Gebruiksaanwijzing SMEG C7GMXNL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG C7GMXNL. Wij hopen dat dit SMEG C7GMXNL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG C7GMXNL te teleladen.


SMEG C7GMXNL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1006 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG C7GMXNL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AANWIJZINGEN VOOR DE RECYCLING - ONS MILIEUBELEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GEBRUIKSBESTEMMING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Vóór de aansluiting moet u controleren of de stroomtoevoerlijn voorzien is met een geschikte aarding. Vermijdt het gebruik van adapters die oververhittingen zouden kunnen veroorzaken. 7 NL Aanwijzingen voor de installateur Werking op 220-240V~: gebruik een driepolige kabel van het type H05RR-F (kabel van 3 x 1. 5 mm2 op modellen met één oven). 220-240V~ 1. 5 mm2 De aarding (geel-groen) die op het toestel moet worden aangesloten, moet minstens 20 mm langer zijn dan de andere draden. 20 mm DE FABRIKANT WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR LETSELS AAN PERSONEN OF MATERIËLE SCHADE ALS GEVOLG VAN HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DEZE VOORSCHRIFTEN. 6. 2 Ventilatie van de ruimten Het toestel mag enkel in permanent geventileerde ruimten worden geïnstalleerd, zoals voorzien wordt door de van kracht zijnde normen. In de ruimte waarin het toestel geïnstalleerd is, moet een voldoende luchttoevoer aanwezig zijn die nodig is voor de regelmatige gasverbranding en de luchtverversing van de ruimte zelf. De luchtinlaatopeningen, die beschermd worden door roosters, moeten afmetingen conform de van kracht zijnde normen hebben, en moeten zodanig geplaatst zijn dat ze niet, ook niet gedeeeltelijk, verstopt worden. 6. 3 Afvoer van de verbrandingsproducten De afvoer van de verbrandingsproducten moet verzekerd worden door middel van afzuigkappen, die verbonden zijn aan een rookkanaal met een efficiënte trek of met een geforceerde afzuiging. Een efficiënt afzuigsysteem moet zorgvuldig ontworpen worden door een bevoegd specialist, en moet uitgevoerd worden door de posities en de afstanden te respecteren die worden voorzien door de normen Na de handeling moet de installateur een conformiteitscertificaat afgeven. 6. 4 Gasaansluiting De plaatsing van de rubberen gasleiding, waarvan de lengte max. 1, 5 meter mag bedragen, moet conform de actuele plaatselijke normen uitgevoerd worden. Controleer dat de buis niet in aanraking komt met de bewegende delen of verpletterd wordt. De interne diameter van de buis moet 8 mm bedragen voor het VLOEIBAAR GAS en 13 mm voor METHAAN en STADSGAS. Controleer of alle volgende voorwaarden gerespecteerd worden: · of de leiding aan het rubber bevestigd is met veiligheidsklemmen; · of de leiding op geen enkel punt van het traject in aanraking komt met hete wanden (max. 50°C); · of de buis niet blootstaat aan trekkrachten of spanningen, en geen strakke bochten maakt of vernauwingen heeft; · of de buis niet in aanraking komt met snijdende voorwerpen of scherpe hoeken; · wanneer de leiding niet perfect gedicht is en gaslekken veroorzaakt, mag u de buis niet proberen te herstellen: vervang met een nieuwe buis; · controleer of de vervaldatum van de buis, gedrukt op de buis zelf, niet overschreden werd. DE AANSLUITING MET RUBBEREN BUIZEN CONFORM DE VAN KRACHT ZIJNDE NORMEN, KAN ENKEL UITGEVOERD WORDEN WANNEER DE BUIS OVER DE VOLLEDIGE LENGTE GEÏNSPECTEERD KAN WORDEN. 6. 4. 1 Aansluiting voor methaangas Verricht de aansluiting op het gasnet met een rubberen slang die voldoet aan devoorschriften van de geldende norm (controleer of de afkorting van de betreffendenorm op de slang afgedrukt is). Schroef de slanghouder A zorgvuldig op het gasverbindingsstuk B van het apparaat en breng er de pakking C tussen aan. Steek de rubberen slang D op de aansluiting A en zet hem vast met het schroefbandje E zoals voorgeschreven wordt door de geldende norm. 8 Aanwijzingen voor de installateur NL 6. 4. 2 Aansluiting voor vloeibaar gas Gebruik een drukregelaar die voldoet aan de geldende norm en breng de aansluiting tot stand met degasfles, volgens de geldende norm. Vergewis u ervan dat de voedingsdruk in overeenstemming ismet de waarden die vermeld worden in de tabel in paragraaf "7. 2 Tabel karakteristieken branders en spuitstukken". Schroef de kleine slanghouder F op de grote slanghouder A; sluit het zo verkregen blok aan op het gasverbindingsstuk B(of gebruik de slanghouder G die rechtstreeks moet worden aangesloten op het gasverbindingsstuk B) en breng de pakking C ertussen aan. Steek de uiteinden van de rubberen slang H op de slanghouder A+F (of G) en op de uitlaataansluiting van de drukverminderaar op de gasfles. Bevestig het uiteinde van de slang H op de slanghouders A+F (of G) met het klembandje I volgens de geldende voorschriften. De geïllustreerde slangaansluitingen A-F-G worden niet bij het apparaat geleverd. 6. 4. 3 Aansluiting met een buigzame stalen slang (voor alle gassoorten) Dit type aansluiting kan zowel op inbouw- als vrijstaande apparaten worden toegepast. Gebruik uitsluitend flexibele stalen buizen die voldoen aan de geldende plaatselijke normen met een maximale uitgetrokken lengte van 2 meter. Schroef het uiteinde van de flexibele buis L na plaatsing van de pakking C op de gaskoppeling B met externe schroefdraad ½" gas ISO 7-1 / ISO 228-1 . Na voltooiing van de installatie moet u eventuele lekken opsporen met zeepsop, nooit met een vlam. 9 NL Aanwijzingen voor de installateur 7. [. . . ] Het instellen van niet coherente waarden wordt op logische wijze belet (bijv. een contrast tussen een einde kooktijd en een langere duur zal niet aanvaard worden door de programmeereenheid). 20 Aanwijzingen voor de gebruiker 14. 4 Einde van de kooktijd NL Op het einde van de kooktijd zal de oven automatisch uitgeschakeld worden, en zal tegelijkertijd een intermitterend geluidssignaal geactiveerd worden. Na de uitschakeling van dit geluidssignaal zal op het display het huidige uur en het symbool weergegeven worden, wat de terugkeer naar het manuele gebruik van de oven betekent. 14. 5 Kookwekker De programmeereenheid kan ook worden gebruikt als een eenvoudige kookwekker. Door op de toets te drukken toont het display de cijfers ; blijf er op drukken en handel gelijktijdig op de toetsen voor het wijzigen van de waarde of . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG C7GMXNL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG C7GMXNL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag