Gebruiksaanwijzing SMEG BL2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG BL2. Wij hopen dat dit SMEG BL2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG BL2 te teleladen.


SMEG BL2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2263 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG BL2 (2287 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG BL2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Installatie en inbedrijfstelling ______________________________ 94 2. 1 Aansluiting op de waterleiding_________________________________________________ 94 2. 2 Elektrische aansluiting_______________________________________________________ 95 3. Beschrijving van het bedieningspaneel______________________ 96 3. 1 Het bedieningspaneel _______________________________________________________ 96 3. 2 Het informatiedisplay ________________________________________________________ 96 3. 3 Wasprogramma's___________________________________________________________ 97 4. Gebruiksinstructies ____________________________________ 100 Gebruik van de waterontharder __________________________________________________ 4. 2 Gebruik van de doseerbakjes voor het glansspoelmiddel en het afwasmiddel __________ 4. 3 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen___________________________________ 4. 4 Gebruik van de korven______________________________________________________ 100 102 105 106 5. Schoonmak en onderhoud ______________________________ 109 5. 1 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen___________________________________ 109 6. [. . . ] In deze modellen bevat de dop van het zoutreservoir een groene drijver die bij het verminderen van de zoutconcentratie in het water zal gaan zakken. Wanneer de groene drijver niet meer zichtbaar is door de doorzichtige dop moet het regeneratiezout worden bijgevuld. Na de onderste korf te hebben verwijderd moet u de dop van het reservoir linksom losdraaien en het zout met behulp van de met de vaatwasser geleverde trechter toevoegen. Alvorens de dop weer vast te draaien moet u eventuele zoutresten bij de opening verwijderen. · · Bij de eerste inwerkingstelling van de vaatwasser dient u, afgezien van het zout, tevens een liter water in het reservoir te gieten. Controleer altijd na het vullen van het reservoir of de dop goed is afgesloten. Het mengsel van water en afwasmiddel mag het reservoir niet binnendringen daar dit werking van het regeneratiesysteem zal beïnvloeden. Gebruik uitsluitend regeneratiezout voor vaatwassers voor huishoudelijk gebruik. Gebruik geen keukenzout, omdat dit niet-oplosbare substanties bevat die na verloop van tijd het onthardingssysteem kunnen beschadigen. Vul, indien noodzakelijk, het zout bij vóór u het wasprogramma start; op deze wijze zal de overtollige zoutoplossing onmiddellijk door het water worden verwijderd; een langdurige aanwezigheid van zout water in de waskuip kan tot corrosievorming leiden. · · · Let ervoor op dat u het zout niet met het afwasmiddel verwisselt: de aanwezigheid van afwasmiddel in het zoutreservoir zal de ontharder beschadigen. REGELING VAN DE ONTHARDER De vaatwasser is uitgerust met een elektronisch controlesysteem die het mogelijk maakt om de regeling van de ontharder aan te passen aan de hardheid van het water. Afhankelijk van de modellen kan de regeling elektronisch of met behulp van een keuzeschakelaar worden uitgevoerd. 100 Instructies Voor de Gebruiker ELEKTRONISCHE REGELING De voor deze parameter ingevoerde waarde zal aan de hand van de volgende tabel bepalen of aan het eind van de wascyclus een regenratie moet worden uitgevoerd. REGELING 0 1 2 3 4 5 HARDHEID VAN HET WATER < 9°dH (15°dF) < 15°dH (25°dF) < 23°dH (40°dF) < 34°dH (60°dF) < 46°dH (80°dF) < 58°dH (100°dF) REGENERATIE niet uitgevoerd om de 5 cycli uitgevoerd om de 4 cycli uitgevoerd om de 3 cycli uitgevoerd om de 2 cycli uitgevoerd na iedere cyclus uitgevoerd Vraag het waterleidingbedrijf om de informatie betreffende de hardheidsgraad van het water. Het instelprogramma: houd de PROGRAMMAKEUZE- (2) en GEPROGRAMMEERDE START (3) drukknoppen 3 · seconden lang ingedrukt tot op de DISPLAY (7) het symbool "H" verschijnt; druk de GEPROGRAMMEERDE START (3) drukknop in om de parameter te wijzigen; · druk de PROGRAMMAKEUZEKNOP (2) in om het programma te verlaten. · REGELING MET KEUZESCHAKELAAR Afhankelijk van het model bevindt de keuzeschakelaar voor de regeling zich: in de kunststof ring op de rechterwand aan de binnenkant van de vaatwasser; · in de ontharder, net onder de dop. · Beide kunnen worden ingesteld op 5 standen: 101 Instructies Voor de Gebruiker TABEL HARDHEID VAN HET WATER HARDHEID VAN HET WATER Duitse graden (°dH) Franse graden (°dF) 0510 23 30 36 4 9 22 29 35 41 0-7 8 - 15 16 - 37 38 - 50 51 - 60 61 - 70 REGELING Staand nr. 5 Vraag het waterleidingbedrijf om de informatie betreffende de hardheidsgraad van het water. 4. 2 Gebruik van de doseerbakjes voor het glansspoelmiddel en het afwasmiddel De doseerbakjes voor het afwasmiddel en het glansspoelmiddel bevinden zich aan de binnenkant van de deur: links dat van het afwasmiddel en rechts dat van het glansspoelmiddel. Uitgezonderd het WEEK programma, moet het afwasmiddelbakje vóór iedere wasbeurt met een geschikte dosis afwasmiddel worden gevuld. Het glansspoelmiddel hoeft alleen maar worden bijgevuld indien nodig. TOEVOEGING VAN HET GLANSSPOELMIDDEL Het glansspoelmiddel zal het opdrogen van de vaat versnellen en de vorming van vlekken en kalkafzettingen voorkomen; het wordt automatisch tijdens de laatste spoelbeurt aan het water toegevoegd vanuit het doseerbakje aan de binnenkant van de deur. · · · · · Open de deur. Vul weer glansspoelmiddel bij als het venster lichter wordt of het controlelampje voor het ontbreken van het glansspoelmiddel gaat branden. Veeg het gemorste glansspoelmiddel met een doek af omdat dit tot schuimvorming kan leiden. REGELING VAN DE DOSERING VAN HET GLANSSPOELMIDDEL De vaatwasser wordt in de fabriek op een gemiddelde waarde afgesteld. De dosering kan echter worden geregeld met behulp van de regelknop op de doseerder, de dosis zal proportioneel zijn aan de stand van de regelknop. De dosis moet worden verhoogd als de gewassen vaat mat is of ronde vlekken vertoont. · · · Voor de regeling van de dosering moet de dop van het reservoir 1/4 slag linksom worden gedraaid en verwijderd. Draai vervolgens met een schroevendraaier de regelaar van de dosering in de gewenste stand. Plaats de dop weer terug en draai hem rechtsom vast. 102 Instructies Voor de Gebruiker · · De hoeveelheid glansspoelmiddel moet worden verhoogd als de gewassen vaat mat is of ronde vlekken vertoont. [. . . ] Tirare il cassetto basso di destra estraendolo completamente e sollevandolo verso l'alto come un normale cassetto (Fig. 1); Togliere lo zoccolo inferiore sfilandolo verso l'alto e successivamente verso l'esterno (Fig. 2); Con una chiave a tubo di 10 ruotare i dadi esagonali, illustrati nella figura a lato, fino ad ottenere la planarità rispetto al pavimento (Fig. 3); Rimontare lo zoccolo avendo cura prima di infilare le due viti in basso e incastrarlo poi con le due in alto (Fig. 4) This washing unit is equipped with a device allowing it to be levelled after positioning. Completely remove the bottom right-hand drawer by pulling it out and then lifting it like an ordinary drawer (Fig. 1); Remove the bottom plinth by first lifting it and then pulling it away from the appliance (Fig. 2); Use a 10 socket wrench to turn the hexagonal nuts shown in the photograph until the unit is levelled in relation to the floor (Fig. 3); Replace the plinth, first taking care to insert the two bottom screws, and then fixing it with the two top screws (Fig. 4). Ce bloc de lavage est doté d'un dispositif qui permet de régler la planéité de l'appareil après sa mise en place. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG BL2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG BL2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag