Gebruiksaanwijzing SMEG C8095

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG C8095. Wij hopen dat dit SMEG C8095 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG C8095 te teleladen.


SMEG C8095 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2503 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG C8095 (2217 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG C8095

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VÓÓR DE INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LINSTALLATIE VAN HET TOESTEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2. 1 Onze zorg voor het milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2. 2 Uw zorg voor het milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] DIT TOESTEL MAG NIET GEÏNSTALLEERD WORDEN OP VERHOOGDE VLAKKEN. DE AARDING IS VERPLICHT VOLGENS DE VOORZIENE VEILIGHEIDSNORMEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE. ONMIDDELLIJK NA DE INSTALLATIE MOET U HET TOESTEL KORT TESTEN VOLGENS DE AANWIJZINGEN DIE VERVOLGENS WORDEN AANGEDUID. WANNEER HET TOESTEL NIET WERKT, KOPPELT U HET TOETSEL LOS VAN HET ELEKTRICITEITSNET EN NEEMT U CONTACT OP MET HET DICHTSTBIJZIJNDE SERVICECENTRUM. PLAATS NOOIT PANNEN DIE GEEN PERFECT EFFEN EN REGELMATIGE BODEM HEBBEN OP DE ROOSTERS VAN DE KOOKPLAAT. Na een stroomonderbreking zal het display met regelmatige onderbrekingen knipperen en aangeven. LINSTALLATIE VAN HET TOESTEL Het toestel moet geïnstalleerd worden door een bevoegd technicus, en volgens de van kracht zijnde normen. Het toestel kan geïnstalleerd worden tegen wanden die hoger zijn dan het werkblad, op een minimum afstand van 5 cm van de zijkant van het toestel, zoals wordt aangeduid in de tekeningen A en B van de installatieklassen. Keukenkasten of afzuigkappen die zich boven het werkblad bevinden, moeten zich op een afstand van minstens 75 cm bevinden. A) Ingebouwd toestel Vrijstaand toestel B) 6. 1 Elektrische aansluiting Controleer of het voltage en de afmeting van de stroomtoevoerlijn overeenstemmen met de kenmerken die worden aangeduid op het plaatje in de bergruimte. Wanneer het toestel aan het netwerk wordt verbonden met een vaste aansluiting, moet op de stroomtoevoerlijn een omnipolair onderbrekingsmechanisme voorzien worden, met een openingsafstand van de contacten van minstens 3 mm , en dat op een makkelijk bereikbare plaats nabij het toestel gemonteerd is. De aansluiting op het elektriciteitsnet kan vast of met een stekker en stopcontact zijn. In het laatste geval moeten die geschikt zijn voor de gebruikte kabel en conform de van kracht zijnde normen zijn. Na voltooiing van de installatie moet u eventuele lekken opsporen met zeepsop, nooit met een vlam. 9 NL Aanwijzingen voor de installateur 7. AANPASSING AAN DE VERSCHILLENDE GASTYPES Vóór elke handeling moet de stroomtoevoer van het toestel uitgeschakeld worden. De kookplaat van het fornuis is getest op methaangas G20/G25 (2E+) bij een druk van 20/25 mbar. Bij gebruik met andere soorten gas moet u de spuitstukken op de branders vervangen en de minimumvlam op de gaskraantjes afstellen. Voor de vervanging van de spuitstukken moet u te werk gaan zoals beschreven in de volgende paragrafen. 7. 1 Vervanging spuitstukken kookplaat Voor deze handeling is geen regeling van de primaire lucht nodig. 1 Verwijder de roosters, alle deksels en de vlamverdelers; 2 draai alle straalpijpen van de branders los met met een buissleutel van 7 mm; 3 vervang de straalpijpen van de branders naargelang het gastype dat moet gebruikt worden, en volgens de beschrijvingen in paragraaf "7. 2 Tabel karakteristieken branders en spuitstukken"; 4 plaats de branders weer correct in de gepaste zitten. 10 Aanwijzingen voor de installateur 7. 2 Tabel karakteristieken branders en spuitstukken NL De kookplaat is getest en kan uitsluitend op G25 gas met een druk van 25 mbar functioneren, en hoeft dus niet meer te worden afgesteld. Nominale WarmteBrander VLOEIBAAR GAS - G30/G31 28/37 mbar afgifte (kW) Diameter Bypass Verminderde Afgifte Afgifte spuitstuk 1/100 afgifte g/h G30 g/h G31 1/100 mm mm (W) Hulpbrander 1. 05 50 30 350 76 75 Halfsnelle 1. 8 65 33 450 127 125 Ultrasnelle 3. 9 100 65 1500 284 279 brander Brander Nominale Warmteafgifte (kW) METHAANGAS ­ G25 25 mbar Diameter spuitstuk 1/100 mm 72 (F1) 94 (Y) Verminderde afgifte (W) 350 450 Hulpbrander 1. 05 Halfsnelle 1. 8 Ultrasnelle 4. 2 145 (F3) 1500 brander De straalpijpen en de gegevens in verband met het STADSGAS kunnen gevonden worden bij de Erkende Assistentiecentra. Nominale WarmteBrander METHAANGAS - G20 20 mbar afgifte (kW) Diameter spuitstuk Verminderde afgifte(W) 1/100 mm Hulpbrander 1. 05 72 (x) 350 Halfsnelle 1. 8 97 (z) 450 Ultrasnelle 3. 9 135 (k) 1500 brander 7. 3 Opstelling van de branders op de kookplaat BRANDERS ø min en max. Ultrasnelle 2 4 1 2 1 11 NL Aanwijzingen voor de installateur 8. AFSLUITENDE HANDELINGEN Nadat de vervanging van de straalpijpen uitgevoerd werd, moeten de vlamverdelers, de branderdeksels en de roosters weer geplaatst worden. Na de regeling met een ander gas dan dat van de keuring moet het etiket voor de regeling van het gas, dat werd aangebracht op het toestel, vervangen worden met dat voor het nieuwe gas. Het etiket bevindt zich in het zakje met de straalpijpen. 8. 1 Regeling van het minimum van de branders van de kookplaat voor methaangas Schakel de brander aan en plaats hem op de minimumstand . [. . . ] Wanneer op de toets gedrukt wordt, licht het display op en worden de cijfers getoond; blijf er op drukken en handel gelijktijdig op de toetsen voor het wijzigen van de waarde of voor het instellen van de kooktijd. Wanneer op de toets wordt gedrukt, verschijnt op het display de som van het huidige uur en de duur van de bereidingstijd: blijf op de toets drukken en handel gelijktijdig op de toetsen voor het wijzigen van de waarde of voor het regelen van het einde van de kooktijd. Wanneer de toets wordt losgelaten, begint de geprogrammeerde tijd te lopen, en op het display zal het huidige uur met de symbolen A en verschijnen. Na de instelling moet op de toets gedrukt worden om de resterende kooktijd weer te geven; om het uur van het einde van de kooktijd weer te geven, moet op de toets gedrukt worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG C8095

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG C8095 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag