van de ventilator veroorzaakt een normale luchtstroom die onder de deur naar buiten komt, en die nog even kan doorgaan nadat de oven werd uitgeschakeld. 9. 3 Gebruik van de elektrische grill Bij korte bereidingen, voor bijvoorbeeld het goudbruin braden van vlees dat al gaar is, moet de statische grillfunctie / geselecteerd worden en moet de thermostaatknop op de maximum temperatuur geplaatst worden. Met de geventileerde grillfunctie (enkel waar voorzien) kunnen gerechten bereid worden dankzij de geforceerde ventilatie die de warmte in het voedsel doet binnendringen. Voor dit type van bereidingen moet de geventileerde grillfunctie geselecteerd worden, en moet de thermostaatknop op de ideale bereidingstemperatuur geplaatst worden (maximum 200°C). 9. 4 Gebruik van de grill Nadat de oven werd aangeschakeld, wat bevestigd wordt door het oplichten van de rode controlelamp, moet de oven 5 minuten voorverwarmd worden vooraleer het voedsel in de oven wordt geplaatst. Het voedsel moet gekruid worden voordat het in de oven wordt geplaatst. Het voedsel dat bereid moet worden, moet op het rooster van de oven geplaatst worden op één van de geleiders waarmee de verschillende oventypes uitgerust zijn, door de volgende aanwijzingen te volgen: 11 Aanwijzingen voor de gebruiker VOEDSEL Plat en dun vlees Rollade Gevogelte HOOGTE GELEIDERAIL 3 2-3 2-3 9. 5 Waarschuwingen · · · · · · · Met de grill mag nooit langer dan 60 minuten gewerkt worden. Bij de modellen met elektrische oven moet de ovendeur gesloten blijven tijdens bereidingen met de grill en grill + draaispit. Om gevaarlijke oververhittingen te voorkomen tijdens het gebruik van de oven of de grill, moet het glazen deksel van het toestel steeds omhoog staan. [. . . ] Schroef de slanghouder A zorgvuldig op het gasverbindingsstuk B van het apparaat en breng er de pakking C tussen aan. Steek de rubberen slang D op de aansluiting A en zet hem vast met het schroefbandje E zoals voorgeschreven wordt door de geldende norm. 14. 4. 2 Aansluiting voor vloeibaar gas Gebruik een drukregelaar die voldoet aan de geldende norm en breng de aansluiting tot stand met degasfles, volgens de geldende norm. Vergewis u ervan dat de voedingsdruk in overeenstemming ismet de waarden die vermeld worden in de tabel in paragraaf "15. 2 Tabel karakteristieken branders en spuitstukken". Schroef de kleine slanghouder F op de grote slanghouder A; sluit het zo verkregen blok aan op het gasverbindingsstuk B(of gebruik de slanghouder G die rechtstreeks moet worden aangesloten op het gasverbindingsstuk B) en breng de pakking C ertussen aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG C90CX/1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG C90CX/1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag