Gebruiksaanwijzing SMEG BQ6030TUK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG BQ6030TUK. Wij hopen dat dit SMEG BQ6030TUK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG BQ6030TUK te teleladen.


SMEG BQ6030TUK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6227 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG BQ6030TUK (6213 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG BQ6030TUK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 INSTRUCTIES VOOR DE AFVALVERWERKING - ONZE ZORG VOOR HET MILIEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 GEBRUIK WAARVOOR HET APPARAAT IS BESTEMD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De vlam wordt ontstoken volgens de wijzen beschreven in paragraaf "9. 4. 1 Elektronische ontsteking van de branders". DRAAIKNOP BEDIENING ULTRASNELLE BRANDER (alleen voor model BQ6030T) Met deze knop kunt u de brander aan de zijkant UR3 ontsteken (Alleen bij model BQ6030T). Handig voor traditionele kookwijzen of om op de barbecue bereide gerechten warm te houden. De vlam wordt ontstoken volgens de wijzen beschreven in paragraaf "9. 4. 1 Elektronische ontsteking van de branders". "SMOKER" KLEINE LADE De SMOKER lade is ontworpen om vlees met aromatische stukken hout die u bij gespecialiseerde winkelcentra kunt vinden een speciaal aroma te geven. Voor het bereiden van de houtessences moet u zich zorgvuldig aan de instructies op de verpakking van de essences houden. Dit product is niet met een veiligheidsklep uitgerust. Wanneer u mocht opmerken dat de vlammen uit zijn gegaan moet u de knoppen ONMIDDELLIJK in de stand OFF zetten en moet u een paar minuten wachten voordat u opnieuw probeert om hem te ontsteken. Hij kan na de ontsteking worden gesloten waarna u hem weer moet openen zodra de erop aangebrachte thermometer de 300°C bereikt. Let ervoor op dat u de afvoeropening van de verbrandingsdampen aan de achterkant van het deksel niet afsluit. Bij de eerste ingebruikneming van het product moet u alle branders 10 minuten lang, leeg en met een open deksel gebruiken om alle fabricageresten en olies die zich op de branders zelf zouden kunnen bevinden te verbranden. LET OP: ONTSTEEK DE STRALINGSBRANDER NIET WANNEER DE BRANDERS IN DE BARBECUEBAK BRANDEN. LET OP: OM DE VERBRANDING VAN DE RESTEN VAN EERDERE KOOKSESSIES TE VOORKOMEN, MOET U VOOR IEDER GEBRUIK DE LEKBAK VOOR HET OPVANGEN VAN DE SAPPEN, DE BRANDERBAK, DE KERAMISCHE PLATEN EN DE BRANDERS ZELF SCHOONMAKEN. LET OP: DE MODELLEN BQ6030T MOGEN NIET AAN WEER EN WIND WORDEN BLOOTGESTELD MAAR MOETEN OP EEN BESCHUTTE PLEK WORDEN BEWAARD. EVENTUELE WATERINFILTRATIES IN DE BAK VAN DE BRANDER ZOUDEN HET PRODUCT ERNSTIG KUNNEN BESCHADIGEN. GEBRUIK VAN DE BARBECUE 9. 1 Plaatsing en vervanging van de batterij De modellen van dit gamma hebben aan de achterkant een ruimte voor een staafbatterij AA van 1, 5 V die ervoor dient om de vonkontstekers van de branders te voeden. Voor het plaatsen of de vervanging moet u de onderstaande instructies en de voorbeelden van de tekening opvolgen. · Schroef dop A los en verwijder de pakking B; · vervang de batterij C met een vergelijkbaar exemplaar; · let op voor de polariteit van de batterij (houdt u zich nauwkeurig aan de tekening hiernaast); · plaats pakking B terug en schroef de dop A weer vast. Let op: Lege batterijen mogen niet in het milieu worden verspreid of samen met ander afval worden weggegooid. Ze moeten afzonderlijk worden ingezameld en overgedragen aan het bevoegde bedrijf in de omgeving voor het verwerken van afval, of u moet ze in de speciale containers voor de inzameling van gebruikte batterijen gooien. 9. 2 Plaatsing en gebruik van de draaispitmotor De draaispitmotor wordt gedemonteerd geleverd. Om de motor te monteren volstaat het om de twee (bijgesloten) schroeven in de speciale gaten aan de rechterkant van de barbecue te schroeven. Schroef daarna de twee schroeven vast om de twee delen samen te voegen. Voor het gebruik van de draaispitmotor volstaat het om de stekker in het stopcontact te steken en de schakelaar in de stand I te zetten om hem te starten. Om hem uit te schakelen volstaat het om de schakelaar terug te zetten in de stand 0. LET OP, stel de draaispitmotor niet bloot aan weer en wind, het apparaat zou beschadigd kunnen raken en uw veiligheid in gevaar kunnen brengen. Indien noodzakelijk moet u het apparaat van de barbecue verwijderen door de speciale bevestigingsschroeven los te draaien en hem op een beschutte plaats op te bergen. [. . . ] Wij raden aan om na ieder gebruik de branders 10/15 minuten lang "onbelast" in de maximumstand te laten branden, om de voedselresten en het druipvet van het koken van de platen te verwijderen. Wanneer u deze handeling na ieder gebruik herhaalt zullen de werkingskarakteristieken en het aanzien er langdurig van behouden blijven. Belangrijk: Na lange en/of vette kooksessies kunt u beter het overtollige vet met een spatel van de platen verwijderen. Voer vervolgens de hierboven beschreven procedure uit om het reinigen te voltooien. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG BQ6030TUK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG BQ6030TUK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag