Gebruiksaanwijzing SMEG BQ91T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG BQ91T. Wij hopen dat dit SMEG BQ91T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG BQ91T te teleladen.


SMEG BQ91T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4076 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG BQ91T (4036 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG BQ91T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 INSTRUCTIES VOOR DE AFVALVERWERKING - ONZE ZORG VOOR HET MILIEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 GEBRUIK WAARVOOR HET APPARAAT IS BESTEMD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer u mocht opmerken dat de vlammen uit zijn gegaan moet u de knoppen ONMIDDELLIJK in de stand OFF zetten en moet u een paar minuten wachten voordat u opnieuw probeert om hem te ontsteken. Hij kan na de ontsteking worden gesloten waarna u hem weer moet openen zodra de erop aangebrachte thermometer de 300°C bereikt. Let ervoor op dat u de afvoeropening van de verbrandingsdampen aan de achterkant van het deksel niet afsluit. Bij de eerste ingebruikneming van het product moet u alle branders 10 minuten lang, leeg en met een open deksel gebruiken om alle fabricageresten en olies die zich op de branders zelf zouden kunnen bevinden te verbranden. LET OP: ONTSTEEK DE STRALINGSBRANDER NIET WANNEER DE BRANDERS IN DE BARBECUEBAK BRANDEN. LET OP: OM DE VERBRANDING VAN DE RESTEN VAN EERDERE KOOKSESSIES TE VOORKOMEN, MOET U VOOR IEDER GEBRUIK DE LEKBAK VOOR HET OPVANGEN VAN DE SAPPEN, DE BRANDERBAK, DE KERAMISCHE PLATEN EN DE BRANDERS ZELF SCHOONMAKEN. 103 Instructies voor de gebruiker 9. GEBRUIK VAN DE BARBECUE 9. 1 Plaatsing en vervanging van de batterij De modellen van dit gamma hebben een houder voor een AA staafbatterij van 1, 5 V waarmee de vonkontstekers van de branders worden gevoed. Voor het plaatsen of de vervanging ervan moet u de onderstaande instructies en de voorbeelden van de tekening opvolgen. · · verwijder de lekbak voor het opvangen van de sappen; verwijder de batterijhouder via de opening in het bedieningspaneel (zie tekening); schroef dop A los en verwijder pakking B; vervang de batterij C met een vergelijkbaar exemplaar; let op voor de polariteit van de batterij (houdt u zich nauwkeurig aan de tekening hiernaast); plaats pakking B terug en schroef dop A weer vast. · · · · Let op: Lege batterijen mogen niet in het milieu worden verspreid of samen met ander afval worden weggegooid. Ze moeten afzonderlijk worden ingezameld en overgedragen aan het bevoegde bedrijf in de omgeving voor het verwerken van afval, of u moet ze in de speciale containers voor de inzameling van gebruikte batterijen gooien. 9. 2 Plaatsing en gebruik van de draaispitmotor De draaispitmotor wordt gedemonteerd geleverd. Om de motor te monteren volstaat het om de twee (bijgesloten) schroeven in de speciale gaten aan de rechterkant van de barbecue te schroeven. Schroef daarna de twee schroeven vast om de twee delen samen te voegen. Voor het gebruik van de draaispitmotor volstaat het om de stekker in het stopcontact te steken en de schakelaar in de stand I te zetten om hem te starten. Om hem uit te schakelen volstaat het om de schakelaar terug te zetten in de stand 0. LET OP, stel de draaispitmotor niet bloot aan weer en wind, het apparaat zou beschadigd kunnen raken en uw veiligheid in gevaar kunnen brengen. Indien noodzakelijk moet u het apparaat van de barbecue verwijderen door de speciale bevestigingsschroeven los te draaien en hem op een beschutte plaats op te bergen. LET OP: probeer niet om de eventueel beschadigde voedingskabel van de draaispitmotor zelf te repareren of vervangen maar wendt u zich onmiddellijk tot een bevoegd servicecentrum. Let op: verwijder voor het reinigen van de draaispitmotor de stekker uit het stopcontact. Dompel het apparaat niet onder water om hem te reinigen. 104 Instructies voor de gebruiker 9. 3 Plaatsing van de roosters en platen Voordat u met het koken begint moet u de juiste positie van de roosters, de vuurvaste platen en de roestvrijstalen / gietijzeren plaat controleren. In de figuur ziet u de juiste positie van de platen A en de roosters B weergegeven. 3 5 C 4 1 A 2 De vuurvaste zelfreinigende platen (A) moeten op de supporten 1 en 2 in de figuur worden geplaatst. De roosters (B) of de roestvrijstalen / gietijzeren plaat (C) hebben aan de achterkant twee verschillende niveaus (3 en 4) waar ze op kunnen rusten. Dit dient ervoor om ze meer of minder van de vuurvaste platen (A) te scheiden, afhankelijk van het feit of de vereiste kookwijze intensief of delicater is, en verder om, afhankelijk van de smaak, een meer of minder vette kookwijze te gebruiken. Alleen wanneer aan alle omstandigheden van de figuur is voldaan, met alle roosters en platen op correcte wijze gemonteerd, kunt u met het koken beginnen: iedere andere incomplete opstelling zou gevaren voor de gebruiker met zich mee kunnen brengen en zou de goede werking en het aanzien van de buitenkant van het apparaat kunnen aantasten. [. . . ] Wij raden aan om na ieder gebruik de branders 10/15 minuten lang "onbelast" in de maximumstand te laten branden, om de voedselresten en het druipvet van het koken van de platen te verwijderen. Wanneer u deze handeling na ieder gebruik herhaalt zullen de werkingskarakteristieken en het aanzien er langdurig van behouden blijven. Belangrijk: Na lange en/of vette kooksessies kunt u beter het overtollige vet met een spatel van de platen verwijderen. Voer vervolgens de hierboven beschreven procedure uit om het reinigen te voltooien. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG BQ91T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG BQ91T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag