Gebruiksaanwijzing SMEG C8GMXNLK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG C8GMXNLK. Wij hopen dat dit SMEG C8GMXNLK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG C8GMXNLK te teleladen.


SMEG C8GMXNLK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (963 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG C8GMXNLK (958 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG C8GMXNLK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoudsopgave 1 Waarschuwingen 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 Algemene veiligheidswaarschuwingen Beoogd gebruik Aansprakelijkheid van de fabrikant Identificatieplaatje Deze gebruiksaanwijzing Verwerking Wegwijs in de gebruiksaanwijzing Algemene beschrijving Kookplaat Bedieningspaneel Andere onderdelen Beschikbare accessoires Waarschuwingen Eerste gebruik Gebruik van de accessoires Gebruik van de bergruimte Het gebruik van de kookplaat Het gebruik van de oven Advies voor bereidingen Klok programmeereenheid Waarschuwingen Reiniging van het apparaat Demontage van de deur Reiniging van de ruiten van de deur De reiniging van de binnenkant van de oven Buitengewoon onderhoud Gasaansluiting Aanpassing aan de verschillende gastypes Plaatsing Elektrische aansluiting Voor de installateur 4 4 8 8 8 8 9 10 2 Beschrijving 11 11 12 13 14 14 3 Gebruik 16 16 17 17 18 18 19 21 23 4 Reiniging en onderhoud 27 27 27 29 30 30 31 5 Installatie 33 33 36 39 44 45 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING We raden aan deze handleiding aandachtig door te lezen, omdat ze alle aanwijzingen bevat om de esthetische en functionele kwaliteiten van het apparaat te behouden. Raadpleeg de website voor verdere informatie over dit product: www. smeg. com 3 NL Waarschuwingen 1 Waarschuwingen 1. 1 Algemene veiligheidswaarschuwingen Persoonlijk letsel • Het apparaat en de bereikbare delen ervan worden heel warm tijdens het gebruik. • Bescherm de handen met ovenwanten bij het hanteren van voedsel in de ovenruimte. • Probeer geen vlammen/brand te doven met water: schakel het apparaat uit en bedek het vuur met een deksel of een brandwerende deken. [. . . ] Wanneer het deeg niet aan de tandenstoker blijft plakken, is het gebak klaar. • Wanneer het gebak inzakt wanneer het uit de oven wordt gehaald, moet bij de volgende bereiding de temperatuur ongeveer 10°C lager worden ingesteld, en moet eventueel een langere kooktijd geselecteerd worden. • De bereidingstijd van schuimpjes en soezen variëren afhankelijk van de afmeting. 22 Advies voor ontdooien en rijzen • Plaats het ingevroren voedsel, zonder verpakking en in een recipiënt zonder deksel, op het eerste niveau van de ovenruimte. • Om vlees te ontdooien kunt u een rooster gebruiken op het tweede niveau, en een ovenschaal op het eerste niveau. Op deze manier blijft het voedsel niet in contact met de vloeistof van de ontdooiing. • Brood en fruit in stukken ontdooien binnen dezelfde tijd, ongeacht het aantal en het totale gewicht. • De meest delicate delen kunnen bedekt worden met aluminiumfolie. • Voor het rijzen wordt aanbevolen om onderin de ovenruimte een bakje met water te zetten. Om energie te besparen • Stop de bereiding enkele minuten voordat de normale bereidingstijd verstrijkt. De bereiding zal gedurende de resterende minuten worden voortgezet door de warmte die zich in de oven heeft opgehoopt. • Open de deur van de oven zo weinig mogelijk, zodat de warmte niet verloren gaat. • Houd de binnenkant van het apparaat altijd goed schoon. Gebruik De oven kan niet worden ingeschakeld als de tijd niet is ingesteld. Bij het eerste gebruik of na een stroomonderbreking zullen de cijfers op het display van het apparaat knipperen. Druk tegelijkertijd op de toetsen Toets timer kookwekker Toets duur bereiding Toets einde bereiding Toets waarde lager Toets waarde hoger Controleer of op de klok van de programmeereenheid het symbool van de bereidingsduur wordt weergegeven. Druk gelijktijdig op de toetsen en om de klok van de programmeereenheid te resetten. Het symbool op het display duidt aan dat het apparaat klaar is om de bereiding te starten. en 23 NL 3. 8 Klok programmeereenheid Instelling van de tijd Gebruik Bereiding met tijdinstelling Met bereiding met tijdinstelling wordt de functie bedoeld waarmee u met de bereiding kunt beginnen, en deze na een ingestelde tijd kan doen eindigen. Selecteer bereidingsfunctie en temperatuur, en druk op de toets display zal de cijfers . Het en het Wanneer u na de instelling de resterende tijd wilt weergeven, moet u op de toets drukken. Om de ingestelde programmering te resetten, moet tegelijkertijd op de toetsen en gedrukt worden en moet de oven handmatig worden uitgeschakeld. Geprogrammeerde bereiding Met geprogrammeerde bereiding wordt de functie bedoeld waarmee u op een vooraf bepaalde tijd met de bereiding kan beginnen, om ze na een vooraf ingestelde periode te doen eindigen. Stel de bereidingsduur in zoals beschreven werd in de vorige paragraaf “Bereiding met tijdinstelling”. [. . . ] Ze moet op het apparaat bevestigd worden voordat het apparaat zelf wordt geïnstalleerd. De plint moet altijd correct gepositioneerd en bevestigd worden op het apparaat. Draai de 4 schroeven (A) aan de achterzijde van de kookplaat (2 aan elke kant) los met een schroevendraaier. Bevestig de plint op het vlak met de 4 voorheen losgedraaide schroeven. 5. 4 Elektrische aansluiting Elektrische spanning Gevaar voor elektrische schok • Laat het apparaat aansluiten door gekwalificeerd technisch personeel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG C8GMXNLK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG C8GMXNLK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag