Gebruiksaanwijzing SMEG C60CX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG C60CX. Wij hopen dat dit SMEG C60CX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG C60CX te teleladen.


SMEG C60CX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (181 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG C60CX (241 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG C60CX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het product installeert en gebruikt. · Volg de instructies, in het bijzonder die met betrekking tot veiligheid. · Bewaar de gebruiksaanwijzing op een gemakkelijk toegankelijke plaats aangezien u deze later nodig kunt hebben. · Daarnaast moet u ook de andere documenten, die bij uw product worden geleverd, lezen. [. . . ] Bevroren voedsel in het koelgedeelte ontdooien laat toe om energie te besparen en behoudt de voedselkwaliteit. 7 NL 3 Installatie B De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de informatie van deze gebruiksaanwijzing niet in acht wordt genomen. Aandachtspunten bij het opnieuw transporteren van uw koelkast Voorbereiding · · · · · · Uw koelkast moet worden geïnstalleerd op minstens 30 cm afstand van warmtebronnen zoals kookplaten, centrale verwarming en kachels en op minstens 5 cm afstand van elektrische ovens. De omgevingstemperatuur van de kamer waarin u de koelkast installeert dient minstens 10°C te zijn. In verband met efficiëntie wordt gebruik van uw koelkast in koudere omstandigheden niet aanbevolen. Bij installatie van twee koelkasten naast elkaar, moeten de koelkasten op een afstand van minstens 2 cm van elkaar worden geplaatst. Wanneer u de koelkast voor de eerste keer in gebruik neemt, gelieve tijdens de eerste zes uur de volgende instructies in acht te houden. Indien er zich een stroomstoring voordoet buiten uw macht, zie de waarschuwingen in het deel "Aanbevolen oplossingen voor problemen". Originele verpakking en schuimmaterialen moeten worden bewaard voor toekomstig transport of verhuizen. 1. In verband met schokken moeten de schappen, accessoires, groentelade enz. in uw koelkast met plakband vastgezet worden voordat de koelkast opnieuw wordt verpakt. Verpakking moet worden vastgebonden met dikke tape en sterke touwen en de transportregels, gedrukt op de verpakking, moeten opgevolgd worden. Ieder gerecycled materiaal is een essentiële bron voor de natuur en onze nationale bronnen. Als deze indicator actief is, zal de temperatuurindicator van het diepvriesgedeelte "e" weergeven en de temperatuurindicator van het koelgedeelte zal nummers zoals "1, 2, 3. . . " weergeven. Aan de hand van deze nummers op de indicator kan het dienstpersoneel afleiden wat de fout is. Aanduidingen Temperatuur Geeft de temperatuur van het vriezer multizonegedeelte van de koelkast aan. Eco Extra/Vakantieknop Druk deze knop even in om de Eco Extrafunctie te activeren. Knop voor temperatuurinstelling Verandert de temperatuur van het relevante gedeelte tussen -24 °C en +8 °C. 7. Keuzeknop koelgedeelte Druk op de keuzeknop van het koelgedeelte om te schakelen tussen koelkast, vriezer en multizonegedeelten. Aanduiding multizonegedeelte Het lampje van het multizonegedeelte gaat aan als de temperatuur voor het multizonegedeelte wordt aangepast. Indicator Ice Off (IJs uit) Dit symbool verschijnt op het scherm als de IJs uit-functie ingeschakeld wordt. Indicator Besparingsmodus Geeft aan dat de koelkast werkt in de energie-efficiënte modus. Deze indicator is actief als de temperatuur van het diepvriesgedeelte is ingesteld op -18 of als de koelkast energie-efficiënt koelt d. m. v. de Eco Extra-functie. 13 NL Eierrek · U kunt het eierrek op het gewenste deurschap of binnenschap plaatsen. [. . . ] Het compleet afkoelen van de koelkast kan enkele uren langer in beslag nemen. · Grote hoeveelheden warme levensmiddelen kunnen recentelijk in de koelkast zijn geplaatst. Warme levensmiddelen maken dat de koelkast langer werkt tot deze eetwaar de veilige bewaartemperatuur heeft bereikt. · Deuren kunnen regelmatig geopend zijn of gedurende enige tijd op een kier hebben gestaan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG C60CX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG C60CX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag