Gebruiksaanwijzing SMEG C113GMX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG C113GMX. Wij hopen dat dit SMEG C113GMX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG C113GMX te teleladen.


SMEG C113GMX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1461 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG C113GMX (1488 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG C113GMX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AANWIJZINGEN VOOR DE RECYCLING - ONS MILIEUBELEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DE INSTALLATIE VAN HET TOESTEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Schroef het uiteinde van de flexibele buis L na plaatsing van de pakking C op de gaskoppeling B met externe schroefdraad ½" gas ISO 7-1 / ISO 228-1 . Na voltooiing van de installatie moet u eventuele lekken opsporen met zeepsop, nooit met een vlam. 88 Aanwijzingen voor de installateur 5. AANPASSING AAN DE VERSCHILLENDE GASTYPES Vóór elke handeling moet de stroomtoevoer naar het toestel uitgeschakeld worden. De kookplaat van het fornuis is getest op methaangas G20/G25 (2E+) bij een druk van 20/25 mbar. Bij gebruik met andere soorten gas moet u de spuitstukken op de branders vervangen en de minimumvlam op de gaskraantjes afstellen. Voor de vervanging van de spuitstukken moet u te werk gaan zoals beschreven in de volgende paragrafen. 5. 1 Vervanging van de straalpijpen van de kookplaat Voor deze handeling is geen regeling van de primaire lucht nodig. 1 Verwijder de roosters, alle deksels en de vlamverdelers; 2 draai alle straalpijpen van de branders los met met een buissleutel van 7 mm; 3 vervang de straalpijpen van de branders naargelang het gastype dat moet gebruikt worden, en volgens de beschrijvingen in de paragraaf "5. 2 Tabel met kenmerken van de branders en de straalpijpen"; 4 plaats de branders weer correct in de gepaste zitten. 89 Aanwijzingen voor de installateur 5. 2 Tabel met kenmerken van de branders en de straalpijpen De kookplaat is getest en kan uitsluitend op G25 gas met een druk van 25 mbar functioneren, en hoeft dus niet meer te worden afgesteld. Nominaal warmteverbru Brander VLOEIBAAR GAS - G30/G31 28/37 mbar ik (kW) Diameter van By-pass Beperkt Verbruik Verbruik de straalpijp 1/100 verbruik g/h G30 g/h G31 1/100 mm mm (W) Hulpbrander 1. 05 50 30 400 76 75 Halfsnelle 1. 8 65 33 500 127 125 brander Snelle brander 3. 0 85 45 800 218 214 Zeer snelle 4. 0 100 65 1600 291 286 brander Nominaal warmteverbru ik (kW) Brander METHAAN - G25 25 mbar Diameter van de straalpijp 1/100 mm 72 94 121 148 Beperkt verbruik (W) 400 500 800 1600 Hulpbrander Halfsnelle brander Snelle brander Zeer snelle brander 1. 05 1. 8 3. 0 4. 2 Nominaal warmteverbru ik (kW) Brander METHAAN - G20 20 mbar Diameter van de straalpijp 1/100 mm 72 97 115 135 Beperkt verbruik (W) 400 500 800 1600 Hulpbrander Halfsnelle brander Snelle brander Zeer snelle brander 1. 05 1. 8 3. 0 4. 0 5. 3 Plaats van de branders op de kookplaat BRANDERS ø min en max. LAATSTE HANDELINGEN Nadat de vervanging van de straalpijpen uitgevoerd werd, moeten de vlamverdelers, de branderdeksels en de roosters weer geplaatst worden. Na de regeling met een ander gas dan dat van de keuring moet het etiket voor de regeling van het gas, dat werd aangebracht op het toestel, vervangen worden met hetgene voor het nieuwe gas. Het etiket bevindt zich in het zakje met de straalpijpen. 6. 1 Regeling van het minimum van de branders van de kookplaat voor methaan Schakel de brander aan, en plaats hem op de minimum stand . Verwijder de knop van de gaskraan, en handel op de regelschroef die zich aan de kant van het staafje van de kraan bevindt tot een regelmatige minimum vlam wordt verkregen. Monteer de draaiknop weer, en controleer de stabiliteit van de vlam van de brander (als de knop snel van het maximum naar het minimum gedraaid wordt, mag de vlam niet uitgaan). Bij de modellen met klep moet de knop voor enkele seconden in de minimum positie ingedrukt gehouden worden, zodat de vlam aanblijft en het veiligheidsmechanisme geactiveerd wordt. 6. 2 Regeling van het minimum van de branders van de kookplaat voor vloeibaar gas Voor de regeling van het minimum met vloeibaar gas moet de schroef naast het staafje van de kraan helemaal in wijzerszin gedraaid worden. De diameters van de by-pass voor elke brander worden aangeduid in de paragraaf "5. 2 Tabel met kenmerken van de branders en de straalpijpen". Na de regeling moet de by-pass weer gedicht worden met behulp van verf of ander materiaal. 6. 3 Montage van de achterplint · · · Draai de moeren B los. Plaats de plint op de kookplaat en zorg er voor dat de assen C overeenkomen met de gaten D. Bevestig de plint op de plaat, door de schroeven A vast te draaien. 6. 4 Plaatsing en nivellering van het toestel Nadat de gasaansluiting en de elektrische aansluiting werden uitgevoerd, moet het toestel genivelleerd worden met behulp van de vier regelbare pootjes. Om een goede bereiding te verkrijgen, is het absoluut noodzakelijk dat het toestel correct genivelleerd wordt op de ondergrond. 91 Aanwijzingen voor de gebruiker 7. KEN UW FORNUIS KOOKPLAAT BEDIENINGSPANEEL HULPOVEN STATISCHE OVEN MULTIFUNCTIONELE OVEN BERGRUIMTE 8. VÓÓR DE INSTALLATIE Laat de resten van het verpakkingsmateriaal niet onbeheerd achter in de huiselijke omgeving. sorteer de verschilende afvalmaterialen van de verpakking, en breng ze naar het dischtstbijzijnde centrum voor gescheiden afvalinzameling. Nadat u al het overtollige heeft verwijderd, wordt aangeraden om de binnenkant van het toestel schoon te maken. [. . . ] Na de instelling moet op de toets gedrukt worden om de resterende tijd weer te geven. Bij het gebruik als kookwekker zal de werking van de oven na het verstrijken van de ingestelde tijd niet worden onderbroken. 14. 6 Regeling van het volume van het geluidssignaal Het geluidssignaal heeft 3 volumeniveaus. Om het volume te wijzigen, moet op de toets kookwekker, terwijl het geluidssignaal werkt. gedrukt worden na het einde van de functie van de 14. 7 Desactivering van het geluidssignaal Het geluidssignaal wordt na zeven minuten automatisch uitgeschakeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG C113GMX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG C113GMX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag