Gebruiksaanwijzing SMEG C70CD/1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG C70CD/1. Wij hopen dat dit SMEG C70CD/1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG C70CD/1 te teleladen.


SMEG C70CD/1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (181 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG C70CD/1 (241 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG C70CD/1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 70 3. 2 Plaatsing en waterpas zetten van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 3. 3 Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 4. 1 FAB 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Tijdens het transport, de installatie, de reiniging en de herstelling van de koelkast moet opgelet worden dat de delen van het koelcircuit niet beschadigd worden, zodat geen gas kan lekken. In geval van beschadigingen mag geen vuur aangestoken worden, moeten vonken vermeden worden, mogen geen elektrische toestellen of de verlichting aangeschakeld worden, en moet de ruimte waarin zich het toestel bevindt goed verlucht worden. 2. GEBRUIK WAARVOOR DE KOELKAST IS BESTEMD Het apparaat is specifiek ontwikkeld voor een huishoudelijk gebruik en is daarom geschikt voor het koelen en conserveren van vers en diepvriesvoedsel en de productie van ijsblokjes. Het apparaat is niet ontworpen en gefabriceerd voor een professioneel gebruik. Smeg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van een niet correct gebruik van het apparaat. De koelkast is onderworpen aan de noodzakelijke dichtingstests van het koelcircuit en is conform de veiligheidsnormen voor elektrische apparaten. Let op: de fabrikant onthoudt zich van iedere aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken als gevolg van het niet inachtnemen van de bovenstaande voorschriften of als gevolg van wijzigingen aangebracht aan ook slechts één enkel onderdeel van het apparaat en van het gebruik van niet-originele vervangingsonderdelen. INSTALLATIE EN AANSLUITING 3. 1 De keuze van de juiste plaats Plaats de koelkast altijd in een droge omgeving en met voldoende luchtverversing. Afhankelijk van de klimaatklasse waartoe hij behoort (aangegeven op het typeplaatje in de koelkast) kan het apparaat onder verschillende temperatuursomstandigheden worden gebruikt: Klasse SN (Sub-normaal) N (Normaal) ST (Subtropisch) T (Tropisch) Kamertemperatuur van +10° C t/m +32° C van +16° C t/m +32° C van + 18° C t/m +38° C van + 18° C t/m + 43° C Plaats de koelkast niet in de buurt van warmtebronnen. Wanneer dit onvermijdelijk mocht blijken moet u een geschikt isolatiepaneel gebruiken om de correcte werking van het product niet in gevaar te brengen. Anders moet u het apparaat op tenminste 3 cm van elektrische of gasfornuizen en op tenminste 30 cm van verwerkingssystemen middels verbranding of radiatoren plaatsen. Bewaar geen explosieve stoffen in het apparaat en bewaar sterke drank uitsluitend goed afgesloten en recht overeind. 6. REGELING EN KEUZE VAN DE KOELTEMPERATUUR De knop rechtsbovenin de koelkast dient voor de regeling van de koeltemperatuur, zowel in het koel- als in het vriesgedeelte. Er bestaat geen rechtstreeks verband tussen de ingestelde regeling en de temperatuur in de ruimten. Bij een toename van het bij de instelling horende nummer zal de temperatuur in de ruimten afnemen. Selecteer de hoogste instellingen (6-7) uitsluitend indien noodzakelijk: in die standen kunnen in het koelgedeelte temperaturen in de buurt van de 0°C worden bereikt en is het elektriciteitsverbruik hoger. Onder normale gebruiksomstandigheden wordt een tussenliggende instelling (2-3) aanbevolen die volstaat voor een correcte conservering van het verse voedsel in het koelgedeelte en van het diepvriesvoedsel in het vriesgedeelte. De regeling van de temperatuur in het diepvriesvak wordt bestuurd door de hoofdthermostaat. Belangrijk Wijzigingen in de klimaatsomstandigheden (temperatuur en vochtigheidsgraad) en de regelmaat waarmee de deuren van de verschillende ruimten worden geopend kunnen de gebruikstemperaturen van de koelkast beïnvloeden. 73 Instructies voor de gebruiker 7. HET INVRIEZEN VAN VOEDSEL Voor een correcte conservering en invriezing van het voedsel raden wij aan om fruit en groenten te verdelen in porties van maximaal 1 kg en vlees en vis in porties van maximaal 2 kg. Kleinere hoeveelheden voedsel zullen sneller invriezen en maken een beter behoud van de voedingseigenschappen en de smaak mogelijk, ook na het ontdooien en het bereiden. Gebruik uitsluitend speciale diepvrieszakjes, aluminiumfolie, polyethyleenfolie voor gebruik met levensmiddelen en diepvriesbakjes. Gebruik geen papieren zakjes, of cellofaanzakjes die niet bestemd zijn voor levensmiddelen en boodschappentasjes of reeds gebruikte diepvrieszakjes. [. . . ] Voor het reinigen van de pakkingen moet u lauw water gebruiken waarna u ze moet afdrogen. Voor een correcte werking van de koelkast moet u periodiek ook de condensator die aan de achterzijde is geplaatst met een borstel of stofzuiger schoonmaken. Controleer van tijd tot tijd ook het bakje bovenop de compressor en maak hem indien nodig schoon. 8. 4 Uitschakelen van de koelkast Bij een langdurige stilstand van de koelkast moet u de thermostaatknop op 0 zetten. Maak vervolgens de ruimten leeg, ontkoppel hem van het elektriciteitsnet en droog, na het ontdooien, de overgebleven vochtresten op. Laat de deur op een kier om te voorkomen dat vocht en stilstaande lucht voor een kwalijke reuk zorgen. 76 Instructies voor de gebruiker 8. 5 Praktische wenken om energie te besparen. Installeer de koelkast in een frisse en geventileerde ruimte, afgeschermd tegen de rechtstreekse stralen van de zon en uit de buurt van warmtebronnen; Zorg ervoor dat u geen warm voedsel in de koelkast of vriesruimte zet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG C70CD/1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG C70CD/1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag