Gebruiksaanwijzing SMEG C70CNE/1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG C70CNE/1. Wij hopen dat dit SMEG C70CNE/1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG C70CNE/1 te teleladen.


SMEG C70CNE/1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (181 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG C70CNE/1 (241 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG C70CNE/1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om alle verpakkingsmaterialen te verwijderen, zoals karton, piepschuim en beschermfolie, gelieve de geschikte containers te gebruiken. Zo wordt de recyclage van de verpakkingsmaterialen gegarandeerd. Verwijdering van afgedankte apparaten De Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), voorziet dat huishoudapparaten niet mogen worden afgevoerd via het gewone circuit van het vaste stedelijke afval. Verouderde apparaten dienen afzonderlijk te worden opgehaald om zo het terugwinnings- en recyclagepercentage van het materiaal waaruit ze zijn gemaakt optimaal ten goede te komen en mogelijke schade voor de gezondheid en het milieu te voorkomen. Het symbool van de container met een kruis erover dient op elk product te worden aangebracht om eraan te herinneren dat het afzonderlijk moet worden opgehaald. [. . . ] Om het bereidingsproces voort te zetten, sluit de deur en druk op de Start/Stop-toets. NL Instellingen wijzigen De functie en temperatuur kunnen, wanneer de oven in werking is of wanneer het bereidingsproces onderbroken is, gewijzigd worden door de betreffende knop opnieuw in te stellen. Ga voor het wijzigen van de vermogensstand en bereidingstijd als volgt te werk: Druk op de "+"- en "-"-toetsen om de bereidingstijd rechtstreeks te wijzigen. Druk op de "+"- en "-"-toetsen om het vermogen te wijzigen. Druk op de OK-toets. - Een bereiding stopzetten Om het bereidingsproces stop te zetten, draait u de Functieschakelaar op nul of drukt u tweemaal op de Stop-toets. Einde van een bereiding Wanneer de ingestelde tijd verlopen is, geeft de oven een piepsein af en toont het display END. Als u het bereidingsproces beëindigt heeft, draai de functieschakelaar en de thermostaat dan op nul. 41 Ontdooien Algemene aanwijzingen om te ontdooien 1. Gebruik om te ondooien alleen serviesgoed dat geschikt is voor gebruik in de magnetron (porselein, glas, geschikt plastic). De ontdooi per gewicht-functie en de tabellen hebben betrekking op rauw voedsel. De ontdooitijd hangt af van de hoeveelheid en de dikte van het voedsel. Dikkere stukken vis of kippenbouten dienen aan de buitenkant te liggen. Belangrijk: de aluminiumfolie mag niet in contact komen met de wanden, aangezien dit boogontlading zou kunnen veroorzaken. Verdeel het diepgevroren voedsel zo gelijkmatig mogelijk, aangezien de smallere en dunnere delen sneller ontdooien dan de grotere en dikkere delen. Bereid het voedsel volgens de aanwijzingen en neem de in de tabellen aangegeven kooktijden en vermogensstanden in acht. Denk eraan dat de opgegeven waarden slechts een aanwijzing zijn en dus kunnen variëren naargelang van de begintoestand, de temperatuur, de vochtigheid en het soort voedsel. Het is aangeraden de tijden en vermogensstanden aan elke situatie aan te passen. Naargelang van het voedsel kan het nodig zijn de kooktijd te verlengen of in te korten of de vermogensstand te verhogen of verlagen. Denk eraan dat: Dubbele hoeveelheid » dubbele tijd Half de hoeveelheid » halve tijd 2. Het gelijkmatig verdelen van het voedsel op het draaiplateau vergemakkelijkt het gelijkvormig kookproces. Als u de dikkere stukken voedsel aan de buitenkant van het plateau legt en de dunnere in het midden, zal u verschillende soorten voedsel tegelijk kunnen opwarmen. Afgedekt voedsel heeft minder kooktijd nodig en behoudt bovendien beter zijn oorspronkelijke smaak en kleur. Het deksel dient wel de microgolven door te laten en moet van kleine openingen zijn voorzien om stoom te laten ontsnappen. 44 Koken met de magnetron Tabellen en suggesties ­ Groente koken Hoeveelheid Vocht Vermogen (g) toevoegen (Watt) Bloemkool 500 100 ml 800 Broccoli 300 50 ml 800 Champignons 250 25 ml 800 Erwten & wortels, 300 100 ml 800 diepgevroren wortels 250 25 ml 800 Aardappelen 250 25 ml 800 Voedsel Tijd (min. ) 9-11 6-8 6-8 7-9 8-10 5-7 Doorwarm-tijd (min. ) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 Aanwijzingen De bovenkant met boter besmeren. Afdekken Afdekken Afdekken NL Paprika Prei Spruitjes, diepgevroren Zuurkool 250 250 300 250 25 ml 50 ml 50 ml 25 ml 800 800 800 800 5-7 5-7 6-8 8-10 2-3 2-3 2-3 2-3 Tabellen en suggesties ­ Vis bereiden Voedsel Visfilets Hele vis Hoeveelheid Vermogen (g) (Watt) 500 800 600 800 400 Tijd Doorwarmtijd (min. ) (min. ) 10-12 2-3 7-9 3 2-3 Aanwijzingen Afgedekt koken. Eventueel de fijne uiteinden van de vis afdekken. 45 Koken met de grill Gebruik om een goed resultaat te krijgen met de grill het bijgeleverde rooster samen met de oven. [. . . ] Schakel de oven niet aan zonder het draaiplateau en de respectieve houder. 54 Wat te doen bij storingen? OPGELET!Alle reparaties uitgevoerd door personen die niet door de fabrikant worden erkend kunnen gevaarlijk zijn. De volgenden storingen kunnen worden verholpen zonder contact op te nemen met de Technische Dienst. Controleer of: - De uuraanduiding werd uitgeschakeld (zie hoofdstuk over basisregelingen). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG C70CNE/1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG C70CNE/1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag